WFTW Body: 

În pilda Bunului Samaritean, Isus ne-a învățat cât de important este să ajutăm pe un frate care se află într-o oarecare nevoie (Luca 10:25-37).

Citim acolo despre un cărturar care L-a întrebat pe Isus ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. Domnul Isus i-a răspuns că trebuie să Îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele lui ca pe sine însuși. Însă cărturarul "care voia să-și îndreptăţească dragostea față de anumite tipuri de oameni" (v.29, versiunea Living) - la fel ca mulți învățători biblici de astăzi - L-a întrebat pe Isus ce înseamnă "aproapele". Isus a răspuns întrebării acestuia cu o pildă.

Domnul Isus a vorbit despre un om care a fost bătut de niște tâlhari și lăsat pe marginea drumului. Un preot (un prezbiter din casa lui Dumnezeu) l-a văzut și l-a ignorat. Toți cei din Israel, în acele zile, erau descendenți ai lui Avraam, Isaac și Iacov. Deci, erau cu toții frați și surori, așa cum suntem noi, credincioșii. Astfel că, acest bărbat întins pe marginea drumului era un frate al preotului. Dar preotul l-a văzut și l-a ignorat. Poate chiar l-a și judecat, spunând că n-ar fi trebuit să meargă de unul singur pe un drum pustiu noaptea. Cât de rapizi putem fi uneori în a judeca în loc de a căuta să ajutăm atunci când vedem un frate credincios suferind.

Ne va spune Domnul într-o bună zi: "Căci am fost flămând, şi nu Mi-ai dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-ai dat să beau; am fost străin, şi nu M-ai primit; am fost gol, şi nu M-ai îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-ai venit pe la Mine. Doar Mi-ai cântat cântări și Mi-ai predicat, dar nu M-ai ajutat niciodată în nevoia Mea." Acel preot fusese mai preocupat să ajungă la timp la întâlnirea de biserică din Ierusalim decât să-l ajute pe fratele său în nevoie. Domnul Isus ne-a avertizat că mulți oameni care chiar predică în mod regulat la întâlnirile de biserică pot totuși să ajungă în final în iad.

Apoi, un levit (un frate din casa Domnului) a trecut și el pe-acolo, iar el de asemenea l-a ignorat pe fratele său. A picat și el la test. Și el dorise să ajungă la întâlnire la timp. Acești doi oameni doriseră să ajungă la întâlnire ca să-L audă pe Dumnezeu vorbindu-le. Dar ei nu și-au dat seama că Dumnezeu le vorbise deja în drum spre întâlnirea de biserică, și anume, să ajute un frate în nevoie. Ei nu au avut urechi pentru a auzi ce spunea Domnul. Astfel că, toate cântările și rugăciunile lor în acea dimineață au fost fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Foarte adesea, Dumnezeu folosește suferințele oamenilor evlavioși pentru a pune la încercare inimile celor care îi văd suferind. Consideră povestea lui Iov. Dumnezeu a pus la probă inimile celor trei prieteni ai săi prin suferințele lui Iov. Și toți trei au picat testul.

Ne vedem pe noi înșine în acel preot și în acel levit din pilda Domnului Isus? Dacă da, haideți să ne pocăim și să căutăm să fim în mod radical diferiți în zilele ce vor urma. Preotul și levitul erau oameni din vechiul legământ. Dar noi pretindem că ne-am înălțat la un nivel mai înalt ca și creștini din noul legământ. Dacă așa este, suntem chemați să-L reprezentăm pe Însuși Domnul Isus. Și trebuie să ne punem întrebarea dacă Îl reprezentăm în mod corect.

În cele din urmă, un samaritean disprețuit (simbolizând astăzi un frate care aparține unei confesiuni babiloniene, cu multe doctrine incorecte) a fost cel care l-a ajutat pe acel biet om rănit. Acel samaritean nu a fost un prezbiter sau un predicator. El a fost doar unul dintre acei oameni tăcuți care sunt întotdeauna gata să ajute pe oricine se află în nevoie - fără a spune nimănui despre faptele lor. Când l-a văzut pe acel om rănit, și-a dat seama că o asemenea calamitate i s-ar fi putut întâmpla și lui. Astfel că, s-a lepădat de sine însuși și și-a cheltuit timpul și banii pentru a-și ajuta fratele aflat în nevoie.

Acolo vedem ce înseamnă să fii un adevărat ucenic al Domnului Isus Cristos. Nu prin doctrinele noastre reflectăm natura lui Cristos, ci mai degrabă prin atitudinea noastră față de frații aflați în nevoie pe care îi întâlnim pe parcursul vieții. A fi un adevărat ucenic al Domnului Isus înseamnă să fii bun, iubitor și milostiv cu toți.

Domnul să ne ajute pe toți să mergem pe această cale întotdeauna. Amin.