scris de :   Zac Poonen categorii :   Biserica Knowing God
WFTW Body: 

Astăzi avem de-a face cu un declin spiritual foarte mare. Dar, în plin declin, Dumnezeu are câţiva a căror inimă este întreagă a Lui. Nu se găsesc toţi într-o denominaţiune. Îi găsim în toate denominaţiunile – bărbaţi şi femei care-L iubesc pe Dumnezeu şi care caută să-L slăvească în toate lucrurile. Ei sunt cu adevărat umpluţi cu Duhul Sfânt şi nu se implică în controverse. Au foarte mare grijă de felul cum îşi folosesc limba şi sunt foarte cinstiţi când vine vorba de bani. În aceste zile, Dumnezeu adună laolaltă astfel de oameni drept rămăşiţă a Lui.

Rămăşiţa a pregătit calea pentru venirea DOMNULUI Isus. Când S-a născut DOMNUL, exista o mică rămăşiţ㠖 Simeon şi Ana în templu, Ioan Botezătorul, păstorii şi câţiva oameni înţelepţi din est. Astăzi, există de asemenea o rămăşiţă în creştinism care pregăteşte calea pentru venirea DOMNULUI.

Ţefania subliniază câteva dintre caracteristicile acestei rămăşiţe.

„Atunci voi da popoarelor buze curate...” (Ţefania 3:9). Vorbirea rămăşiţei va fi curată. Isaia s-a simţit condamnat de vorbirea lui când a văzut slava DOMNULUI. Predic adesea despre vorbirea noastră şi despre atitudinea pe care o avem faţă de bani – pentru că profeţii au vorbit mult despre aceste două subiecte. Dacă suntem prudenţi în ceea ce priveşte gura noastră şi banii noştri, putem deveni purtătorii de cuvânt ai DOMNULUI.

„...ca toţi să cheme Numele DOMNULUI, ca să-I slujească într-un gând” (Ţefania 3:9). Rămăşiţa va fi unită ca un trup şi-L va sluji pe DOMNUL, purtând poverile Lui – într-un gând.

„Voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi şi nu te vei mai îngâmfa pe Muntele Meu cel Sfânt! Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic...” (Ţefania 3:11,12). Rămăşiţa va fi formată numai din oameni smeriţi, pentru că DOMNUL îi va fi îndepărtat pe toţi cei mândri. Aceasta este o altă întrebare pe care mi-o pun oamenii: „Frate Zac, de ce vorbeşti atât de mult despre smerenie?” Pentru că Biblia vorbeşte despre aceasta, din scoarţă în scoarţă.

„Cei rămaşi se vor încrede în Numele DOMNULUI” (Ţefania 3:12). Rămăşiţa va fi un popor al credinţei.

„Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura” (Ţefania 3:13). Rămăşiţa va fi un popor paşnic care nu va spune minciuni niciodată, nu va înşela ori face rău cuiva.

„Strigă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! DOMNUL, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău” (Ţefania 3:14,15). Rămăşiţa va fi un popor fericit, care şi-a găsit siguranţa desăvârşită în dragostea DOMNULUI pentru ea.

„DOMNUL Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care va salva; El se va bucura de tine cu bucurie: va tăcea în dragostea Lui, Se va veseli de tine cu cântare de bucurie” (Ţefania 3:17) (Biblia, versiunea Bucureşti, 2001). Dumnezeu se bucură de rămăşiţa Lui. El nu-Şi găseşte bucuria în oamenii care trăiesc în păcat. Poate un tată să se bucure de un copil care are cancer, lepră şi tuberculoză? Nu. Nici Dumnezeu nu-Şi poate găsi bucuria în oamenii care trăiesc în păcat şi care nu doresc să fie vindecaţi. Dumnezeu Îşi găseşte însă bucuria în această rămăşiţă sfântă. Cu mare bucurie strigă El de dragul ei şi Îi cântă un cântec. Acesta este singurul loc din Scriptură unde se spune că Dumnezeu cântă poporului Său. Sunt multe locuri unde noi suntem cei încurajaţi să-I cântăm lui Dumnezeu un cântec de laudă. Dar iată că, aici, Dumnezeu este Cel care ne cântă nouă un cântec. Ce chemare trebuie să fie aceasta, să fii tipul de persoană de care să se poată bucura Dumnezeu!

„El plănuieşte tăcut pentru tine, în dragostea Lui” (Ţefania 3:17 – Parafrazat). DOMNUL face planuri pentru noi în dragostea Lui şi are surprize plăcute planificate pentru noi în zilele ce vor urma, întrucât El este Tatăl nostru iubitor.

„Îi voi izbăvi pe cei şchiopi şi îi voi strânge pe cei ce au fost izgoniţi şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sunt de ocară acum... Vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pământului când voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război sub ochii voştri” (Ţefania 3:19,20). Rămăşiţa este formată dintr-un popor care, în el însuşi, este slab şi neajutorat. DOMNUL Însuşi luptă cu vrăjmaşii lui şi, în ziua de pe urmă, El va da poporului Său slavă şi laudă.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena