WFTW Body: 

Dumnezeu a promis că El va fi vrăjmaș vrăjmașilor noștri (Exod 23:22). În vechiul legământ, vrăjmașii lui Israel erau toți oameni. Astăzi, noi avem ca vrăjmași doar pe Satan (și duhurile sale rele) și poftele din firea noastră pământească. Nu ne luptăm cu carnea și cu sângele (Efeseni 6:12). Dacă hotărăști să nu te lupți niciodată cu ființele umane, atunci Dumnezeu va lupta pentru tine. Amintește-ți că Dumnezeu este întotdeauna de partea ta împotriva lui Satan.

Lui Satan i s-a dat permisiunea de a-l cerne pe Petru, pentru că Dumnezeu avea atât de multă încredere în Petru și avea o mare slujire pentru el. Dar Isus S-a rugat pentru Petru, ca credința lui să nu se piardă, când avea să fie cernut. Este o mare mângâiere să știi că Isus Se va ruga pentru tine, ori de câte ori ești cernut de Satan.

Când o casă este în flăcări, oamenii vor dori să salveze cel mai valoros obiect din interiorul acelei case. Dacă înăuntru este un bebeluș, părinții vor dori să-l salveze pe el și nu ziarele vechi. În același fel, Isus S-a rugat ca atunci când Petru avea să treacă prin foc, credința lui să fie salvată. Aceasta era acel lucru cel mai valoros. Toate celelalte erau ca niște ziare vechi - fără valoare.

Credința ta nu trebuie să eșueze niciodată când ești cernut de Satan. Dacă ai credință, atunci în mijlocul celei mai grele încercări, vei mărturisi: „Tatăl Meu ceresc mă iubește intens și El stăpânește pe pământ și în cer. Isus Cristos l-a învins pe Satan pe cruce. Satan este un mincinos și nu are niciun drept asupra vieții mele. Dumnezeu face ca totul să lucreze împreună pentru binele meu.” Aceasta este mărturisirea celui a cărui credință nu a eșuat. Isus i-a spus lui Petru că, după ce urma să fie cernut, el avea să se convertească și apoi avea să-și întărească frații (Luca 22:31, 32). Nu-i putem întări pe alții dacă credința noastră eșuează atunci când suntem testați.

Isus a putut face multe lucruri cu Petru pentru că acesta nu s-a ofensat, nici chiar atunci când a fost numit „Satan” (Matei 16:23). Dar Isus nu S-a rugat niciodată pentru Iuda, deoarece acesta s-a ofensat de o mică corecție pe care i-a făcut-o Isus în Betania (Citește Ioan 12:4-8 cuplat cu Matei 26:8-15).

Nu trebuie să vă simțiți ofensați când Domnul vă corectează. Dumnezeu are un mare scop de îndeplinit prin fiecare dintre voi. Cu cât este mai mare țelul, cu atât Dumnezeu va permite să fiți cernuți de Satan. Dar din fiecare încercare veți ieși mai mult decât biruitori.