Un scurt istoric


Zac Poonen and Ian Robson in front of 16 DaCosta Square
Zac Poonen and Ian Robson in front of
16 DaCosta Square

Adunarea de credincioși care se întâlnește astăzi la Centrul Creștin de Părtășie (Christian Fellowship Centre-CFC) a început cu câteva familii care s-au strâns laolaltă pentru prima oară în Bangalore, India, în august 1975. Conduși de Zac Poonen și Ian Robson, s-au hotărât să fie ucenici ai Domnului Isus Cristos mai întâi ei înșiși, și apoi să facă ucenici în ascultare față de trimiterea Domnului din Matei 28:18-20. Au pus accent pe nașterea din nou, sfințenia vieții interioare, dragostea reciprocă, curăția morală, integritatea financiară, și împărtășirea adevărului lui Dumnezeu cu alții - bazându-și fiecare aspect al vieții doar pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Începând ca o mică Biserică de Casă, acest trup al lui Cristos a crescut în mod constant în înțelegerea și experiența Vieții în Duhul a Noului Legământ. Încă de la început, și de-a lungul creșterii sale pe parcursul a patru decenii, același set de caracteristici a devenit ADN-ul acestei Biserici. Am simțit curând o povară pentru a împărtăși aceste adevăruri minunate, care ne transformaseră propriile noastre vieți, cu alții, începând cu un articol lunar asupra vieții de biruință și mesaje pe casetă, și conferințe pentru ucenici care au aceeași gândire. În 1981 Biserica în creștere s-a mutat într-o sală de întâlnire construită la 40, DaCosta Square, în Bangalore. 1982-1989 a marcat începuturile lucrării de plantare de biserici în alte orașe și state din India.

1989-1995 a fost o perioadă foarte productivă în lucrarea de scriere de cărți a lui Zac Poonen, iar în anii care au urmat el a publicat mai mult de douăzeci de cărți. În 1997 lucrarea cu casetele audio ajunsese în multe țări. În 1999, la vârsta de 60 de ani, Zac Poonen a renunțat să fie prezbiter la CFC Bangalore, cu scopul de a călători cu Cuvântul. Lucrarea noastră pe internet a început în 2003 și această perioadă a văzut, de asemenea, plantare de biserici în alte continente. În 2014, Biserica din Bangalore, împlinind patruzeci de ani ca biserică, și de asemenea, devenind prea numeroasă pentru sala veche, s-a mutat în sala de întâlnire actuală la Paradise Enclave, Bellahalli, Bangalore.

Prezbiter i la CFC Bangalore:

Christian Fellowship Church (Biserica de Părtășie Creștină) a căutat întotdeauna să urmeze învățătura Noului Testament cu privire la conducerea unei biserici locale (Tit. 1:5; Fapte 14:23).