WFTW Body: 

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul unui an, este bine să ne examinăm viața și să vedem cum a decurs. Profetul Hagai i-a încurajat pe oamenii din vremea lui "să se uite cu băgare de seamă la căile lor". Este scris în Hagai 1:5,6: "Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! Semănaţi mult şi strângeţi puţin; mâncaţi şi tot nu vă săturaţi; beţi şi tot nu vă potoliţi setea; vă îmbrăcaţi şi tot nu vă este cald şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă!”"

Putem pune în practică pasajul de mai sus în viața noastră astfel: Domnul ne lansează o provocare: "Uită-te cu băgare de seamă la cum au mers lucrurile în viața ta."

A existat rodnicie spirituală? Ai sădit mult, dar ai secerat puțin? Ai participat la multe întâlniri, ai citit multe cărți creștine și ai ascultat multe mesaje creștine, dar este astăzi căminul tău un cămin evlavios și un cămin al păcii? Ai biruit chiar și un lucru simplu ca acela de a-ți ridica vocea la soția/soțul tău? Dacă nu, deși ai sădit mult, ai secerat puțin. Porți îmbrăcăminte, dar tot nu-ți este cald. Câștigi atât de mulți bani, dar ai găuri în buzunare și mai totul se risipește.

Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu - nici măcar să ne aducă în voia Sa perfectă, după ce am eșuat lamentabil și în mod repetat. Numai necredința noastră Îl poate împiedica. Dacă spui: "Dar am eșuat de atâtea ori. Este imposibil ca Dumnezeu acum să mă aducă în planul Său perfect", atunci va fi imposibil pentru Dumnezeu, pentru că TU nu poți crede în ceea ce El poate face pentru tine. Dar Isus a spus că nimic nu Îi este imposibil lui Dumnezeu să facă pentru noi - dacă doar credem.

"Facă-ți-se după credința ta", este regula lui Dumnezeu în toate aspectele (Matei 9:29). Vom primi în funcție de credința noastră. Dacă credem că vreun anumit lucru Îi este imposibil lui Dumnezeu să-l facă pentru noi, atunci nu se va împlini în viața noastră. Pe de altă parte, vei descoperi la scaunul de judecată al lui Cristos că un alt credincios care și-a dat peste cap viața și mai rău decât tine, a îndeplinit totuși planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața sa - doar pentru că el a crezut că Dumnezeu poate ridica cioburile sparte din viața lui și poate face ceva „foarte bun” din ea. Ce regret va fi în viața ta în acea zi, când vei descoperi că nu eșecurile tale (oricât de multe ar fi fost ele) au frustrat planul lui Dumnezeu în viața ta, ci necredința ta!

"Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului" (1 Ioan 3:8) Acest verset înseamnă, de fapt, că Isus a venit să dezlege toate nodurile pe care diavolul le-a legat în viața noastră. Imaginează-ți lucrurile în felul următor: Când ne-am născut, am putea spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un ghem de ață perfect. Pe măsură ce am început să trăim zi după zi, am început să deșirăm acel ghem și să facem noduri în ață (păcătuind). Astăzi, după mulți ani de desfășurare a aței, disperăm, văzând miile de noduri create. Dar Isus a venit să „desfacă nodurile pe care le-a legat diavolul”. Așadar, există speranță chiar și pentru cei cu cele mai înnodate ațe.

Domnul poate dezlega fiecare nod și îți poate da din nou în mâini un ghem de ață perfect. Acesta este mesajul Evangheliei: Poți avea un nou început. Tu spui: "Acest lucru este imposibil!". Ei bine, atunci ți se va face după credința ta. Va fi imposibil în cazul tău. Dar aud pe altcineva a cărui viață este mai rea decât a ta, spunând: "Da, cred că Dumnezeu va face această lucrare în mine". Pentru el, de asemenea, va fi conform credinței sale. În viața sa, planul perfect al lui Dumnezeu se va împlini.

Dacă există o întristare după voia lui Dumnezeu în viața ta pentru toate căderile tale, atunci chiar dacă păcatele tale sunt cum e cârmâzul sau roșii ca purpura, nu numai că vor fi la fel de albe ca zăpada - așa cum s-a promis sub vechiul legământ (Isaia 1:18), dar Dumnezeu promite astfel sub noul legământ: „Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Evrei 8:12). Oricare ar fi greşelile grosolane sau căderile pe le-ai avut, tu poţi face un nou început cu Dumnezeu. Şi chiar dacă ai făcut o mie de începuturi noi în trecut şi ai ajuns să cazi, încă poţi face astăzi al 1001-lea nou început. Dumnezeu încă mai poate scoate ceva glorios din viaţa ta. Cât timp mai este viaţă, mai este speranţă. Deci niciodată să nu renunți să te încrezi în Dumnezeu. El nu poate face multe din lucrările Lui mărețe pentru mulţi din copiii Lui, nu pentru că ei L-au dezamăgit în trecut, ci pentru că nu au încredere în El acum, în prezent. Haideţi, ca întăriţi prin credinţă să dăm slavă lui Dumnezeu (Romani 4:20), încrezându-ne în El - în zilele care vor urma - cu privire la lucrurile pe care până acum le consideram imposibile. Toţi oamenii, tineri şi bătrâni, pot avea nădejde, indiferent cât de mult au eșuat în trecut, dacă doar își recunosc căderile, se smeresc şi se încred în Dumnezeu.