scris de :   Zac Poonen categorii :   Lider Ucenici
WFTW Body: 

Pentru a zidi biserici cu standard înalt, avem nevoie de lideri care să aibă un standard înalt. Isus a spus: "Urmați-Mă pe Mine" (Luca 9:23). Și Pavel a zis: "Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos" (1 Corinteni 11:1; Filipeni 3:17). În aceste cuvinte ale apostolului Pavel, vedem ce așteaptă Duhul Sfânt ca fiecare prezbiter să poată spune celor din biserica sa.

Mulți prezbiteri spun: "Nu mă urmați pe mine, ci pe Hristos". Sună foarte umil, dar este doar o scuză pentru a acoperi viața lor înfrântă; și este total contrar învățăturii Duhului Sfânt. Ca lider, viața și vorbirea ta ar trebui să fie atât de exemplare, încât să poți spune tuturor din biserica ta: "Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos" . Înainte de convertirea sa, Pavel a fost un eșec total. Totuși, Dumnezeu l-a schimbat și l-a făcut un exemplu măreț de urmat pentru alții, deși el nu era perfect (vezi Filipeni 3:12-14). Chiar și cel mai bun creștin din lume nu este perfect, ci el merge către desăvârșire. Așadar, chiar dacă a existat mult eșec în viața ta, în trecut, Dumnezeu încă te poate face un lider evlavios pe care alții să-l urmeze.

Iată șapte caracteristici pe care ar trebui să cauți să le ai, ca lider al poporului lui Dumnezeu:

1. Trebuie să fii întotdeauna smerit și abordabil. Isus era așa (Mat. 11:29). Oamenii Îl puteau aborda oriunde și în orice moment. Nicodim a putut să-L viziteze în casa Lui la miezul nopții ; și oricine putea să vorbească cu Isus oricând și oriunde. Smerenia lui Isus L-a făcut dornic să propovăduiască Evanghelia celor săraci (după cum citim în Luca 4:18). Pavel a fost un om smerit, care a fost grabnic în a-și recunoaște greșelile și a-și cere iertare (Fapte 23:1-5). Ca și prezbiter, nu trebuie să faci nicio deosebire între bogați și săraci, și nu trebuie să ai vreun "aer superior". De asemenea, trebuie să fii grabnic în a-ți cere iertare pentru greșelile tale, și trebuie să rămâi mereu un frate obișnuit.

2. Nu trebuie să ceri niciodată bani de la nimeni - fie pentru tine, fie pentru lucrarea ta - și trebuie să ai un stil de viață simplu. Dacă primești totuși daruri oferite de bunăvoie (așa cum a făcut ocazional Pavel), trebuie să primești numai de la oameni mai bogați decât tine - și niciodată de la cineva mai sărac decât tine. Isus n-a cerut niciodată nimănui bani, nici pentru El, nici pentru lucrarea Lui. Și a primit daruri numai de la cei care erau mai bogați decât El (Luca 8:3). Isus și Pavel au avut un stil de viață simplu. Trebuie să ai aceeași atitudine pe care au avut-o Isus și Pavel față de bani și lucrurile materiale.

3. Trebuie să ai mărturia de om evlavios. Trebuie să fii cunoscut în biserica ta ca un om neprihănit, cu râvnă pentru sfințenie, și care nu-și caută propriul interes în nimic. Oamenii trebuie să te cunoască drept un om care își controlează limba (Iacov 1:26; Efeseni 4:26-31), și care este milos față de cei care au eșuat. Trebuie, de asemenea, să ai mărturia unei curății totale față de toate femeile - tinere și bătrâne (1 Timotei 5:2). Aceasta este mireasma de evlavie care ar trebui să existe în viața ta.

4. Trebuie să-ți fi crescut copiii într-un mod evlavios. Duhul Sfânt a spus că numai astfel de oameni, ai căror copii sunt credincioși și ascultători, trebuie numiți în funcția de prezbiter (1 Timotei 3:4,5; Tit 1:6). Copiii noștri ne cunosc mai bine decât alții, fiindcă ne văd tot timpul acasă. Și dacă ne văd că trăim într-un mod evlavios acasă, și ei Îl vor urma pe Domnul (vezi Proverbe 22:6). Aceasta nu este o sarcină ușoară, dar te poți încrede în Domnul să te ajute. Așadar, caută ajutorul Lui pentru a-i învăța pe copiii tăi să-L iubească pe Domnul și să fie respectuoși față de toți oamenii.

5. Trebuie să predici tot planul lui Dumnezeu fără teamă. Trebuie să vestești tot ce este scris în Noul Testament - fiecare poruncă și fiecare promisiune - fără a căuta să fii pe placul vreunui om (Fapte 20:27; Galateni 1:10). Trebuie să cauți să fii uns cu Duhul Sfânt în mod continuu, astfel încât mesajele tale să fie atât stimulatoare cât și încurajatoare.

6. Trebuie să ai pasiune pentru zidirea bisericii tale ca o adevărată expresie a Trupului lui Hristos. Isus a venit pe pământ ca să salveze oamenii de toate păcatele lor, și apoi să-i zidească spre a fi Trupul Lui, care va manifesta viața Sa (Matei 16:18). Pasiunea lui Pavel a fost să planteze astfel de biserici locale pretutindeni, care aveau să funcționeze ca Trup al lui Hristos (Efeseni 4:15,16). Aceasta ar trebui să fie și pasiunea ta. Pavel a lucrat din greu pentru a zidi astfel de biserici - iar tu ar trebui să faci la fel (Coloseni 1:28,29).

7. Trebuie să cauți să ridici măcar câțiva în biserica ta, care împărtășesc viziunea și spiritul tău. Ca prezbiter, trebuie să fii preocupat ca mărturia Domnului să fie păstrată în curăție în următoarea generație, în biserica ta. Isus a ridicat 11 ucenici care au asimilat spiritul Său și au trăit după standardele Sale pentru a continua lucrarea Sa. Pavel i-a ridicat pe Timotei și pe Tit, care au trăit după spiritul său de smerenie și lepădare de sine, pentru a continua lucrarea lui (Filipeni 2:19-21; 2 Corinteni 7:13-15). Trebuie să cauți, de asemenea, ajutorul Domnului pentru a ridica câțiva în biserica ta, care împărtășesc viziunea și pasiunea ta.

Prin urmare, roagă-te ca Domnul să te ungă în mod continuu cu Duhul Lui Cel Sfânt și să-ți dea puterea să ai toate calitățile enumerate mai sus, astfel încât să poți fi un exemplu de urmat pentru toți cei din biserica ta.