WFTW Body: 

Luca vorbește mult despre lucrarea Duhului Sfânt în cele două cărți pe care le-a scris. De fapt, acesta este unul dintre accentele sale principale. Priviți la aceste exemple din această evanghelie: Ioan Botezătorul avea să fie umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei sale (Luca 1:15). Peste Maria avea să se coboare Duhul Sfânt (Luca 1:35). Elisabeta si Zaharia s-au umplut de Duhul Sfânt (Luca 1:41,67). Simeon avea Duhul Sfânt peste el, a primit descoperire de la Duhul Sfânt și a fost condus de Duhul la templu (Luca 2:25-27). Isus botează cu Duhul Sfânt (Luca 3:16). Isus Se ruga când a fost botezat (în mod evident, pentru ungerea Duhului Sfânt) și Duhul a venit peste El imediat (Luca 3:21,22). Isus era plin de Duhul și a fost dus de Duhul în pustie și S-a întors în puterea Duhului (Luca 4:1,14). Isus proclamă că Duhul Sfânt era peste El (Luca 4:18). Duhul Sfânt este dat celor care Îl cer (Luca 11:13). Isus le poruncește ucenicilor Săi să aștepte puterea Duhului Sfânt (Luca 24:49).

În Faptele Apostolilor, Luca menționează Duhul Sfânt de mai mult de 50 de ori. Luca era, fără îndoială, un om plin de Duhul și era încântat de această viață a noului legământ, care a fost făcută posibilă prin darul Duhului Sfânt. Mă întreb cât de mulți creștini sunt la fel de entuziasmați cum era el. Botezul cu Duhul Sfânt este menționat la începutul fiecăreia dintre primele cinci cărți ale Noului Testament. Acest lucru ne învață importanța extraordinară a lucrării Duhului Sfânt în această eră a noului legământ. Așadar, dacă e vreun lucru pe care diavolul va căuta să-l falsifice, acesta va fi botezul cu Duhul Sfânt; și vedem multe astfel de falsuri în ziua de azi.

Cum se asigură diavolul că credincioșii nu vor fi botezați niciodată cu Duhul Sfânt?

În primul rând, prin a le da unora dintre ei o experiență fizică sau emoțională. Le lipsește puterea de a birui păcatul și de a sluji Domnului. Dar, Satan îi asigură că au fost botezați cu Duhul Sfânt. Astfel de credincioși nu vor mai căuta niciodată botezul cu Duhul Sfânt, fiindcă sunt convinși că l-au primit deja. Sunt milioane de astfel de creștini peste tot. Sunt biruiți de păcat, iubesc banii și trăiesc pentru lume. Dar bolborosesc ceva pe care ei o numesc "vorbire în limbi" și pretind a primi experiențe fizice și vizuale neobișnuite.

În al doilea rând, Satan îi face pe alți credincioși (care se află la polul opus doctrinar cu privire la botezul cu Duhul) să reacționeze împotriva acestor falsuri evidente și să stea departe de botezul cu Duhul în întregime. Astfel, el reușește în a se asigura că ambele grupuri de credincioși (și asta constituie marea majoritate a credincioșilor) nu primesc niciodată puterea autentică a lui Dumnezeu și botezul cu Duhul Sfânt. Aveți grijă și evitați ambele grupuri.

Cum a fost umplut Ioan cu Duhul Sfânt din pântecele mamei lui? A zăbovit după Duhul în pântecele mamei sale ca și fetus? L-a îndemnat cineva înăuntrul pântecelui să se roage? Nu. Dumnezeu l-a umplut. Este lucrarea lui Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Dacă ne supunem Lui, El ne va umple. Iată ceva care îți va încuraja credința: Dacă Dumnezeu poate umple cu Duhul Sfânt un fetus neajutorat din pântecele unei mame, de ce nu te poate umple și pe tine?

Nu fi mulțumit cu orice fals ieftin. I-am spus Domnului când eram tânăr că nu voi fi niciodată mulțumit cu un fals și aș fi dispus să aștept zece ani, dacă e necesar, pentru a primi o umplere reală. S-a meritat așteptarea. Când ești cu adevărat botezat cu Duhul, îți va schimba întregul tău mod de viață.

Când Ioan a fost umplut cu Duhul Sfânt, a devenit mare înaintea Domnului (Luca 1:15). Asta este ceea ce vrea Duhul să ne facă și pe noi – mari în ochii lui Dumnezeu, nu ai omului.