WFTW Body: 

În Evrei 3:7 suntem avertizați: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,nu vă împietriți inimile”. Și apoi în Evrei 3:12: „Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă”. Scriitorul îi avertizează pe frații sfinți care au luat parte la chemarea cerească să fie atenți ca să nu ajungă să aibă o inimă rea și necredincioasă, care nu poate crede că Isus a venit pe pământ într-o fire asemănătoare cu a lor. Doar atunci când te-ai săturat de viața ta înfrântă, îți va da Dumnezeu această revelație că Domnul Isus a venit într-o fire asemănătoare cu a ta pentru a fi Exemplul tău. Am fost un creștin complet învins la un moment dat. Dar mă săturasem de viața mea înfrântă. Obișnuiam să strig către Dumnezeu zi și noapte, spunând: „Doamne, nu știu care este răspunsul. Sunt predicator, dar sunt învins de păcat în viața mea interioară. Sunt învins în gândurile mele, în cuvinte și în viața de familie. Sunt născut din nou și am botezul în apă, dar sunt învins. Arată-mi ce trebuie să știu.” Atunci Domnul mi-a arătat secretul evlaviei - Cristos a venit în trup și a fost ispitit exact ca mine, și totuși a trăit o viață curată. Am crezut acest lucru din toată inima - și mi-a schimbat viața. Suntem avertizați aici că, dacă avem o inimă necredincioasă, putem fi despărțiți de Dumnezeu (Evrei 3:12).

Dar, în loc să cădem, versetul următor ne oferă o altă opțiune: „Îndemnaţi-vă (încurajați-vă) unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: "Astăzi"” (Evrei 3:13). Nu știm ce se va întâmpla mâine. Așadar, haideți să facem ceva astăzi. Să încurajăm pe cineva astăzi. Să îndemnăm pe cineva astăzi. În contextul acestui capitol, înseamnă, să încurajăm pe cineva să se gândească la Domnul Isus care a devenit ca noi.

Chemarea noastră, în fiecare zi, este să-L înălțăm pe Isus. Comportamentul nostru și cuvintele noastre trebuie să spună întotdeauna: „Privește la Isus. Ce Salvator minunat este El! El nu numai că mi-a iertat păcatele, ci mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața de familie, și m-a umplut cu bucuria Domnului, ca să mă pot bucura mereu. El mi-a luat frica de moarte. Gândiți-vă la Isus". Viața noastră trebuie să-i stimuleze pentru Domnul și să-i încurajeze pe alții în fiecare zi. Când oamenii se uită la fața ta, trebuie să vadă ceva din gloria lui Dumnezeu.

Evrei 3:13 ne avertizează că este nevoie doar de 24 de ore pentru a te îndepărta de Domnul. De aceea trebuie să ne îndemnăm și să ne încurajăm reciproc în fiecare zi. Avem o responsabilitate unul pentru celălalt în Trupul lui Cristos. Cain a spus: „Nu sunt păzitorul fratelui meu”. Dar în Trupul lui Cristos, noi suntem păzitorii fraților noștri, suntem păzitorii surorilor noastre. Dacă vezi pe cineva alunecând, încurajează-l. Dacă vezi pe cineva căzând, ridică-l.

Dacă nu ai pe nimeni care să te încurajeze sau să te îndemne, ai Duhul Sfânt și Biblia. Apostolul Pavel m-a îndemnat și m-a încurajat personal în multe zile - prin cuvintele sale din Biblie. Petru, Iacov și Ioan m-au îndemnat și m-au încurajat de asemenea. De multe ori, când nu aveam frați lângă mine care să mă îndemne, acești apostoli veneau la mine prin paginile Bibliei și mă încurajau. Nu este minunat că, cu toții îi putem avea pe Petru, Pavel și Ioan alături de noi în camerele noastre, pentru a ne încuraja în fiecare zi? De ce nu îi lași să te încurajeze? De ce îi ții închiși în carte?

Trebuie să citești Biblia însăși, mai mult decât toate celelalte cărți care vorbesc despre Biblie. Nu vreau să știu ce spun toți marii cărturari ai Bibliei despre scrierile lui Petru, Pavel și Ioan. Vreau să le aud eu direct. Așa că citesc Biblia însăși - și nu cărți despre Biblie.