WFTW Body: 

1. Schimbă-ți puterea ta cu putere Divină: Isaia 40:29-31 ne învață că Atotputernicul Dumnezeu Căruia ne închinăm și Îi slujim ne va da putere atunci când suntem slabi. Când ne lipsește tăria, El ne va da putere. Ne va da sănătate și putere pentru a-L sluji. Chiar și tinerii pot deveni obosiți și osteniți, și tineri viguroși pot deveni epuizați în încercarea de a sluji Domnului. Dar cei ce se încred în Domnul, indiferent de vârsta lor, își înnoiesc puterea. Ce promisiune minunată! Iar atunci când tinerii se prăbușesc, acești oameni mai în vârstă "care se încred în Domnul vor zbura ca vulturii, vor alerga și nu vor obosi, vor umbla și nu vor osteni niciodată" . Vreau să vă încurajez pe toți să învățați să-L așteptați pe Domnul în simplă încredere pentru toate nevoile voastre. Vi se va înnoi puterea, așa cum spune acest verset. Sau, după cum spune o altă traducere: "Cei care-L așteaptă pe Domnul își vor schimba puterea" . Asta înseamnă că noi Îi dăm puterea noastră omenească Domnului și El ne dă în schimb puterea Lui Divină! Aleluia!! Este minunat să schimbăm tot ce avem cu Domnul. Isus I-a spus Tatălui: "Tot ce este al Meu este al Tău, Tată. Și ce este al Tău este al Meu" (Ioan 17:10,11). În slujirea Domnului, ai nevoie de puterea Domnului să te susțină până la capăt. Toți cei care slujesc Domnului chiar au nevoie să se încreadă în Domnul pentru a le da putere supranaturală de sus, puterea învierii Lui - nu numai în duhul nostru, ci și în trupurile noastre. Atunci vom aduce roadă pentru El chiar și la bătrânețe (Psalmul 92:14).

2. Prețuiește ungerea Duhului Sfânt: citim în Ezechiel 3:23: "M-am sculat şi m-am dus în vale şi iată că slava Domnului s-a arătat acolo, aşa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu faţa la pământ." Iată un principiu important de slujire: Cazi cu fața la pământ întotdeauna. Uneori este bine să faci realmente asta - în mod fizic. Întinde-te pe podeaua din camera ta înaintea lui Dumnezeu și spune: "Doamne, aici este pe drept locul meu. Asta sunt eu - un nimeni în ochii Tăi." Noi care stăm înaintea altora și predicăm suntem într-un mare pericol fiindcă atât de mulți oameni ne admiră și ne înalță. Mai mult decât oricine altcineva, noi suntem cei care trebuie să ne retragem singuri înaintea Domnului în mod frecvent și să stăm culcați cu fața la pământ înaintea Lui, recunoscând că suntem nimic în ochii Lui. Dumnezeu ne poate lua suflarea într-o clipă. Își poate îndepărta ungerea de la noi într-o clipă. Mă tem să pierd ungerea mai mult decât orice altceva din viața mea. Aș prefera să-mi pierd toți banii și toată sănătatea mea decât să pierd ungerea lui Dumnezeu din viața mea. Este ușor să pierdem ungerea prin a fi puțin neglijenți în privința banilor sau vorbirii noastre sau într-o altă chestiune mică. Când fața lui Ezechiel era la pământ, Duhul a intrat în el și l-a așezat în picioare. Acolo - la pământ înaintea lui Dumnezeu - este locul în care Duhul va cădea peste noi. Să-L lăsăm pe El să ne ridice apoi și să ne înalțe. Nu te înălța tu însuți niciodată.

3. Dumnezeu te va încuraja mereu în ciuda eșecurilor din trecut: Este scris în Isaia 42:2,3: "El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe." Aceste lucruri sunt citate ca referindu-se la Isus în Matei 12:19,20, unde spune: "Nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe. Nu va frânge o trestie ruptă." Asta înseamnă că Domnul nu va descuraja niciodată pe cineva care și-a stricat viața, ci îl va încuraja și îl va vindeca. Domnul nu va stinge fitilul unei lumânări care urmează să se stingă. Ci, din contră, îl va face să devină o flacără. Dumnezeu este interesat să-i ajute pe credincioșii slabi care au eșuat. Îl interesează să-i ajute pe cei descurajați și deprimați, și să le ridice duhul. Un adevărat slujitor al Domnului va avea întotdeauna o slujire similară de încurajare, ridicând duhurile celor care sunt deprimați și descurajați, ale celor care se simt fără speranță și sunt sătui de viață. Să căutăm cu toții o astfel de slujire pentru că oamenii au nevoie de ea peste tot.