scris de :   Zac Poonen categorii :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

Există trei motive principale pentru care a fost uns Elisei:

1. Setea: Primul motiv pentru care l-a uns Dumnezeu pe Elisei a fost fiindcă el a însetat după ungerea care era asupra lui Ilie și a râvnit-o mai mult decât orice altceva din lume. În 2 Împărați 2:1-10, citim cum l-a testat Ilie în această privință. I-a spus mai întâi lui Elisei să rămână la Ghilgal, în timp ce el însuși continua mai departe. Dar Elisei a refuzat să-l părăsească pe Ilie. Apoi Ilie l-a condus 15 mile spre vest, la Betel, apoi 12 mile înapoi spre Ierihon și apoi încă 5 mile spre est până la Iordan, testând persistența și seriozitatea lui Elisei la fiecare etapă. În cele din urmă, Ilie l-a întrebat dacă exista vreo rugăminte pe care să i-o poată îndeplini înainte de a pleca. Și Elisei a spus: "Vreau doar un singur lucru. De aceea am mers după tine în tot acest timp. De aceea nu te-am părăsit, chiar și atunci când ai încercat să scapi de mine. Vreau o îndoită măsură din duhul tău." Elisei a dorit din toată inima ungerea. El nu avea să se mulțumească cu nimic mai puțin. Și a primit ceea ce a cerut.

Cred că Dumnezeu ne conduce adesea, așa cum l-a condus Ilie pe Elisei, ca să ne încerce, să vadă dacă vom fi satisfăcuți cu ceva mai puțin decât ungerea totală a Duhului Său cel Sfânt. Dacă vom fi satisfăcuți cu ceva mai puțin, vom avea doar atât de mult. Dumnezeu nu dă această ungere credinciosului mulțumit de sine, care crede că se poate descurca foarte bine și fără ea.

Dar dacă realizăm că acesta este acel unic lucru de care avem nevoie mai presus de orice altceva, dacă, la fel ca Elisei, suntem dispuși să mergem după El până când primim, dacă, asemenea lui Iacov la Peniel, putem spune cu sinceritate: "Doamne, nu te las până când Mă vei binecuvânta cu această binecuvântare", dacă tânjim cu adevărat și râvnim după această putere a Duhului Sfânt, această putere a învierii, atunci o vom primi cu siguranță. Atunci vom fi cu adevărat 'Israeli', având putere cu Dumnezeu și cu oamenii (Versiunea King James).

Dumnezeu adesea permite ca eșecul și frustrarea să vină în viața noastră doar pentru a ne arăta cât de mult avem nevoie de această ungere. El caută să ne facă să realizăm că, în ciuda faptului că suntem evanghelici în doctrină și suntem locuiți de Duhul Sfânt, trebuie totuși să-L cunoaștem pe Duhul lui Dumnezeu odihnindu-Se asupra noastră cu putere. Nu este o chestiune ușoară să ai ungerea. Când Ilie a auzit rugămintea lui Elisei, nu i-a spus: "Oh, ai cerut un lucru ușor. Îngenunchează aici și-mi voi pune mâinile pe capul tău și vei primi." Nu. Ilie i-a spus lui Elisei: "Ai cerut un lucru greu." Da, este un lucru greu. Trebuie să plătim un preț pentru aceasta. Trebuie să fim dispuși să renunțăm la tot ceea ce e în lume pentru aceasta.

Trebuie să râvnim după ungere mai mult decât după orice altceva de pe pământ - mai mult decât după bani, confort și plăcere, mai mult decât după faimă și popularitate și chiar succes în lucrarea creștină. Da, este într-adevăr un lucru greu. Dar asta înseamnă să însetezi. Când ajungem la această fază, putem să ne ducem la Isus și să bem și, după cum spune Scriptura, vor curge apoi prin noi râuri de apă vie în multe direcții, aducând viață din moarte oriunde curg (Ioan 7:37-39, Ezechiel 47:8,9). Dacă am primit ungerea, trebuie să avem grijă cu orice preț să nu o pierdem. Putem s-o avem și apoi o putem pierde, dacă nu suntem atenți. Să ne complăcem în critici necuviincioase, în conversații nechibzuite sau în gânduri necurate, sau să nutrim mândrie sau ranchiună în inimile noastre, și ungerea s-a dus. Apostolul Pavel a spus în 1 Corinteni 9:27 că își ținea mădularele trupului său într-o disciplină severă, ca nu cumva, după ce predicase altora el însuși să fie lepădat. Eu cred că se referea aici la posibilitatea pierderii ungerii sale, nu a mântuirii sale. N-am încetat niciodată să mă minunez că marele apostol Pavel, după ce a înființat atâtea biserici, a făcut atâtea minuni și a fost folosit cu atâta putere de Dumnezeu, era totuși în pericol de a pierde ungerea dacă ar fi fost neglijent. Atunci noi unde stăm? Trebuie să ne rugăm în mod constant: "Doamne, orice altceva aș pierde în viață, nu mă lăsa niciodată să pierd ungerea Ta."

