scris de :   Zac Poonen categorii :   Lider
WFTW Body: 

În Deuteronom 1:13, îl vedem pe Moise dând sfaturi cu privire la tipul de conducători pe care i-a ales pentru Israel. Vreau să vedeți cele trei calități pe care le-a căutat - înțelepciune, discernământ și experiență.

Prima cerință a fost: înțelepciune. Înțelepciunea este diferită de cunoștință. Cunoștința vine prin studiere. Așadar, cei care au minți inteligente excelează în acest sens. Înțelepciunea vine când treci prin multe încercări. Deci cei care sunt credincioși excelează în aceasta. Înțelepciunea este aplicarea cunoștințelor în situații practice din viață. Poate că ai multe cunoștințe biblice, dar n-ai înțelepciune divină. Cartea Proverbelor pune un mare accent pe dobândirea înțelepciunii - nu pe cunoașterea Scripturii, ci pe cunoașterea lui Dumnezeu. Biblia este un mijloc prin care dobândim înțelepciune și Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Mulți oameni care studiază Biblia dobândesc cunoștințe. Dar pomul cunoștinței binelui și răului a adus moartea. Cunoștința îngâmfă (1 Corinteni 8:1). Pomul vieții aduce înțelepciune care ne învață cum să trăim și cum să reacționăm față de diferite situații din viață. Prin urmare, înțelepciunea este prima cerință pentru un conducător.

A doua cerință a fost: discernământ. Aceasta este una dintre cele mai mari nevoi ale conducătorilor de astăzi - capacitatea de a discerne între ceea ce este divin și ceea ce este omenesc - nu între ce este divin și ce este demonic, care e ușor, ci între ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce este de la om, între ce e spiritual și ce e sufletesc.

Uneori oamenii spun: "Ei bine, la urma urmei, suntem oameni." Dar Pavel i-a mustrat pe corinteni pentru că "trăiau în felul celorlalți oameni" (1 Corinteni 3:3). N-ar trebui să ne comportăm ca niște simpli oameni. Ar trebui să trăim ca Isus Hristos. "Cine rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus" (1 Ioan 2:6). Poate că e ușor să discernem între un om spiritual și un om firesc - unul care trăiește în păcat. Dar trebuie să fim în stare să discernem între un om spiritual și un om sufletesc - unul care trăiește prin abilitățile sale omenești. Când îl asculți pe un om vorbind, ar trebui să poți discerne dacă acesta vorbește din inimă sau de la nivelul minții. Ceea ce vine din mintea unui om nu se va duce decât în mintea altor oameni. Dar ceea ce vine din inima unui om va merge în inima altor oameni. Isus a vorbit mereu din inima Lui. Trebuie să învățăm să vorbim din inimile noastre. Biblia a fost scrisă pentru inimile noastre, nu pentru mințile noastre. Psalmistul a spus: "Strâng Cuvântul Tău în inima mea (nu în memoria mea), ca să nu păcătuiesc împotriva Ta" (Psalmii 119:11).

A treia cerință a fost: experiență. Poți să dobândești multă înțelepciune chiar și atunci când ești tânăr. Se poate să ai chiar și discernământ. Dar tot ai nevoie de experiență ca să fii un conducător evlavios - și asta necesită timp. Experiența vine prin a fi zdrobit în diferite încercări și a gusta puterea și încurajarea lui Dumnezeu în aceste încercări (2 Corinteni 1:4). Puterea pe care o primim în încercări este ceea ce ne dă o slujire pentru alții.

Moise i-a avertizat apoi pe judecători să nu arate părtinire, ci să-i asculte pe cei mici ca și pe cei mari (Deuteronom 1:17). Aceasta este o cerință foarte importantă pentru conducători. Nu-i flata niciodată pe cei bogați.

Când eram un tânăr credincios, am văzut în fiecare biserică la care m-am dus că dacă un om era o persoană influentă în societate - precum un funcționar important de stat sau un om de afaceri bogat - era întotdeauna în conducerea bisericii. M-am întrebat de ce stăteau lucrurile așa. Cu siguranță că nu fiecare mare om din lume era spiritual. De fapt, Biblia spune că: "Dumnezeu a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi în credinţă" (Iacov 2:5). Deci, acești oameni erau, în mod evident, aleși pentru influența lor în lume. Nu e de mirare că toate aceste biserici au decăzut foarte curând. Ei au arătat părtinirea împotriva căreia suntem avertizați în Iacov 2. Am hotărât atunci că dacă Domnul avea să planteze vreodată o biserică prin truda mea, aveam să desemnez oameni spirituali ca prezbiteri, nu oameni influenți. Și acest lucru l-am făcut în toate bisericile pe care Domnul le-a plantat prin noi.

"Să nu vă temeți de nimeni" , le-a spus Moise conducătorilor (versetul 17). Dacă vrei să fii conducător, nu trebuie să te temi de niciun om.