WFTW Body: 

"Caut printre ei UN OM care să înalţe un zid şi să stea înaintea Mea... dar nu găsesc niciunul!" (Ezechiel 22:30). În istoria lumii, a lui Israel şi a bisericii, întâlnim numeroase exemple despre felul în care s-a bazat Dumnezeu foarte adesea doar pe UN SINGUR om într-o situaţie anume, pentru a-Şi realiza scopurile Sale. Dar un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna o majoritate.

Noe: Când lumea întreagă era plină de răutate şi răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pe vremea lui Noe, deşi existau pe pământ opt oameni temători de Dumnezeu, totuşi îndeplinirea planurilor lui Dumnezeu a depins în totalitate de credincioşia unui singur om, Noe. Noe a fost singurul om care a căpătat trecere în ochii lui Dumnezeu în acel timp (Geneza 6:8). Dacă acel singur om ar fi fost necredincios lui Dumnezeu, întreaga rasă umană ar fi fost ştearsă de pe faţa pământului şi niciunul dintre noi n-ar mai fi fost în viaţă acum!! Îi putem mulţumi cu siguranță lui Dumnezeu că Noe a rămas credincios. Isus a spus că zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe. Perversiunea sexuală şi violenţa din zilele lui Noe vor caracteriza şi zilele din urmă. Acesta este timpul în care trăim astăzi. Așadar, în aceeași măsură şi astăzi, Dumnezeu are nevoie de oameni necompromițători ca Noe.

Ilie: Să luăm în considerare o altă perioadă din istoria Israelului, când Ahab i-a făcut pe toţi să se închine lui Baal. În acea perioadă existau 7000 de bărbaţi în Israel care au refuzat să se închine lui Baal (1 Împăraţi 19:18). Fără îndoială că era o împotrivire îndrăzneaţă şi onorabilă. Dar o astfel de mărturie era totuși una negativă: Ei NU se închinau la idoli. Aceasta este ca mărturia negativă pe care o au mulţi credincioşi astăzi - ei nu fumează, nu pariază etc. Dar Dumnezeu n-a putut să folosească în acel moment nici măcar pe unul dintre aceşti 7000 ca să-Şi împlinească planurile în Israel. Pentru aceasta, Dumnezeu a avut nevoie de un Ilie. Ahab nu se temea de aceşti 7000 de "credincioşi". Dar se temea de Ilie. Fără îndoială că aceşti 7000 de oameni se rugau lui Dumnezeu; dar rugăciunile lor nu puteau să coboare foc din cer. Rugăciunea lui Ilie a fost cea care a făcut acest lucru. Rugăciunile tuturor credincioşilor nu sunt egale ca și efect, în prezenţa lui Dumnezeu. Biblia spune în legătură cu Ilie că "mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit" (Iacov 5:16-18). Un singur om, fără ajutorul cuiva, a întors o întreagă naţiune înapoi la Dumnezeu, a pus pe fugă forţele răutăţii şi i-a ucis pe toţi profeţii lui Baal. Chiar şi astăzi planurile lui Dumnezeu sunt împlinite printr-un singur om credincios, iar nu printr-o mulţime.

Elisei: Pe vremea lui Ilie erau cincizeci de "fii ai prorocilor" (studenți ai şcolii Biblice) care sperau cu toţii ca, într-o zi, să devină profeţi în Israel. Dar Duhul lui Dumnezeu i-a ocolit pe toţi şi a venit peste Elisei care nu era "fiu de proroc" (2 Împăraţi 2:7,15). Elisei era cunoscut în Israel doar ca un servitor - "care turna apă pe mâinile lui Ilie" (2 Împăraţi 3:11). Când armata împăratului Aram a atacat Israelul, niciunul dintre aceşti savanţi ai Bibliei n-au putut să apere Israelul - pentru că, deşi studiaseră poate Legea lui Moise în şcoala lor Biblică, ei nu-L cunoşteau însă pe Dumnezeu. Numai Elisei, care era singurul om din Israel aflat în legătură cu Dumnezeu, a putut avertiza poporul cu privire la locul exact unde urma să atace duşmanul. Astăzi, de asemenea, principala funcţie a unui profet este similară: Să-i avertizeze dinainte pe oamenii lui Dumnezeu cu privire la locul unde Satan îi va ataca. Un proroc ca Elisei în biserica de astăzi poate salva poporul lui Dumnezeu de la dezastru spiritual mai mult decât o pot face cincizeci de predicatori ("fii ai prorocilor"). Cunoaşterea Bibliei nu este de niciun folos dacă un om nu poate auzi vocea Duhului. Numai un om care poate auzi vocea lui Dumnezeu poate salva o biserică de uneltirile şi atacurile lui Satan. Prorocii din vechime erau de asemenea numiţi "VĂZĂTORI" (aceia care pot VEDEA în viitor cu o viziune dată de Dumnezeu - 1 Samuel 9:9). Ei ştiau unde va ataca duşmanul şi puteau să prevadă pericolele adoptării unei strategii de acţiune anume. Biserica de astăzi are foarte mare nevoie de astfel de văzători.

Daniel: Când Dumnezeu a dorit să-i aducă pe israeliţi din Egipt în Canaan, El a avut nevoie de un om. L-a găsit pe Moise. Când a vrut să-i aducă pe evrei din Babilon în Ierusalim, a avut nevoie de un alt om. L-a găsit pe Daniel. Daniel fusese credincios din tinereţea lui şi trecuse cu brio fiecare test. Ca tânăr adolescent în Babilon, el a adoptat o poziţie hotărâtă pentru Domnul. "Daniel s-a hotărât în inima lui să nu se întineze" (Daniel 1:8) - un verset bun de reţinut de către toţi tinerii. În timp ce toţi ceilalţi tineri evrei mâncau cu dragă inimă hrana servită la masa regelui de teama regelui (mâncare pe care Dumnezeu o interzisese în Leviticul), singur Daniel a refuzat s-o mănânce. În acea zi, la masă au mai fost încă trei tineri care l-au văzut pe Daniel adoptând acea poziţie şi i s-au alăturat. Ulterior, Daniel şi cei trei bărbaţi au devenit o puternică influenţă pentru Dumnezeu în Babilon. 70 de ani mai târziu, când Daniel avea aproape 90 de ani, rugăciunile lui au declanşat mişcarea evreilor din Babilon înapoi în Ierusalim. Astăzi, de asemenea, există o mişcare a poporului lui Dumnezeu din Babilonul spiritual (biserica falsă), către Ierusalimul spiritual (Trupul lui Hristos). Şi, pentru o astfel de mişcare Dumnezeu are de asemenea nevoie de oameni. Mulți astăzi sunt ca cei trei prieteni ai lui Daniel: Anania, Mişael şi Azaria (Daniel 1:11). Ei sunt doritori să adopte o poziție pentru Domnul, dar nu au curajul să facă acest lucru de unii singuri. Aşteaptă un Daniel care să-i conducă. Şi iată că Dumnezeu caută din nou Danieli.

Dumnezeu are nevoie de o mărturie curată pentru Numele Lui în FIECARE generaţie. Şi El nu Se va priva pe El Însuşi de o mărturie nici în generaţia noastră. Vei plăti tu preţul de a fi total disponibil pentru Dumnezeu în această generaţie?