WFTW Body: 

În Țefania 1:4,5 Domnul a spus: "Nu numai celelalte națiuni, ci voi zdrobi și Iuda și Ierusalim cu pumnul Meu și voi distruge fiecare urmă a închinării lor la Baal, pentru că se duc sus pe acoperiș și se închină la soare, lună și stele. Ei pretind să urmeze pe Domnul, dar se închină lui Moleh". Canaaniții reușiseră să tragă pe Israel în jos la nivelul lor. Israel s-a dus în Canaan să le prezinte pe adevăratul Dumnezeu, dar ei l-au tras pe Israel în jos la nivelul lor.

Dacă stai pe o masă și încerci să tragi o persoană, care stă jos, va fi mai ușor pentru el să te tragă în jos. Asta s-a întâmplat lui Iuda. Domnul l-a avertizat pe Iuda să nu aibă nimic de-a face cu canaaniții; dar ei n-au ascultat. Care a fost rezultatul? Iuda nu a putut să-i facă pe canaaniți să se închine lui Iehova. Dar canaaniții l-au tras pe Iuda în jos la nivelul lor – și Iuda a început să se închine lui Baal, soarelui, lunii și stelelor.

Aceasta este ceea ce se întâmplă atunci când o biserică creștină încearcă să "Indienizeze" închinarea lor. Sfârșesc foarte des cu practici necreștine idolatre. Am văzut o carte scrisă de un preot "creștin" care avea o imagine pe coperta sa cu Isus stând sub un șarpe cu șapte capete – șarpele trebuia să simbolizeze Duhul Sfânt cu cele șapte atribuții!! Acesta este rezultatul "Indienizării". În alte biserici, ar putea fi lucrurile lumești care îi trag pe creștini în jos.

Același lucru se întâmplă când un credincios se căsătorește cu un necredincios. Necredinciosul îl trage pe credincios în jos la nivelul lui/ei. Cererea unei zestre la momentul căsătoriei este un alt obicei păgân pe care cei mai mulți creștini îl practică. Dumnezeu urăște sistemul zestrelor fiindcă acesta tratează femeile ca mărfuri de vândut. Prorocii au fost împotriva unor astfel de lucruri și liderii religioși ai lui Israel i-au urât pentru asta. La fel este astăzi. Și, prin urmare, cu greu există o biserică în India astăzi care ia o poziție fermă împotriva zestrelor. Creștinii au fost târâți în jos la nivelul lumii! Ei iau numele lui Isus, dar trăiesc la fel ca restul lumii din jurul lor!

"În ziua aceea, voi pedepsi liderii și pe toți aceia care urmează obiceiuri păgâne și pe cei care își umplu casele cu pradă" (Țef. 1:8,9). Liderii erau cei care urmau obiceiuriile păgâne și iubeau banii și își umpleau casele cu ei. Prorocii Vechiului Testament au vorbit întotdeauna împotriva liderilor poporului lui Dumnezeu și iubirii lor de bani – fiindcă ei erau cei care erau în primul rând de vină. Și în consecință, acei lideri îi numeau pe proroci "eretici" și îi persecutau. Dacă Dumnezeu trimite un proroc bisericii de astăzi, el de asemenea va vorbi împotriva pastorilor și episcopilor și compromisurilor lor și iubirii lor de bani. Și pastorii vor numi un astfel de proroc un "eretic", își vor închide amvoanele față de el și-l vor persecuta. Fiecare proroc din Vechiul Testament a fost persecutat. Niciunul n-a scăpat. Ștefan i-a întrebat pe liderii evrei: "Numiți un proroc pe care strămoșii voștri nu l-au persecutat!" (Fapte 7:52). Ei nu au putut numi unul. De ce au fost toți prorocii persecutați? Fiindcă au expus păcatele liderilor.

