scris de :   Zac Poonen categorii :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

În Iosua 6:2, Domnul i-a spus lui Iosua: "Am dat deja în mâinile tale Ierihonul" (Versiunea NASB). Aceasta este ceea ce trebuie să știm când mergem să luptăm împotriva lui Satan - că el a fost deja învins la Calvar și că Domnul îl va zdrobi sub picioarele noastre (Romani 16:20). Domnul nu i-a spus lui Iosua: "Îți voi da Ierihonul peste încă șapte zile." Nu. Ci a spus: "Ți-am dat deja cetatea. Doar intră și ia-o."

Tot ceea ce trebuiau să facă israeliții era să mărșăluiască în jurul cetății de 13 ori în șapte zile, iar apoi să sune din trâmbițe în a șaptea zi. Această mărșăluire și strigatul în jurul unei cetăți au degenerat, din păcate, într-o tehnică pe care unii credincioși o adoptă. Numai atunci când Domnul poruncește aceste lucruri, au valoare. Chemarea noastră este să înălțăm victoria de la Calvar oriunde mergem. Trebuie să mărturisim că Satan a fost învins."Ei l-au biruit pe Satan prin cuvântul mărturisirii lor, spunând: 'Satan, ai fost biruit pe cruce.'" - sunând din trâmbițele lor (Apocalipsa 12:11). Am mare bucurie în a-i reaminti lui Satan foarte frecvent despre înfrângerea lui. Știu că nu-i place să audă asta.

Îmi amintesc când odată o doamnă a fost adusă la mine acasă pentru rugăciune. I-am cerut să-L accepte pe Domnul ca Mântuitor al ei și să-i spună lui Satan că a fost învins pe cruce. A strigat dintr-odată la mine cu o voce schimbată: "Nu am fost învins pe cruce." Mi-am dat seama atunci că era un demon înăuntrul ei, care îmi vorbea. Așa că i-am spus demonului: "Ești un mincinos. Ai fost învins pe cruce acum 2000 de ani. Ieși afară din ea, în numele Domnului Isus." Demonul a ieșit imediat. Apoi, ea a putut să-i spună lui Satan: "Satan, ai fost învins pe cruce." Am învățat un lucru în acea zi - că diavolului nu-i place să i se amintească faptul că a fost învins pe cruce. Astfel că, am hotărât să-i spun acest lucru eu însumi frecvent și, de asemenea, să-i învăț pe credincioși din întreaga lume să-i spună asta în mod regulat.

De câte ori i-ați spus diavolului că a fost învins pe cruce? Începeți astăzi. Spuneți-i adesea că a fost învins pe cruce. Vă va urî fiindcă spuneți asta. Dar îmi place când diavolul mă urăște, pentru că atunci știu că sunt pe drumul cel bun. Nu vă temeți de Satan. Veți putea să-l puneți sub picioarele voastre prin puterea lui Dumnezeu, pe măsură ce îi proclamați cuvântul mărturisirii voastre. Nu vă învăț o tehnică aici. Dacă nu vă păstrați conștiința curată și încercați să vă împotriviți lui Satan, va râde de voi și va spune: "Pe Isus Îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți?" (Fapte 19:15). Deci, supuneți-vă lui Dumnezeu mai întâi și apoi împotriviți-vă diavolului (Iacov 4:7). "Întărește-te și îmbărbătează-te", i-a spus Domnul lui Iosua (Iosua 1:7).

În Iosua capitolul 7, citim că Israel a fost învins pentru prima dată în Canaan. Iosua L-a întrebat pe Domnul de ce a fost învins Israel și Domnul a răspuns: "Există păcat în tabără." Un om furase ceva ce era interzis. Dumnezeu le spusese foarte clar: "Nu trebuie să luați nimic din Ierihon pentru voi înșivă. Totul trebuie să fie dat Domnului" (6:17). Toți israeliții au ascultat de această poruncă, cu excepția lui Acan (7:20). Când a fost în cele din urmă prins și expus, a mărturisit că a păcătuit. El văzuse o manta babiloniană frumoasă într-o casă, și a râvnit-o ("Șinear" este un alt cuvânt pentru Babilon). El a zis: "Am văzut, am râvnit, am luat, am ascuns" (versetul 21) - patru pași în ispită. Acesta este modul în care păcătuim și noi - și apoi ascundem păcatul nostru. Acan a fost apoi ucis cu pietre.

