WFTW Body: 

Este foarte ușor pentru un credincios să se afle în ignoranță cu privire la adevărata sa condiție spirituală, dacă nu trăiește înaintea feței lui Dumnezeu. Acest lucru este limpede din mustrările pe care Domnul le-a dat conducătorilor celor șapte biserici din Apocalipsa. Mesagerului (prezbiterului) bisericii din Laodicea, El i-a spus: "Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol" (Apocalipsa 3:17).

Dumnezeu permite să apară diferite situații în viața noastră care vor scoate la iveală ceea ce se află ascuns în inimile noastre. De-a lungul anilor am înmagazinat multe amintiri neplăcute în inimile noastre ca urmare a experiențelor dificile pe care le-am avut cu diferite persoane. Acestea stau ascunse în adâncul inimilor noastre - și ne imaginăm că inima ne este curată. Apoi Dumnezeu permite să se întâmple un lucru mic, care stârnește toate aceste lucruri putrezite și le aduce pe toate în mintea noastră. Acesta este momentul în care trebuie să ne curățim, să-i iertăm pe oamenii implicați în acele circumstanțe și să decidem să-i iubim. Dacă nu folosim o astfel de ocazie pentru a curăța aceste lucruri din inimile noastre, ele se vor scufunda din nou în adâncul inimii după ce s-a dus agitația, și vor rămâne acolo. Ne putem imagina atunci că totul este bine, însă nu este. Un alt mic eveniment ni le poate readuce în minte. Prin urmare, trebuie să ne curățim de fiecare dată când iese ceva la suprafață.

Vedem în cazul fratelui mai mare din întâmplarea cu fiul risipitor, cum a avut o atitudine greșită față de fratele său mai mic. Însă, acest lucru a ieșit la suprafață doar când fratele său s-a întors acasă și s-a făcut o sărbătoare pentru el. Apoi vedem cum și-a învinuit fratele cu acuzații pe care și le-a închipuit, fără a verifica dacă acestea sunt adevărate sau nu (de exemplu, că fratele său mai mic "și-a risipit banii cu femeile desfrânate" - Luca 15:30). Când nu avem o relație bună cu cineva, vom crede întotdeauna cele mai rele lucruri despre el.

Tatăl i-a spus fiului său mai mare: "Tot ce am eu este al tău" (Luca 15:31). În loc să fie preocupat cu ceea ce i-a dat tatăl său, fratele cel mare era preocupat cu propriile realizări: "Nu ți-am încălcat niciuna din poruncile tale. Ți-am slujit în toți acești ani". Era de asemenea preocupat și cu deficiențele fratelui său: "Acest fiu al tău ți-a irosit banii" (Luca 15:29-32). La fel ca acel tată, Dumnezeu ne spune și nouă: "Tot ce am Eu este al tău". Tot ceea ce este în Isus este al nostru - toată curăția Lui, toată bunătatea Lui, toată răbdarea Lui, toată smerenia Lui etc.

Lecția pe care trebuie să o învățăm din această istorisire este tocmai aceasta: Fii preocupat întotdeauna cu bogățiile harului lui Dumnezeu - și nu cu propriile realizări sau cu eșecurile fraților tăi credincioși.

Dumnezeu permite să apară diferite circumstanțe în viața noastră care vor expune ceea ce se află ascuns în inimile noastre - și trebuie să ne curățim de fiecare dată când ceva iese la suprafață.