WFTW Body: 

Satan a cerut permisiune lui Dumnezeu să-l cearnă pe Petru ca grâul, și Dumnezeu i-a permis să facă acest lucru - pentru că Petru avea o slujire mai importantă decât toți ceilalți care nu au fost astfel cernuți. Isus S-a rugat doar ca credința lui Petru să nu eșueze. Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori. Însă, drept rezultat, el a fost complet zdrobit și smerit, și a plâns cu amar și s-a pocăit. Astfel, planul lui Dumnezeu a fost împlinit și toată pleava mândriei din el a fost cernută. Dumnezeu l-a folosit pe Satan pentru a realiza asta. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu l-a distrus încă pe Satan. Slavă Domnului.

După înviere, Dumnezeu a trimis un mesaj special prin îngerul de la mormânt, spunând: "Duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că Isus a înviat și merge înaintea voastră" (Marcu 16:7). Acea expresie "... și lui Petru..." este atât de tipică Domnului nostru. Nu era și Petru ucenic? De ce a făcut Domnul mențiune specială cu privire la el? Pentru că Petru a fost cel care ar fi putut simți că expresia "ucenicilor Lui" nu l-ar mai fi putut include și pe el, din cauza eșecului său teribil. Prin urmare, acea frază era menită să-i spună că Domnul încă îl considera apostolul Său.

Dar, în ciuda acelui mesaj, Petru era încă atât de descurajat încât a decis să se întoarcă definitiv la vechea sa profesie de pescar (Ioan 21:3). Astfel că, Domnul S-a dus și l-a chemat personal pe Petru înapoi la apostolia sa. Așa este dragostea Domnului. El va continua să vină după noi. Așa s-a întors Petru înapoi și „credința sa nu s-a pierdut”, nu pentru că Petru nu a eșuat sau nu a greșit niciodată.

Deci, dacă suntem cu adevărat născuți din nou și am devenit ucenici ai lui Isus, trebuie să credem că Dumnezeu ne-a acceptat în Hristos și ne iubește necondiționat - pentru că Dumnezeu ESTE DRAGOSTE. Există două tipuri de credincioși:

(1) Cei care cred că dragostea Tatălui lor ceresc este necondiționată.

(2) Cei care cred că dragostea Tatălui lor ceresc este condiționată.

Cei din Categoria 1 vor avea liniște pentru că ei cred adevărul. Ceilalți vor rămâne într-o stare de neliniște perpetuă pentru că ei cred că trebuie să facă lucrurile bine pentru ca Dumnezeu să continue să-i iubească. Fiecare religie falsă din lume ne învață că dragostea lui Dumnezeu este condiționată - că dragostea Lui este "o dragoste evaluată pe performanță" - o dragoste care se bazează pe cât de bine performăm! Isus a venit și ne-a învățat contrariul. Cu toate acestea, majoritatea credincioșilor sunt încă păgâni în gândirea lor. Trebuie să demascăm minciuna lui Satan, pentru că adevărul este că Dumnezeu Își iubește copiii necondiționat. Putem respinge acea dragoste și ne putem îndepărta de Dumnezeu și ne putem pierde. Dar dragostea Lui pentru copiii Săi este încă necondiționată. Povestea dragostei tatălui pentru fiul risipitor ilustrează perfect acest lucru.

Este adevărat că există grade diferite în dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii din lume într-o anumită măsură (Ioan 3:16). Dar Dumnezeu Își iubește copiii născuți din nou într-o măsură mai mare. Iar dintre copiii Săi, El îi iubește pe unii mai mult decât pe alții, pentru că ei îndeplinesc anumite condiții - așa cum a spus Isus în Ioan 14:21: "Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu". Și dincolo de aceștia, Dumnezeu îi iubește la cel mai înalt grad pe acei ucenici care au renunțat la tot pentru a-L urma pe Isus - Dumnezeu îi iubește cum L-a iubit pe Însuși Isus (Vezi Ioan 17:23).

Dar totuși însăși iubirea lui Dumnezeu este necondiționată.

O caracteristică distinctivă a dragostei lui Dumnezeu este exprimată în Luca 6:35 ca "neașteaptând nimic în schimb". Dragostea umană așteaptă întotdeauna respect, iubire și cadouri în schimb. Dar dragostea divină nu așteaptă nimic. Nu are nicio cerință interioară față de cei pe care îi iubește. Dumnezeu face ca soarele să răsară în mod egal peste cei buni și peste cei răi, și este bun și milostiv cu cei răi și cu cei nerecunoscători. Numai dacă trăim în această dragoste divină putem fi salvați de tot fariseismul.