WFTW Body: 

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul unui an, sunt mulți frați și surori care simt că, din cauză că au păcătuit și L-au dezamăgit pe Dumnezeu la un moment dat din viața lor în trecut, nu pot împlini planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața lor acum.

Haideți să ne uităm la ce spun Scripturile despre această chestiune, și să nu ne bazăm pe propria noastră înțelegere sau pe simțul nostru logic. Observați în primul rând cum începe Biblia. "La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul" (Geneza 1:1). Cerurile și pământul trebuie să fi fost perfecte atunci când le-a creat Dumnezeu, pentru că nimic imperfect sau incomplet nu poate ieși vreodată din mâna Lui. Dar unii dintre îngerii pe care îi crease El au căzut, iar acest lucru ne este descris în Isaia 14:11-15 și Ezechiel 28:13-18. În acel moment pământul a ajuns în starea descrisă în Geneza 1:2, "pustiu și gol… era întuneric". Restul versetelor din Geneza 1 descriu cum Dumnezeu a prelucrat acest material pustiu, gol şi întunecos, şi a făcut ceva aşa de frumos din el, încât El Însuşi l-a calificat în final ca fiind "foarte bun" (Geneza 1:31). Citim în Geneza 1:2,3 că Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor și Dumnezeu a rostit Cuvântul Său - iar acest lucru a făcut diferența. Ce mesaj actual ne este comunicat nouă prin acest cuvânt? Mesajul că indiferent cât de mult am eșuat sau am stricat lucrurile în viața noastră, Dumnezeu încă poate face ceva glorios din viețile noastre prin Duhul Său și Cuvântul Său. Dumnezeu a avut un plan perfect pentru ceruri și pământ atunci când le-a creat. Însă acest plan a trebuit să fie dat deoparte din cauza eșecului lui Lucifer. Dar Dumnezeu a refăcut cerurile și pământul și tot a produs ceva "foarte bun" din haos.

Acum, să luăm în considerare următorul lucru care s-a întâmplat. Dumnezeu i-a făcut pe Adam şi pe Eva şi a luat-o din nou de la început. Dumnezeu trebuie să fi avut un plan perfect şi pentru ei, care bineînţeles nu includea păcătuirea lor prin neascultare de porunca de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dar ei, totuşi, au mâncat din fructul oprit şi au zădărnicit planul iniţial al lui Dumnezeu pentru ei, oricare ar fi fost acesta. Logica ne-ar sugera acum că ei nu mai puteau împlini vreodată planul desăvârşit al lui Dumnezeu. Totuşi vedem că, atunci când Dumnezeu a venit să Se întâlnească cu ei în grădină, El nu le-a spus că de acum înainte vor avea de trăit restul vieţii lor în cel mai bun plan secundar posibil. Nu, ci El le promite în Geneza 3:15 că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui. Aceasta a fost o promisiune a jertfei lui Hristos pentru păcatele lumii şi a victoriei asupra lui Satan la Calvar.

Gândiți-vă la următorul lucru și vedeți dacă-l puteți explica. Noi ştim că încă din veşnicie, jertfa lui Hristos a făcut parte din planul desăvârşit al lui Dumnezeu. În traducerea King James Version a Bibliei, este menţionat: "Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii" (Apocalipsa 13:8). Mai ştim că Hristos a murit doar din cauză că Adam şi Eva au păcătuit şi L-au dezamăgit pe Dumnezeu. Deci, în mod logic, am putea spune că planul desăvârşit al lui Dumnezeu de a-L trimite pe Hristos ca jertfă pentru păcatele lumii a fost împlinit nu în ciuda căderii lui Adam, ci datorită căderii lui Adam! Noi n-am fi cunoscut dragostea lui Dumnezeu arătată la crucea de la Calvar, dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit.

Care este atunci mesajul pe care încearcă Dumnezeu să ni-l transmită încă de pe primele pagini ale Bibliei? Tocmai faptul că, El poate să ia un om care a eșuat și să scoată ceva glorios din el, făcându-l încă să împlinească planul desăvârşit al lui Dumnezeu pentru viaţa lui. Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru om - și nu trebuie să-l uităm niciodată: Dumnezeu poate să ia un om care a eșuat în mod repetat și să-l facă totuși să împlinească planul Lui perfect - nu planul B al lui Dumnezeu, ci cel mai bun plan al lui Dumnezeu. Acest lucru se datorează faptului că, chiar și eșecul poate să fi fost parte din planul desăvârșit al lui Dumnezeu de a-l învăța pe om câteva lecții de neuitat.

Oricare ar fi greşelile grosolane pe care le-ai făcut sau căderile pe care le-ai avut, tu poţi avea un nou început cu Dumnezeu. Dumnezeu încă poate scoate ceva glorios din viaţa ta. Haideţi atunci ca, "întăriţi prin credinţa noastră să dăm slavă lui Dumnezeu" (Romani 4:20), încrezându-ne în El în zilele care vor urma pentru lucrurile pe care până acum le consideram imposibile. Toţi oamenii - atât tineri cât şi vârstnici - pot avea nădejde, indiferent cât de mult au căzut în trecut, dacă doar își recunosc eșecurile, se smeresc şi se încred în Dumnezeu. Astfel, cu toții putem învăța din eșecurile noastre și putem merge înainte spre a împlini planul perfect al lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Iar în veacurile viitoare, El ne va putea arăta altora ca exemple a ceea ce El a putut face cu cei ale căror vieți au fost eșecuri totale. În acea zi, El va arăta ce a putut face în noi, prin "nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus" (Efeseni 2:7). Aleluia!