WFTW Body: 

În Iona 3:1 scrie: "Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona." Slavă Domnului că atunci când eșuăm o dată, Domnul ne oferă o a doua șansă. Acesta este unul dintre mesajele mărețe pe care îl primim din cartea Iona. L-ai dezamăgit pe Domnul? Dumnezeu așteaptă să-ți ofere încă o șansă. L-ai dezamăgit a doua oară? El îți va da o a treia șansă. El nu este doar Dumnezeul celei de-a doua șanse - fiindcă cei mai mulți dintre noi am dat-o-n bară la cea de-a doua șansă cu mult timp în urmă. El este Dumnezeul unei alte șanse, indiferent de câte ori ai eșuat! Domnul te poate restaura chiar și acum și te poate împuternici să îndeplinești o lucrare pentru El, dacă te pocăiești din toată inima.

Lui Iona i-a luat trei zile să meargă prin acel oraș imens, proclamând în fiecare stradă că Ninive va fi nimicită peste 40 de zile. În mod uimitor, oamenii din Ninive s-au pocăit imediat. Aceasta a fost cea mai măreață și cea mai rapidă trezire care a avut loc vreodată în istoria lumii. Unul dintre lucrurile care mă încurajează aici este că Dumnezeu a fost milostiv chiar și atunci când un oraș ticălos ca Ninive s-a pocăit. El știa că peste câțiva ani orașul avea să fie atât de rău încât El va trebui să-l distrugă. Dar Dumnezeu se poartă cu toți oamenii după cum sunt ei acum - și nu după cum au fost în trecut sau după cum vor fi în viitor. Numele lui este "EU SUNT", nu "Eu am fost" și nici "Eu voi fi". Dumnezeu este mai îndurător decât noi.

Ai crede că Iona ar fi fost încântat atunci când Domnul S-a îndurat de Ninive. Dar n-a fost așa. Ca să-i dea lui Iona o lecție, Domnul a îngăduit să crească o plantă deasupra capului acestuia. Iona a fost foarte bucuros pentru acea plantă. Dar a doua zi, Dumnezeu a făcut ca un vierme să mănânce planta și aceasta s-a ofilit. Iona a fost din nou foarte mânios fiindcă îl bătea soarele, și a spus: "Vreau mai bine să mor decât să trăiesc". Atunci Dumnezeu i-a spus lui Iona: "Ţie îţi este milă de planta aceasta, care într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit. Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!" (Iona 4:10, 11).

În Iona 4:11 - mai mult decât în ​​orice alt verset din Vechiul Testament - vedem compasiunea extraordinară a lui Dumnezeu pentru sufletele pierdute. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca nimeni să nu piară. Într-un fel, Iona nu a intrat în părtășie cu Dumnezeu în această chestiune. Există și astăzi mulți predicatori care predică și văd treziri (la fel ca Iona), dar care, ca și Iona, nu sunt în părtășie cu inima plină de compasiune a lui Dumnezeu. Astfel de predicatori nu își îndeplinesc lucrarea așa cum dorește Dumnezeu. Poți să predici și să vezi că oamenii sunt salvați; și totuși, la sfârșitul tuturor acestor lucruri, la fel ca Iona, este posibil să nu ai deloc părtășie cu Dumnezeu. Baza adecvată pentru o slujire evanghelistică este părtășia cu inima lui Dumnezeu. Dumnezeu are o compasiune atât de mare pentru cei care n-au lumină. Biblia spune că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se pocăiască, să fie salvați și să vină la cunoștința adevărului. El tânjește după asta. Cu cât suntem mai mult în părtășie cu inima lui Dumnezeu, cu atât mai mult vom împărtăși povara Lui. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii evanghelist, El îți va da o compasiune pentru sufletele pierdute. Dacă Dumnezeu te cheamă să fii învățător, El îți va da o compasiune pentru credincioșii care sunt orbiți și înșelați, care nu intră într-o viață de biruință. Părtășia cu inima lui Dumnezeu în împărtășirea compasiunii Sale este esențială dacă vrem să ne îndeplinim slujirea în mod eficient.