WFTW Body: 

Pavel spune în 2 Corinteni 2:14: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă”. Biblia Living parafrazează acest lucru astfel: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu! Căci prin ceea ce a făcut Hristos, El a triumfat asupra noastră”. Deci Dumnezeu trebuie să triumfe asupra noastră în fiecare domeniu al vieții noastre, pentru ca noi să trăim în biruință.

Într-o bună zi, fiecare genunchi se va pleca și va recunoaște că Isus este Domnul (Filipeni 2:10, 11). Dar acum, genunchiul fiecărei dorințe din trupul tău trebuie să se plece și să recunoască că Isus este Domnul. Acele pofte care stăpânesc peste tine trebuie să se încline și să recunoască faptul că Isus este Domnul trupului tău.

„Sabia Domnului va ieşi din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la miazăzi (nord) până la miazănoapte (sud). Şi orice făptură va şti că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă şi nu se va mai întoarce înapoi în ea” (Ezechiel 21:4,5).

Scopul spre care lucrează Dumnezeu este ca „Isus Hristos să aibă întâietate în toate lucrurile” (Coloseni 1:18). Dacă faci din acest lucru și scopul tău, atunci te poți bizui că vei primi ajutorul lui Dumnezeu în orice moment - atât în viața ta, cât și în mărturia ta pentru El.

Hristos trebuie să aibă întâietate în felul în care îți petreci timpul și îți cheltui banii, în cărțile pe care le citești, în muzica pe care o asculți, în programele TV pe care le urmărești, în prietenii cu care te însoțești, în vorbirea ta, în toate. Aceasta este ceea ce înseamnă să-L faci pe Isus Domn peste toate. Numai atunci poți spune că Dumnezeu a triumfat asupra ta în fiecare domeniu. Aceasta nu este ceva ce se poate întâmpla peste noapte. Dar fă din acesta obiectivul tău pe termen lung și continuă să lucrezi către acest scop. Atunci te vei apropia din ce în ce mai mult de acel obiectiv zi de zi, și an de an.

Isus a fost Mielul lui Dumnezeu Care a purtat păcatele lumii. Acum suntem chemați să fim „oi de tăiat” (Romani 8:36), fiind răbdători cu păcatele pe care alții le comit împotriva noastră. Lemnele și focul (împrejurările vieții noastre) sunt toate gata, ca pe Muntele Moria. Dar întrebarea (așa cum l-a întrebat Isaac pe tatăl său) este: „Unde este mielul” (Geneza 22:7)? Răspunsul este „Tu vei fi mielul”.