scris de :   Zac Poonen categorii :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

În Fapte 1:5, avem o promisiune: "Veți fi botezați cu Duhul Sfânt." Când Ioan Botezătorul a spus: "Veți fi botezați cu Duhul Sfânt", ei s-au gândit imediat la o împărăție pământească. Mintea unei persoane care trăiește în vechiul legământ este întotdeauna asupra lucrurilor pământești. Chiar și atunci când mulți creștini spun: "Dumnezeu m-a binecuvântat", de obicei se referă la faptul că El i-a binecuvântat material - cu bani, sau o slujbă bună sau o casă. Acest lucru este caracteristic oamenilor din vechiul legământ. Dacă descoperi că gândirea ta este așa, ar indica că ești o persoană ce trăiește în vechiul legământ, ești un creștin care trăiește în vechiul legământ. Dacă îți imaginezi că binecuvântarea pământească este semnul principal al binecuvântării lui Dumnezeu, gândește-te doar la milioanele de oameni atei care au mult mai multă binecuvântare decât tine - și vei vedea nebunia acestui fel de a gândi. Semnul binecuvântării noului legământ este că devenim din ce în ce mai mult ca Hristos.

Apostolii erau preocupați de cele pământești înainte de ziua Cincizecimii. Prin urmare, când Domnul le-a spus că vor fi botezați în curând cu Duhul Sfânt, ei s-au gândit imediat că vor primi o împărăție pământească. Așa că au întrebat: "Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?" (1:6). Domnul a răspuns: "Nu. Nu la asta M-am referit. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele în astfel de chestiuni. Pe acestea Domnul le-a păstrat sub stăpânirea Sa" (versetul 7). Sunt mulți care studiază cartea Apocalipsa, căutând să descopere vremurile pentru diferite evenimente ale zilelor din urmă. Nu este treaba noastră să știm exact când va veni Isus și va așeza împărăția Lui. Dar ceea ce trebuie însă să cunoaștem este puterea Duhului Sfânt.

Care este caracteristica de identificare a botezului cu Duhul Sfânt? În Fapte 1:8, Isus a spus foarte clar că este: putere. El n-a spus niciodată vreun cuvânt despre faptul că vorbirea în limbi este dovada umplerii cu Duhul Sfânt. Nici apostolii n-au spus nimic despre asta. Cu toate acestea, mulți creștini de astăzi proclamă"vorbirea în limbi (o limbă neînvățată)" ca "dovada inițială", deși nu există un singur verset în Biblie care să învețe asta.

În Fapte 19:2, Pavel pune o întrebare unor ucenici din Efes: "Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?" Întrebarea lui Pavel de aici ne învață în mod clar că:

1. Este posibil ca cineva să primească Duhul Sfânt în același moment în care crede în Hristos,

2. Este posibil ca cineva să creadă în Isus și totuși să nu primească Duhul Sfânt. Asta înseamnă că acea persoană nu s-a născut din nou cu adevărat.

3. Putem știi cu certitudine dacă am primit sau nu Duhul Sfânt.

Aceștia au răspuns că nu nici nu auziseră măcar despre Duhul Sfânt. Atunci el i-a întrebat: "Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?" ( "În ce ați fost botezați?" - Versiunea NASB). Asta arată că în acele zile creștinii nu erau botezați numai în numele lui Isus, ci "în Numele Tatălui, al Fiului Isus Hristos și al Duhului Sfânt". De aceea se aștepta Pavel ca ei să fi auzit despre Duhul Sfânt când au fost botezați. Ei i-au spus atunci că au fost botezați cu botezul lui Ioan. Apoi Pavel i-a botezat în numele Tatălui, al Fiului Isus Hristos și al Duhului Sfânt. După aceea și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt S-a coborât peste ei și au vorbit în limbi necunoscute și au prorocit.

Observați diferitele acționări ale Duhului Sfânt în Faptele Apostolilor. În capitolul 2, cei 120 se rugau și Duhul Sfânt S-a coborât peste ei. În capitolul 8, samaritenii au primit Duhul când Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei. În capitolul 9, Pavel a primit Duhul când Anania și-a pus mâinile peste el. În capitolul 10, Corneliu a primit Duhul chiar înainte de a fi botezat în apă, în timp ce asculta un mesaj, fără ca cineva să-și pună mâinile peste el. Aici, în capitolul 19, au primit Duhul prin punerea mâinilor. Acest lucru ne învață că Duhul Sfânt poate fi primit cu sau fără punerea mâinilor, și înainte sau după botezul în apă. Metoda nu este lucrul principal, ci realitatea.