scris de :   Zac Poonen categorii :   Lider Knowing God
WFTW Body: 

În Judecători 6:34 scrie că "Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului". Duhul Sfânt a venit peste Ghedeon ca hainele pe care le purta. Atunci Ghedeon a primit putere și a suflat din trâmbiță și a ieșit la luptă. 32.000 de oameni au ieșit să lupte alături de el. Dar Domnul a spus că poporul era prea mult (Judecători 7:2). Dumnezeu nu-i voia pe toți, fiindcă nu erau din toată inima. Așa că Ghedeon le-a spus tuturor celor ce se temeau să se întoarcă acasă.

Asta ne spune Domnul și nouă: "Te temi de diavol? Atunci, du-te acasă. Te temi că cineva te va numi 'Beelzebul', 'eretic' sau 'proroc mincinos'? Atunci du-te acasă. Nu-ți pierde timpul slujind Domnului."

22.000 de oameni s-au întors acasă în acea zi. 10.000 încă mai rămăseseră (Judecători 7:3). Dumnezeu a spus că poporul era încă prea mult. Aceștia, de asemenea, nu erau din toată inima. Majoritatea dintre ei își căutau propriul interes și trebuiau să fie înlăturați. "Coboară-i la apă și îi voi încerca acolo", a spus Domnul (versetul 4). Când au venit la apă, cei mai mulți au uitat de vrăjmaș și și-au îngropat capul în apă și au început să bea. Mulți creștini sunt așa. Când văd lucrurile atractive din lume, uită de Domnul și de bătăliile Lui și își îngroapă capul în căutare râvnitoare de bogății. 9.700 din soldații lui Ghedeon au fost descalificați în acea zi.

Rămăseseră doar 300. Acești bărbați, când au venit la apă au rămas în alertă, fiind cu ochii în patru față de vrăjmaș, și au luat în mână doar atâta apă cât să-și stingă setea urgentă. Aceștia îi reprezintă pe acei credincioși care folosesc banii și lucrurile materiale, dar nu sunt absorbiți de acestea. Ei lucrează cu credincioșie la slujba lor pentru a-și câștiga existența, dar își petrec restul timpului făcând ceea ce pot pentru Domnul. Dumnezeu spune: "Aceștia sunt oamenii pe care îi vreau." Și au rămas doar 300 în acea armată în ziua aceea - mai puțin de 1% din cei 32.000 inițiali. Procentul este întotdeauna mic, căci calea către viață este îngustă și puțini o găsesc. Doar 2 din 600.000 - Iosua și Caleb - au ajuns în țara promisă. Dar Domnul este fericit cu acești câțiva.

În Judecători 7:16, citim că Ghedeon și-a împărțit armata în trei cete de câte 100 de bărbați. Fiecare bărbat purta o trâmbiță și un vas de lut cu o făclie în interior. Au spart vasele de lut astfel încât lumina să se vadă și apoi au sunat din trâmbițe. Aceasta este o imagine a modului în care ar trebui să fie viața și slujirea noastră. Suntem cu toții vase de lut, dar "purtăm comoara slavei lui Dumnezeu înăuntrul vasului nostru de lut" (2 Corinteni 4:6,7). Dar acest vas trebuie să fie zdrobit prin multe încercări - "omorârea Domnului Isus" - înainte ca lumina să poată fi văzută de alții (2 Corinteni 4:7-11). Altfel, lumina va fi ascunsă pentru totdeauna înăuntrul nostru. Când a scris acest lucru, Pavel se gândea la armata lui Ghedeon care purta vase de lut cu o făclie în interior care a devenit vizibilă numai când vasele au fost sparte. Dumnezeu caută să ne frângă prin multe împrejurări, astfel încât lumina vieții lui Hristos din noi să stralucească în afară. Sunarea din trâmbiță este o imagine a proclamării noastre fără rușine a slavei Domnului și Cuvântului Său. Dumnezeu caută astfel de bărbați și femei astăzi.

Anterior, înainte ca Ghedeon să meargă la această bătălie, Domnul îi spusese: "Dacă vrei un pic mai mult curaj, du-te noaptea în tabăra vrăjmașă și ascultă ce spun ei" (Judecători 7:10,11). Și, când Ghedeon s-a coborât acolo, a auzit că la toți le era frică de el și de ceata lui de oameni. Dacă te duci în tabăra diavolului astăzi și asculți, vei auzi că le este frică de Isus și de cei care Îl urmează . Aceasta ar trebui să ne încurajeze să mergem la luptă împotriva lui Satan. Diavolului îi este frică de Isus Hristos - și îi este tare frică și de noi - dacă suntem ucenici adevărați. Deci, haideți să nu ne lăsăm intimidați ori de câte ori încearcă să ne sperie.