WFTW Body: 

În Matei 25:1-13, Isus a vorbit despre zece fecioare. Observați că niciuna dintre ele nu era o femeie curvă (Vezi Iacov 4:4 pentru o definiție a curviei spirituale). Acestea erau toate fecioare. Cu alte cuvinte, aveau o mărturie bună în fața oamenilor. Luminile lor ardeau (Matei 5:16). Faptele lor bune erau văzute de alții. Totuși, între toate aceste fecioare, doar cinci erau înțelepte. Dar acest lucru n-a fost evident tuturor la început. Doar cinci luaseră untdelemn cu ele în vasele lor (Matei 25:4).

Untdelemnul din vas nu era vizibil noaptea, așa cum era lumina, și vorbește despre viața noastră ascunsă înaintea lui Dumnezeu, pe care oamenii n-o pot vedea în întunericul acestei lumi. Cu toții avem un vas. Întrebarea este dacă avem sau nu untdelemn în el.

Untdelemnul este folosit în Scripturi ca simbol al Duhului Sfânt și se referă aici la acea viață a lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt o comunică duhului nostru. Manifestarea exterioară a acestei vieți este lumina (Ioan 1:4). Conținutul interior este untdelemnul. Mulți sunt preocupați doar cu mărturia lor exterioară. Aceasta este nechibzuința lor. În momentele de încercare și testare descoperim că a avea doar lumină exterioară este insuficient. Este nevoie de un conținut interior al vieții divine pentru a ne purta în biruință.

"Dacă ești slab într-un moment de criză, ești slab în realitate" (Proverbe 24:10). Crizele vieții ne arată cât de puternici sau slabi suntem. În această pildă, criza a fost că mirele a întârziat să vină. Timpul este cel care dovedește realitatea spiritualității noastre.

Cel care are credință rabdă până la sfârșit și este mântuit. Timpul, de asemenea, este cel care dovedește cine are un conținut interior în viața sa și cine nu are. Mulți sunt ca sămânța care a încolțit imediat, dar n-au o viață interioară. Nu există adâncime de pământ în inimile lor (Marcu 4:5).

Din acest motiv, este greu să evaluăm noii credincioși cu privire la spiritualitatea lor sau râvna lor. Timpul va dezvălui totul, dacă avem răbdarea să așteptăm. Felul în care să fim gata pentru venirea lui Hristos este, atunci, prin a avea o viață interioară de curăție și credincioșie înaintea feței lui Dumnezeu - în gândurile, atitudinile și motivația noastră, pe care oamenii din jurul nostru nu le pot vedea. Dacă nu avem asta, ne înșelăm dacă ne gândim că suntem pregătiți pentru venirea lui Hristos.