Când predica Isus, Îl vedem predicând împotriva bețivilor și femeilor adultere și ucigașilor sau chiar împotriva vameșilor înșelători din vremea Lui? Nu. Nu a spus niciodată un cuvânt împotriva lor. El a spus: "Am venit să caut și să mântuiesc pe acei păcătoși." Dar i-a criticat fără milă pe liderii religioși care își purtau Bibliile, predicau în sălile de întâlnire, iubeau banii, și trăiau vieți ipocrite. Prin urmare, L-au omorât. Urmezi pe acest Isus real și adevărații proroci sau urmezi prorocii falși și "un alt Isus", care sunt prietenoși cu lideri creștini lumești, și sărbătoresc cu ei? Judecata vine asupra liderilor întâi.

Domnul a spus: "Voi căuta cu felinare în cele mai întunecate colțuri ale Ierusalimului pentru a găsi și a pedepsi pe cei care sunt mulțumiți în păcatele lor, indiferenți față de Domnul, crezând că El nu va face nimic" (Țef. 1:12). În biserica de astăzi, de asemenea, există lideri care trăiesc în lux, care au devenit bogați prin predicarea lor și sunt indiferenți față de poruncile Domnului. Ei își iubesc titlurile și pozițiile lor ca "Director", "Pastor Șef ", "Episcop" etc. Domnul îi va expune pe toți.

Oricând o biserică declină spiritual, întotdeauna se mișcă spre o viață de lux, ușurință, confort, indiferență față de nevoile oamenilor și lipsită de rugăciune. Mulți tineri au început să slujească Domnului cu râvnă, sacrificiu, rugăciune și studiu serios al Cuvântului lui Dumnezeu. Dar 30 de ani mai târziu, s-au răcit, "înecați de înșelăciunea bogățiilor". Dacă nu ești credincios în a lupta împotriva poftelor cărnii și a te opune corupției din creștinism, vei deveni ca liderii corupți din jurul tău. Vei fi un predicator profesionist care dă predici în diminețile de duminică, acumulând din ce în ce mai mulți bani, trăind în lux și fără ungere asupra ta – chiar dacă se poate să fi început cu mare sinceritate. Acest lucru s-a întâmplat în timpul lui Țefania și se întâmplă astăzi.

Domnul îi descrie pe cei care păcătuiesc ca "orbi care caută o cale" (Țef. 1:17). Și când liderii înșiși sunt orbi, toți urmașii lor se pot aștepta doar să cadă într-un șanț.

Apoi Țefania spune: "Implorați-L pe Domnul să vă mântuiască. Toți dintre voi care sunteți smeriți, căutați mai multă smerenie" (Țef. 2:3). Ce cuvânt – "Căutați mai multă smerenie". Țefania a înțeles că Dumnezeu îi binecuvintează pe cei smeriți. Pe de o parte era mândria Babilonului și pe de alta, smerenia rămășiței din Ierusalim.

Observăm din vremea lui Cain și Abel, au existat două curente în omenire – Babilon și Ierusalim. Babilon este un sistem corupt, religios. Ierusalimul este adevărata biserică a lui Dumnezeu. Această biserică este caracterizată nu prin miracole, semne și minuni, ci prin smerenie. Ei nu sunt niciodată obosiți să caute din ce în ce mai multă smerenie.

Care este atunci pericolul care le stă în față celor care fac parte din rămășiță? Este pericolul de a se compara cu alte biserici și a se făli că sunt superiori. Exact în felul acesta vrea diavolul să gândiți, fiindcă știe că momentul în care începeți să gândiți așa, Dumnezeu va deveni vrăjmașul vostru, și apoi veți deveni și voi ca cei pe care îi disprețuiți. Vedeți cât de repede rămășița poate deveni ea însăși o parte a Babilonului. Așadar, urmăriți smerenia. Țineți-vă fața în pământ întotdeauna. Nu vă comparați niciodată cu ceilalți oameni. Comparați-vă doar cu Isus. Acesta este sfatul meu pentru toți cei care fac parte din rămășița poporului lui Dumnezeu astăzi.