Despre Zac Poonen


Zac Poonen
Zac Poonen

Zac Poonen a fost un ofițer în Marina Indiană și slujește Domnului în India timp de peste 50 de ani ca învățător al Bibliei. El are responsabilitate pentru un număr de biserici în India și în străinătate.

A scris mai mult de 25 de cărți și numeroase articole în limba engleză - care au fost traduse în multe limbi indiene și străine. Mesajele sale sunt disponibile pe CD-uri audio și DVD-uri video.

La fel ca și ceilalți prezbiteri din CFC, și Zac Poonen se susține pe sine și familia sa prin "facerea corturilor" și nu primește nici un salariu pentru serviciile sale. El nu primește nici o redevență pentru niciuna dintre cărțile sale, CD-uri sau DVD-uri, care sunt publicate de către Christian Fellowship Center (Centrul Creștin de Părtășie), Bangalore.

Pentru mărturia personală a lui Zac Poonen, mergi la următorul link:

Ziua micilor începuturi