Când Acan a auzit că nu i se va permite să ia nimic din prada bătăliei din Ierihon, trebuie să se fi gândit: "Dacă după omorârea acestor uriași și capturarea cetăților lor nu voi primi nimic, pe parcursul următorilor 20 de ani, voi fi un om sărac. Prin urmare, ar fi bine să păstrez un pic pentru mine." Prea puțin a realizat el că Domnul doar îi testa pe israeliți la Ierihon pentru a vedea dacă vor fi lacomi. În Iosua 8:2, citim că Domnul a spus poporului că, de atunci încolo, ei puteau lua toată prada bătăliilor din Canaan pentru ei înșiși! Ce necugetat a fost Acan! Măcar de-ar fi așteptat, ar fi putut lua tot argintul, aurul și hainele pe care le dorea. Dar el a ratat toate acestea fiindcă a eșuat când Dumnezeu l-a testat. Dumnezeu te va testa și pe tine, pentru a vedea dacă apuci ceva în lăcomie. Dacă faci asta, vei rata ce avea Dumnezeu mai bun pentru tine, ce plănuise pentru tine, pentru tot restul vieții tale. În schimb, dacă vei căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, El îți va da tot ce ai nevoie întotdeauna.

În Iosua 8:26, citim cum a fost învinsă cetatea Ai după ce fusese ucis Acan. Trebuie să punem în ordine trecutul înainte de a putea merge mai departe; altfel, vom continua să fim înfrânți în Aii din viața noastră. Vedem aici că Iosua și-a ridicat sulița peste Ai, la fel cum Moise își ridicase mâna pe vârful muntelui. Și soldații lui s-au luptat, iar Ai a fost învinsă. Acum, pericolul major cu care ne confruntăm cu toții, după ce am câștigat o victorie, este acela de a ne complace. În momentul în care începem să ne relaxăm în viața creștină, suntem în pericol de a fi înșelați. Și asta s-a întâmplat cu Iosua (Capitolul 9). Niște gabaoniți - care erau canaaniți ce ar fi trebuit să fie uciși - au venit și s-au întâlnit cu Iosua (9:4). Aceștia s-au purtat cu șiretenie și s-au prefăcut că vin dintr-un loc îndepărtat, purtând haine și sandale învechite și cărând cu ei pâine veche, mucegăită (9:5). De asemenea, i-au lingușit pe israeliți. Suntem în mare pericol când ne lingușesc oamenii. Înșelăciunea este foarte aproape. Citim în 9:14: "Bărbații lui Israel n-au cerut sfatul Domnului" (NASB). Iosua i-a crezut și a făcut un legământ cu ei ca să nu-i omoare. Trei zile mai târziu au descoperit că acești oameni erau canaaniți care ar fi trebuit omorâți (versetul 16). Dar făcuseră deja legământ cu ei - și trebuiau să se țină de cuvânt.

Ce putem învăța din acest incident? Este o avertizare pentru noi să fim atenți ca să nu fim înșelați de cei care ne lingușesc și care vor să se alăture bisericii din motive greșite. Cea mai sigură cale de acțiune în astfel de cazuri este să căutăm sfatul Domnului și să nu ne sprijinim pe înțelepciunea noastră. Trebuie să fim în special atenți imediat după ce câștigăm mari victorii. Citim în Evanghelii cum, imediat după un timp de multe vindecări miraculoase, Isus se ducea în pustie să Se roage, ca să dea toată slava Tatălui Său (Luca 5:15,16). Acesta este un exemplu pentru noi. Când suntem în pericol să nu căutăm sfat de la Domnul? Când am fost victorioși! Nu când suntem învinși. Suntem în pericol mai mare după o victorie decât după o înfrângere. De obicei, după o înfrângere ne apropiem de Domnul, fiindcă L-am dezamăgit în vreun fel. Atunci când am fost victorioși pentru o perioadă, suntem în pericol de mândrie spirituală.

În Iosua capitolul 10, când cinci regi au atacat Gabaonul, iar gabaoniții au căutat ajutorul lui Iosua, Domnul l-a încurajat pe Iosua, spunând: "Nu te teme. I-am dat în mâinile tale. Niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta" (versul 8, NASB). Cuvântul era mereu: "Am dat deja". Victoria era un rezultat sigur, chiar înainte de începerea bătăliei. Așa trebuie să mergem la luptă și împotriva lui Satan. Satan și demonii lui nu vor putea să stea înaintea noastră. Porțile iadului nu vor birui niciodată Biserica Dumnezeului Celui Viu. Iosua a venit asupra lor și i-a biruit și "nimeni n-a rostit un cuvânt împotriva lui Israel" (versetul 21). Apoi Iosua i-a chemat pe bărbații lui Israel și a zis: "Puneți-vă picioarele pe gâturile împăraților acestora" (versul 24). Biblia spune în Romani 16:20:"Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan (nu la Calvar) sub picioarele voastre." Isus l-a învins deja pe Satan la Calvar. Dar Satan va fi zdrobit sub picioarele noastre acum.