WFTW Body: 

Zaharia a avut o lucrare binecuvântată de a încuraja oamenii descurajați. Evreii tocmai se întorseseră din Babilon unde străbunii lor fuseseră sclavi, și erau săraci, temători și descurajați. Ei erau un grup de oameni trecuți prin multe. Nu erau educați, rafinați sau bogați ca strămoșii lor cu 200 de ani mai devreme. Zaharia a fost chemat să-i încurajeze.

În Zaharia 2:5, Domnul le-a spus: "Eu Însumi voi fi un zid de foc de jur împrejurul Ierusalimului (biserica)". Biserica nu are ziduri pământești, denominaționale. Nu poți intra în ea semnând o declarație doctrinară. Orice om trebuie să vină prin acel zid de foc, dacă vrea să devină parte a adevăratei biserici. Acest foc îi va arde toate ambițiile sale pământești și dorința lui de a trăi pentru sine însuși. Numai atunci poate deveni parte a Trupului lui Cristos.

Imaginați-vă o cetate înconjurată de un zid de foc. Cum poți intra în această cetate? Numai trecând prin zidul de foc. Tot ce poate fi ars va fi ars de Dumnezeu pe măsură ce intri prin acest zid. Doar ceea ce nu poate fi ars va trece prin foc. "Dumnezeul nostru este un foc mistuitor" (Evrei 12:29). "Cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor?" (Isaia 33:14).

Predicatorii, de-a lungul anilor, au aruncat apă pe focul acesta și l-au stins, astfel încât în ziua de azi oricine poate intra și se poate alătura bisericii, păstrând în același timp toate ideile lor lumești, ambițiile lor lumești și dragostea lor față de lume. Puteți fi siguri că Dumnezeu nu este într-o astfel de biserică, fiindcă oriunde locuiește Dumnezeu, El va fi un zid de foc în jurul acelei biserici.

Și apoi Dumnezeu continuă să spună: "Eu voi fi slava lui în mijlocul lui". Dacă vreți ca slava lui Dumnezeu să fie în biserica voastră, atunci trebuie să-I permiteți să fie un zid de foc în jurul bisericii voastre. Cele două merg împreună. Dacă spuneți că standardele lui Dumnezeu sunt prea înalte și aruncați apă pe foc, atunci nici slava lui Dumnezeu nu va fi în biserica voastră. Când zidul de foc se îndepărtează, slava pleacă și ea. Doctrina este importantă. Dar nicio doctrină nu poate fi un zid de foc. Dumnezeu Însuși trebuie să fie zidul de foc. Cel mai important lucru într-o biserică nu este doctrina corectă, ci slava lui Dumnezeu. Dacă aceasta este acolo, doctrina corectă va urma. Dacă slava nu este acolo, simpla corectitudine a doctrinei este inutilă.

"Fugiți din Babilon, scăpați la Ierusalim" (Zaharia 2:6). Ce cuvânt este acesta! Trebuie să-l vestim oamenilor lui Dumnezeu chiar și astăzi! Fiecare credincios trebuie să facă o alegere să iasă din Babilon. Dumnezeu nu va apuca pe nimeni de ceafă ca să-l scoată afară. Responsabilitatea este a individului. Tu trebuie să iei această decizie. Dar, în ceea ce mă privește, nu vreau niciodată să fac parte din vreun sistem religios care nu-L onorează pe Dumnezeu și Cuvântul Său. Vreau să fiu cu oamenii din toată inima ai lui Dumnezeu, care se adună în interiorul acestui zid de foc și au slava lui Dumnezeu în mijlocul lor.

Dacă vreți să zidiți o biserică, atunci zidiți una ca aceasta. Orice alt tip de biserică este zadarnică. Dar trebuie să plătiți un preț pentru a zidi o astfel de biserică. Nu puteți să imitați pur și simplu un model pe care l-ați văzut undeva și să încercați să-l reproduceți. Dumnezeu trebuie să ardă tot ce poate fi ars în viața voastră mai întâi, înainte ca să puteți zidi o biserică ce Îi va fi pe plac. Așadar, asigurați-vă că fiecare ambiție pământească din voi este arsă. Asigurați-vă că nu iubiți niciun lucru pe care Dumnezeu nu-l iubește și că urâți tot ceea ce urăște Dumnezeu. Atunci puteți fi un bărbat/o femeie pe care Dumnezeu îi folosește pentru a zidi biserica Sa.