scris de :   Zac Poonen categorii :   Tânăr Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

Al 30-lea an pare a fi un timp foarte semnificativ în viața oamenilor - atât în ​​Vechiul, cât și în Noul Testament.

Iosif avea 30 de ani când a devenit conducător în Egipt. Când Iosif avea 17 ani, Dumnezeu îi dezvăluise deja în visuri că avea un scop pentru viața lui. Este minunat când un tânăr este atât de sensibil față de Dumnezeu încât la o vârstă când majoritatea adolescenților au vise murdare, el are vise de la Dumnezeu. Priviți la lucrurile pe care le-a suferit Iosif - invidia din partea fraților săi, acuzația falsă din partea unei femei rele, și închisoarea. În acele zile, închisorile erau temnițe groaznice, cu șobolani, viermi și gândaci care mișunau peste tot. Dar în Geneza 39:21 spune că "Domnul era cu Iosif".

David avea 30 de ani când a devenit rege. În 1 Samuel 16, când Samuel i-a spus lui Isai să-i cheme pe toți fiii săi la jertfă, Isai i-a chemat decât pe primii șapte. Nici măcar nu s-a deranjat să-l cheme pe David, cel mai tânăr - în mod evident din cauză că nimeni nu avea păreri prea înalte despre David. El era mezinul familiei - probabil în vârstă de 15 ani. Când tânărul David a fost chemat, nici măcar nu știa ce se întâmplă. Dar Dumnezeu îl urmărise și văzuse devotamentul și dragostea acestuia față de Domnul. De îndată ce a venit, Domnul i-a spus lui Samuel: "Acesta este alesul", iar Samuel l-a uns și Duhul Domnului a venit puternic asupra acestui tânăr adolescent.

Ieremia era un tânăr când Dumnezeu l-a chemat să prorocească. Dumnezeu i-a zis lui Ieremia: "Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoşteam şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor" (Ieremia 1:5,6). Dumnezeu avea ochii îndreptați asupra noastră chiar și atunci când eram doar un fir microscopic abia conceput în pântecele mamei noastre. El are un plan pentru viețile noastre, așa cum a avut și pentru Ieremia. Aceasta este o mare încurajare pentru toți cei care sunt tineri. Domnul i-a spus lui Ieremia: "Nu zice: 'Sunt un copil', căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci" (Ieremia 1:7). Apoi Domnul i-a vorbit un cuvânt, pe care îl spunea adesea prorocilor Săi: "Nu te teme, căci Eu sunt cu tine ca să te scap" (Ieremia 1:8).

Ezechiel avea 30 de ani când și-a început lucrarea. El era fiu de preot, care se pregătea să devină preot (Ezechiel 1:3). Dar când a avut 30 de ani, Dumnezeu l-a chemat deodată să fie proroc (Ezechiel 1:1). Ezechiel trebuie să se fi supus lui Ieremia, în zilele tinereții lui. Probabil că a ascultat prorociile lui Ieremia și le-a studiat ca tânăr. Dumnezeu, care a văzut credincioșia acestui tânăr, a hotărât că Ezechiel va deveni proroc și nu preot. Într-o zi, Dumnezeu a deschis cerurile asupra lui Ezechiel și i-a dat vedenii despre El și un mesaj pentru poporul Său.

Daniel nici nu știa, pe vremea începuturilor lui ca tânăr credincios și necompromițător, ce lucrare minunată avea să aibă. El doar a rămas credincios lui Dumnezeu în lucruri mici și mari, iar Dumnezeu a realizat o lucrare minunată prin el. Avea probabil în jur de 17 ani la începutul cărții Daniel și în jur de 90 de ani când se sfârșește cartea. El a trăit pe tot parcursul celor 70 de ani de captivitate și a fost credincios până la capăt. De aceea a putut Dumnezeu să-l folosească pentru a începe această mișcare din Babilon la Ierusalim. Chiar și astăzi, Dumnezeu poate alege un tânăr de 17 ani și-l poate face un profet, împuternicindu-l să ia poziție pentru El.

Zaharia a fost un tânăr care a prorocit împreună cu Hagai. Deși Zaharia era mai tânăr decât Hagai, Dumnezeu i-a dat mult mai mult să prorocească. Dumnezeu nu ține seamă de vârstă. El a început să-i dea lui Zaharia vedenii și mesaje profetice când acesta era foarte tânăr (Zaharia 2:4). Dumnezeu poate să te cuprindă când ești tânăr, te poate unge cu Duhul Său cel Sfânt, te poate face o echipă cu un frate evlavios mai în vârstă, ca Hagai și, în cele din urmă, îți poate da o lucrare mai largă chiar decât el. Zaharia a avut o slujire binecuvântată de a încuraja oamenii descurajați.

Domnul Isus avea 30 de ani când Și-a început lucrarea Sa pământească. Chiar și El a avut nevoie de această pregătire (supunerea față de Iosif și Maria timp de 30 de ani) înainte de a intra în slujba Lui. Cu cât mai mult noi?

Majoritatea apostolilor aveau în jur de 30 de ani când și-au început lucrarea. Chiar și astăzi, probabil că în jurul acestei vârste dorește Dumnezeu să-i călăuzească pe copiii Săi în lucrarea specifică pe care o are pentru ei. Dar înainte de acest moment, Dumnezeu trebuie să petreacă mulți ani pregătindu-ne pentru această lucrare specifică. Dacă te predai în totalitate lui Dumnezeu și îi permiți să te pregătească pe parcursul adolescenței și între 20 și 30 de ani, atunci poți să fii gata pe la vârsta de 30 ani (sau 35 de ani), pentru acea lucrare specifică pe care Dumnezeu a planificat-o pentru tine.