WFTW Body: 

Cea mai mare bătălie care a avut loc vreodată pe acest pământ nu este descrisă în nicio carte de istorie a lumii. Această luptă s-a dat pe Calvar atunci când Isus, prin moartea Sa, l-a biruit pe Satan, prinţul acestei lumi. Două versete pe care nu ar trebui să le uităm niciodată în viaţa noastră sunt Evrei 2:14, 15. Sunt convins că Satan nu ar dori ca noi să ştim aceste versete. Nimănui nu-i place să audă despre propria înfrângere sau eşec şi Satan nu este o excepţie. Iată versetele: "Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El (Isus) Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte (moartea Sa pe crucea de la Calvar), să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor."

Când Isus a murit, l-a dezbrăcat pe Satan de putere. De ce? Pentru ca noi să fim eliberaţi pentru totdeauna de Satan şi de robia fricii în care ne adusese în viaţa noastră. Există o mulţime de frici pe care le au oamenii din lume - frica de boală, frica de sărăcie, frica de eşec, frica de oameni, frica de viitor etc. Cea mai mare dintre toate este, însă, frica de moarte. Orice altă frică este inferioară fricii de moarte. Frica de moarte duce mai departe la frica de ce se va întâmpla dincolo de moarte. Biblia ne învaţă foarte clar că cei care trăiesc în păcat vor merge în final în iad - locul rezervat de Dumnezeu pentru cei care nu se pocăiesc. Diavolul de asemenea va petrece veşnicia în iazul de foc împreună cu cei pe care i-a înşelat şi i-a condus în păcat pe pământ. Isus a venit pe pământ ca să ne scape de iadul veşnic, luând pedeapsa pentru păcatele noastre. El a nimicit de asemenea puterea pe care Satan o avea asupra noastră astfel încât acesta să nu ne mai poată face niciodată vreun rău.

Vreau ca toți să ţineți minte acest adevăr toată viaţa voastră: DUMNEZEU VA FI MEREU DE PARTEA TA ÎMPOTRIVA LUI SATAN. Acesta este un adevăr glorios care mi-a adus aşa de multă încurajare, mângâiere şi victorie încât aş vrea să mă pot duce peste tot în lume şi să spun acest lucru fiecărui credincios. Biblia spune: "Supuneţi-vă lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi" (Iacov 4:7). Numele lui Isus este Numele dinaintea căruia Satan va fugi mereu. Imaginea pe care majoritatea credincioşilor o au în mintea lor este aceea a lui Satan alergându-i şi ei fugind pentru a-şi scăpa viaţa. Dar Biblia ne arată exact opusul. Ce credeţi? I-a fost sau nu frică lui Satan de Isus? Cu toţii ştim că lui Satan i-a fost frică să dea piept cu Salvatorul nostru. Isus este Lumina lumii şi prinţul întunericului a trebuit să dispară dinaintea Lui.

Isus le-a spus ucenicilor că l-a văzut pe Satan căzând din cer. Şi acolo Isus spune că această cădere a lui Satan a fost "ca fulgerul" (Luca 10:18) când l-a izgonit Dumnezeu. Când Isus i-a poruncit lui Satan în pustie "Înapoia Mea Satano", acesta a dispărut din prezenţa lui Isus cu viteza fulgerului. Şi astăzi, când noi ne împotrivim diavolului în Numele lui Isus, acesta va fugi și de la noi cu viteza luminii. Întunericul fuge din prezenţa luminii. Lui Satan îi este frică de Numele lui Isus. Îi este teamă să i se amintească de faptul că Isus este Domn. Oamenii posedaţi de Satan nu vor mărturisi că Isus Hristos este Domn, şi nici că Satan a fost înfrânt pe cruce. Există putere în Numele lui Isus Hristos pentru a scoate orice demon şi a face orice diavol să fugă de tine - cu viteza fulgerului. Să nu uiţi niciodată acest lucru.

Oricând în viaţa ta, dacă eşti într-o situaţie dificilă sau ai vreo problemă greu de depăşit, când te confrunţi cu ceva care pare a fi de nerezolvat din punct de vedere omenesc, cheamă Numele Domnului Isus. Spune-I: "Doamne Isuse, Tu eşti de partea mea împotriva diavolului. Ajută-mă acum". Şi apoi spune-i lui Satan: "În Numele lui Isus Hristos mă împotrivesc ţie Satan". Îţi spun că Satan va fugi de la tine imediat, pentru că Isus l-a înfrânt pe cruce. Satan este dezbrăcat de putere împotriva ta când umbli în lumina lui Dumnezeu şi i te împotriveşti în Numele lui Isus.

Evident că Satan nu vrea să afli despre înfrângerea lui şi de aceea te-a împiedicat să auzi despre ea până acum. De aceea i-a împiedicat şi pe mulţi predicatori să predice despre înfrângerea lui. Vreau să ştiţi cu toţii clar că Satan a fost învins o dată pentru totdeauna de Domnul Isus Hristos pe cruce. Nu mai trebuie să-ţi fie niciodată frică de Satan. El nu te poate necăji. Nu poate să-ți facă rău. Te poate ispiti. Te poate ataca. Însă harul lui Dumnezeu în Isus Hristos îţi va da mereu biruință asupra lui, dacă te smereşti, te supui lui Dumnezeu şi umbli în lumina Lui întotdeauna.