WFTW Body: 

Satan este principalul Pârâș al tuturor credincioșilor (Apocalipsa 12:10). Dar el caută întotdeauna tovarăși din rândul credincioșilor pentru a-l ajuta în această slujbă. Și găsește mulți astfel de colaboratori în întreaga lume.

Satan ne spune minciuni. Dar când ne acuză înaintea lui Dumnezeu, orice acuzație pe care o aduce împotriva noastră trebuie să fie adevărată, pentru că Satan nu îndrăznește să-L mintă pe Dumnezeu. Dar spiritul său este tot unul de acuzare, chiar dacă spune adevărul. Trebuie să învățăm ceva din asta - și anume: Dacă vorbim pe la spate despre păcatele unui frate, în loc să vorbim cu el direct, devenim colaboratori cu Satan în această slujbă de acuzare, chiar dacă fiecare cuvânt pe care-l spunem se poate să fie adevărat.

Nu trebuie să avem niciodată o astfel de părtășie cu Pârâșul. Dacă un frate a păcătuit, ni s-a poruncit să încercăm să-l restaurăm, cu un duh de blândețe (Galateni 6:1). Ar trebui să vorbim direct cu el. Dacă refuză să ne asculte, atunci trebuie să le spunem prezbiterilor despre el. Dacă nu ascultă nici de aceștia, atunci întreaga biserică poate fi informată despre lipsa lui de dorință de supunere față de autoritate spirituală. Apoi, trebuie să fie dat afară din biserică. Aceasta este procedura stabilită clar de Domnul Isus în Matei 18:15-20. Isus a continuat să spună că astfel putem lega activitatea de acuzare a lui Satan în biserică.

Dacă se aduce o acuzație împotriva unui prezbiter, ar trebui luată în serios dacă doi sau mai mulți oameni de încredere au adus această acuzație (1 Timotei 5:19). Problema trebuie apoi investigată cu atenție de alți prezbiteri seniori. Sub vechiul legământ, Dumnezeu a poruncit în mod clar, spunând: "să faceți cercetări, să căutați șisă întrebați cu atenție. Dacă este adevărat și se dovedește..." (Deuteronom 13:14 - NTLR). Dacă se dovedește că prezbiterul continuă să păcătuiască, atunci acesta trebuie mustrat în mod public de un prezbiter senior, în prezența bisericii (1 Timotei 5:20).

Dacă un prezbiter senior nu face acest lucru în mod public - dintr-un fals simț al compasiunii - va afirma prin asta că înțelegerea lui este superioară celei Duhului Sfânt! Cel mai bine este să umblăm în smerenie și să ascultăm de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.

Și acum, iată două promisiuni spre încurajarea celor care sunt acuzați în mod fals de alții:

"Insultele lor nu mă pot răni, fiindcă Domnul Suveran îmi dă ajutor. Mă pregătesc să le fac față. Știu că nu voi fi dat de rușine, căci Dumnezeu este aproape și El mă va dovedi nevinovat. Are cineva curajul să stea împotriva mea? Să mergem împreună la judecată! Să-și aducă acuzația! Însuși Domnul Suveran mă apără - cine mă poate dovedi vinovat? Toți pârâșii mei se vor face nevăzuți; vor dispărea ca o pânză mâncată de molie ... Voi toți care puneți la cale planuri pentru a-i distruge pe alții, veți fi distruși de propriile voastre uneltiri. Însuși Domnul va face să se întâmple acest lucru" (Isaia 50:7-11 - versiunea Good News Bible).

"Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere şi, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi . Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine", zice Domnul." (Isaia 54:17).

Dumnezeu îi permite lui Satan să-i încerce pe copiii Săi, ca să arate tuturor adevărata stare a inimii celor care se numesc după Numele Lui. Domnul va îngădui să ne confruntăm cu multe situații de încercare pentru a testa dacă, într-o lume plină de minciună și de ură, vom rămâne în adevăr și în dragoste până la sfârșit.

Cei care au ochi de văzut vor putea astfel să discearnă între cei evlavioși și cei neevlavioși, și de asemenea, între cei motivați de bunătate și cei motivați de invidie și ură. Dar unii vor rămâne orbi și fără discernământ (ca fariseii) până la sfârșit. Aurul va deveni mai curat în foc, dar paiele vor ajunge cenușă.