scris de :   Zac Poonen categorii :   Ucenici
WFTW Body: 

În Evanghelia după Ioan, Isus a folosit simbolul apei ca să descrie trei niveluri de dezvoltare spirituală, posibile prin Duhul Sfânt:

Nivelul 1:

În Ioan 3:5, El a vorbit despre a fi"născut din apă şi din Duh". Acesta este "paharul izbăvirilor" (Psalmul 116:13), cu care ne începem viaţa creştină. Cu acest pahar de apă suntem curăţiţi şi aduşi în împărăția lui Dumnezeu ca şi copii ai Lui.

Nivelul 2:

În Ioan 4:14, Isus a mers mai departe şi a vorbit despre acel pahar devenit "un izvor (fântână) de apă". Aceasta este o experienţă a Duhului Sfânt mai profundă, în care toate năzuinţele noastre interioare sunt satisfăcute de El, aşa încât noi trăim într-o victorie şi bucurie perpetuă, nelipsindu-ne nimic. Omul care are o fântână în gospodăria lui proprie nu este dependent de aprovizionarea cu apă a primăriei oraşului. Niciun străin nu-i poate închide conducta de alimentare cu apă, fiindcă el are sursa de apă înăuntrul gospodăriei sale. La fel este şi cu creştinul care a găsit secretul abundenţei perpetue în Hristos. Nimeni din afara lui nu-i poate bloca provizia lui de bucurie, de pace sau de biruinţă (Ioan 16:22).

Nivelul 3:

În Ioan 7:38, Isus a mers şi mai departe şi a spus că izvorul va deveni un râu şi multe râuri curgând din credincios. Aceasta este o imagine a adundenţei debordante. Un astfel de credincios este capabil să potolească setea multor oameni lipsiţi din jurul lui. În timp ce o fântână ne satisface numai năzuinţele noastre proprii, râurile de apă vie ne fac o binecuvântare pentru mulţi oameni, oriunde mergem.

Binecuvântarea cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam a fost: "te voi binecuvânta....şi TOATE FAMILIILE pământului vor fi binecuvântate în tine" (Geneza 12:2,3). Aceasta este binecuvântarea care poate fi acum a noastră prin Duhul Sfânt (Galateni 3:14). Când Dumnezeu ne binecuvântează până la punctul în care râuri curg din noi, multe familii din multe părţi ale ţării şi chiar din întreaga lume pot fi binecuvântate prin noi.

Vestea bună a Evangheliei este că putem fi salvaţi de păcat și putem fi o binecuvântare pentru alții. Putem avea acum râuri de apă vie curgând din noi constant, şi putem fi o binecuvântare pentru fiecare familie pe care o întâlnim. Putem fi la fel de milostivi cu alţii cum a fost Dumnezeu milostiv cu noi. Îi putem elibera pe alţii la fel cum Dumnezeu ne-a eliberat pe noi. Îi putem binecuvânta pe alţii la fel cum Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi. Putem da altora fără plată la fel cum Dumnezeu ne-a dat şi nouă fără plată. Putem fi cu inima largă faţă de alţii la fel cum a fost Dumnezeu faţă de noi.

A.W. Tozer spune într-un articol al lui intitulat "Cinci Decizii pentru Putere Spirituală":

"Dacă eşti cu adevărat serios în privinţa dezvoltării tale spirituale - câştigarea noii bucurii, noii puteri şi noii vieţi - atunci ar trebui să iei anumite decizii în inima ta cu privire la viaţa ta şi să treci la aplicarea lor.

O decizie este: Niciodată să nu spui ceva despre altcineva, care ar putea răni.

'Dragostea acoperă o sumedenie de păcate' (1 Petru 4:8). Bârfitorul nu are niciun loc în graţia lui Dumnezeu. Dacă ştii ceva care ar deranja sau răni reputaţia unuia dintre copiii lui Dumnezeu, îngroapă acel ceva pentru totdeauna. Lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de asta. 'Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi' (Matei 7:2).

Dacă vrei ca Dumnezeu să fie bun cu tine, tu trebuie să fii bun cu copiii Lui. Regulile mesei Tatălui nostru presupun să nu spui poveşti despre alţii care stau în jurul aceleiaşi mese cu tine, indiferent de confesiunea lor, de naţionalitatea lor sau de contextul lor" (Din cartea Frumuseţea Sfinţeniei (The Beauty of Holiness)).

Va fi un lucru bun dacă cu toţii vom lua această decizie astăzi - să nu spunem niciodată nimic ce ar putea răni o persoană sau care i-ar afecta reputaţia - şi să ne ținem de această decizie nu doar pentru restul anului acestuia, ci pentru tot restul vieţii noastre. Aceia care au trăit potrivit acestei decizii în trecut au descoperit că, atunci când au alungat lucrurile fără valoare din conversaţia lor zilnică şi au vorbit numai ceea ce era edificator şi folositor, Dumnezeu, la rândul Lui, Și-a împlinit promisiunea Sa şi i-a făcut purtătorii Lui de cuvânt - gura Lui (Ieremia 15:19).