Învățături prin care se zidește o mărturie curată
Trebuie să-i încurajăm pe toți cei din biserică să-L caute pe Dumnezeu pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt - întrucât este imposibil să trăim la standardul menționat mai sus, prin propria putere.

Cărți


EVANGHELIA COMPLETĂ
Jesus said if we knew the truth, the truth would set us free ( John 8:32) The..
CINCIZECIDE PARTICULARITĂŢI ALE FARISEILOR
God gives us his word to see more clearly the Pharaseeism within ourselves, not..
Ziua micilor începuturi
This book , a much needed spiritual challenge for any man or woman who longs to..
CĂŞTIGÂND APROBAREA LUI DUMNEZEU
Do you see yourself as a “ hopeless failure”? Even if you have made a thousand..
mai mult(e) (23)

Ce credem

Body: 
Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
  1. Că Biblia (66 de cărți) este Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, unic și suficient pentru a călăuzi viața noastră pe pământ.
  2. Că există un singur Dumnezeu etern existent în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
  3. În Divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, nașterea Lui din fecioară, umanitatea Sa, viața Sa perfectă fără păcat, moartea Sa înlocuitoare ca ispășire pentru păcatele noastre, învierea Sa trupească, înălțarea Sa la Tatăl, și întoarcerea Sa personală pe pământ pentru sfinții Săi.
  4. Că toate ființele omenești sunt moarte în păcat și complet pierdute și că singura cale prin care păcatele lor pot fi iertate este prin pocăință și prin credință în moartea și învierea Domnului nostru Isus Cristos.
  5. În lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt, prin care o persoană se naște din nou pentru a fi un copil al lui Dumnezeu.
  6. Că justificarea este doar prin credința în Cristos, dovada acesteia fiind faptele bune care Îl slăvesc pe Dumnezeu.
  7. În botezul în apă, prin scufundare, după regenerare, în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
  8. În necesitatea de a fi umplut cu Duhul Sfânt în mod continuu, cu scopul de a avea puterea de a fi martori pentru Cristos - prin viață și prin cuvânt.
  9. În învierea celor neprihăniți pentru viață veșnică și învierea celor nelegiuiți pentru osândă veșnică.
  10. Pentru o declarație mai completă a ceea ce credem, apăsați aici.
mai mult(e)