2. Curăția motivației: Al doilea motiv pentru care a fost uns Elisei este fiindcă motivația lui era curată. Slava lui Dumnezeu era singura lui preocupare. Acest lucru nu este menționat nicăieri în multe cuvinte, dar devine foarte evident atunci când citești istoricul vieții lui. Nevoia era atât de mare în poporul lui Dumnezeu și ocara asupra Numelui lui Dumnezeu îl durea, așa cum îl duruse pe Ilie înaintea lui. Iar el tânjea să fie uns cu scopul de a îndeplini o slujbă pentru Dumnezeu în acea țară, slujbă care ar fi îndepărtat ocara de pe acel Nume glorios. Motivele lipsite de curăție și centrate pe sine sunt adesea cauza pentru care mulți dintre copiii lui Dumnezeu nu sunt unși. Majoritatea creștinilor sunt fericiți dacă sunt bine pe exterior, dar Dumnezeu caută adevărul în interior. El vede dacă suntem preocupați de slava Lui sau de a noastră. Vede dacă ocara asupra Numelui Său ne doare sau nu. Dacă inimile noastre nu sunt împovărate și îndurerate când vedem Numele lui Dumnezeu ocărât astăzi în țara noastră, atunci mă întreb dacă Dumnezeu ne va unge vreodată. În Ezechiel 9:1-6, citim cum Dumnezeu îi însemnează pe anumiți oameni ca fiind în mod special ai Săi. Cei pe care i-a însemnat au fost cei care suspinau și gemeau din pricina păcatelor pe care le vedeau în poporul lui Dumnezeu. Aceștia constituie rămășița lui Dumnezeu și sunt aceia pe care îi unge El - cei ale căror inimi sunt preocupate de Numele Lui și care caută să-L slăvească doar pe El.

3. Nicio dragoste pentru această lume: Al treilea motiv pentru care a fost Elisei uns este că el n-a iubit această lume. Acest lucru devine evident din felul în care s-a purtat cu Naaman. Când acesta i-a oferit bani, el a refuzat să primească vreo plată pentru minunea pe care o făcuse. Elisei n-a avut nicio dragoste pentru această lume sau iubire de bani. El n-a căutat câștig personal în lucrarea Domnului. Ghehazi, pe de altă parte, ne oferă un contrast izbitor. El era asistentul lui Elisei, așa cum Elisei fusese asistentul lui Ilie. Și dacă Elisei a putut primi o îndoită măsură din duhul lui Ilie și a continuat lucrarea lui Ilie, cu siguranță și Ghehazi ar fi putut să primească din duhul lui Elisei și ar fi putut să continue mai departe slujba lui Elisei. Dar el n-a primit ungerea. A primit în schimb lepră. De ce? Fiindcă Dumnezeu a văzut inima lui. În ciuda tuturor aparențelor exterioare de spiritualitate, în adâncul inimii lui Ghehazi exista o dorință de câștig personal. Poate că la început a intrat în lucrarea Domnului cu sinceritate, dar foarte curând a început să se gândească și la avantajele materiale. Credea că putea să acumuleze bogăție materială, precum și să primească ungerea. Dar s-a înșelat. Mulți lucrători creștini au făcut aceeași greșeală. Fie ca Domnul să ne elibereze de a încerca vreodată să folosim poziția sau slujirea noastră într-o biserică sau instituție creștină, ca mijloc de câștig personal.

Dumnezeu caută bărbați și femei în țara noastră astăzi, pe care să-i poată unge cu Duhul Său - o rămășiță care este dispusă să plătească prețul pentru a primi și a păstra această ungere cu putere.

Numai ungerea poate sfărâma jugul Vrăjmașului în țara noastră (Isaia 10:27). Numele lui Isus ne-a fost încredințat. Dar avem ungerea? Oh, de am înseta după puterea Duhului Sfânt în viața și slujirea noastră, astfel încât să-L putem slăvi pe Dumnezeu, să împlinim voia Lui și să aducem împărăția Sa.