WFTW Body: 

Poartă-ți crucea zilnic

Domnul i-a vorbit lui Moise, spunând: "Vă ajunge de când ocoliți muntele acesta" (Deuteronom 2:2,3). Dacă suntem mereu la același nivel spiritual, mergem în cercuri. Trebuie să facem progrese în biruința asupra păcatului - și să nu fim învinși în mod constant de aceleași păcate care ne-au învins cu mulți ani în urmă. Nu trebuie să ne mâniem sau să poftim cu ochii după femei, așa cum făceam acum 10 ani. Dacă încă suntem învinși în aceste aspecte, atunci mergem în cercuri. Domnul ne cheamă acum să înaintăm. Ți-ai luat crucea ieri? Poate că ai făcut asta. Dar acest lucru a fost suficient doar pentru învingerea răului de ieri (Matei 6:34). Astăzi este o altă zi. Și trebuie să-ți oferi din nou trupul tău și voința ta ca jertfă. Astăzi trebuie să mori față de poftele tale, mânia ta, mândria ta, iubirea ta de bani, dragostea ta față de slava care vine de la oameni, amărăciunea ta etc. Aceste pofte sunt prezente în firea noastră pământească și vor fi cu noi atâta timp cât vom trăi. De aceea trebuie să avem o "cruce zilnică", până la sfârșitul vieții noastre pământești. Există această jertfă zilnică în viața ta? Dacă nu, atunci duhul lui Antihrist te-a înșelat cu siguranță.

Crede că Dumnezeu ordonează toate lucrurile

Iov știa că tot ceea ce avea - copii, proprietate și chiar însăși sănătatea - erau toate daruri fără plată ale lui Dumnezeu pentru el și că Dumnezeu avea tot dreptul să le ia înapoi, dacă așa dorea. Astfel, când le-a pierdut pe toate, s-a închinat lui Dumnezeu și a spus: "Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului" (Iov 1:20-22). Nu putem să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu până când nu am renunțat la toate - adică, am renunțat la dreptul de a deține un lucru ca fiind al nostru personal. Iov a spus de asemenea: "Dumnezeu CUNOAȘTE fiecare detaliu din ceea ce mi se întâmplă" (Iov 23:10 - Biblia Living). Astăzi putem merge chiar mai departe decât Iov și putem spune (pe baza la Romani 8:28) că: "Dumnezeu PLANIFICĂ fiecare detaliu care mă privește pe mine" . Dacă-L iubim pe Dumnezeu și căutăm să împlinim doar scopul Lui pentru viața noastră, atunci tot ceea ce permite Dumnezeu să vină în calea noastră este planificat de El în înțelepciune și iubire perfectă - și puterea Lui este atotputernică pentru a face ca toate să lucreze pentru creșterea noastră în asemănarea cu Hristos (Romani 8:29). Dumnezeu a putut să-l arate pe Iov lui Satan ca fiind un om desăvârșit și drept, din vremea sa. Dumnezeu ar trebui să ne poată arăta și mai mult pe noi lui Satan - ca bărbați și femei care niciodată nu vor murmura și nu se vor plânge în vreo circumstanță, ci care vor mulțumi totdeauna pentru toate lucrurile, în orice vreme (Efeseni 5:20).

Caută să fii plin de dragoste

Caracteristica inconfundabilă a plinătății Duhului este DRAGOSTEA - așa cum ne spune clar Romani 5:5. Ce diferență ar fi făcut în creștinism dacă s-ar fi pus accent pe dragoste mai mult decât pe "vorbirea în limbi" - dacă s-ar fi reliefat Romani 5:5 ca semn de identificare a plinătății Duhului și nu Fapte 2:4. Cuvântul lui Dumnezeu spune că, chiar dacă avem darul vorbirii în limbi, al prorociei și al credinței pentru a muta munții, suntem încă un zero în ochii lui Dumnezeu, dacă nu avem dragoste (1 Corinteni 13:2). Pe de altă parte, chiar dacă nu vorbim în limbi, nu prorocim niciodată și nu mutăm niciodată vreun munte, putem fi totuși aprobați de Dumnezeu, dacă avem dragoste. Isus a primit aprobarea Tatălui Său la botezul Lui ( "Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea"), înainte ca El să fi exercitat vreunul dintre darurile supranaturale ale Duhului Sfânt în viața Sa. El a fost plin de Duhul Sfânt timp de 30 de ani - plin de dragoste față de Tatăl Său și față de alții. Așa a plăcut Tatălui. Dragostea este cea mai mare - fiindcă este întocmai spiritul cerului. Isus a spus: "Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). Și El ne spune: "Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi" (Ioan 20:21). Prin urmare, ca Trup al lui Hristos, ar trebui să putem spune astăzi: "Dacă ne-ați văzut pe noi, ați văzut puțin din cum este Domnul Isus. Dacă locuiești în casa mea, vei gusta puțin din cum este cerul. Dacă ai părtășie cu mine, vei gusta puțin din cum este Domnul Isus și cum este cerul." Aceasta ar trebui să fie mărturia noastră. Putem predica, evangheliza, și îi putem învăța pe alții din Biblie, dar dacă nu manifestăm viața și dragostea lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, mărturia noastră pentru Hristos este un eșec. Aceasta este tragedia din creștinismul de astăzi.

Învață să dăruiești

Este cu siguranță o mare binecuvântare să primești darurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea ca noi să avem ceva mai mult - o binecuvântare mai mare. Ascultați acest cuvânt al lui Isus: "Este mai ferice să dai decât să primești" (Fapte 20:35). Dacă veți asculta de acest cuvânt, veți experimenta această binecuvântare mai mare - binecuvântarea care vine prin a dărui. Biblia spune că "cel ce udă pe alții va fi udat și el" (Proverbe 11:25). Când îi binecuvântăm pe alții, Dumnezeu ne binecuvântează și mai mult. Firea noastră adamică este în mod natural egoistă și se gândește numai la sine. Nu ne place din fire să dăruim ceea ce avem - fie lui Dumnezeu, fie altora. Duhul Sfânt dorește să ne elibereze de această viață egoistă, centrată pe sine a lui Adam, și să ne facă asemănători lui Isus. Iar unul din felurile în care face El acest lucru, este prin a ne determina să dăruim și să dăruim și să dăruim. Ascultați atunci de îndemnurile Duhului Sfânt în această privință - și veți descoperi o binecuvântare pe care nu ați experimentat-o până acum. Aceasta este calea către viața abundentă.

Eliberează-te de curiozitate

Curiozitatea este un păcat pe care cei mai mulți credincioși nu l-au recunoscut ca fiind un rău satanic. Firea noastră are o mare dorință de a cunoaște multe detalii despre alte persoane care nu sunt necesare și care n-au nimic de-a face cu noi. Firii îi place să asculte bârfe cu privire la păcatele altora - care adesea sunt împărtășite de unii credincioși ca "cereri de rugăciune"!! Dar astfel de informații nu ne vor face niciodată vreun bine. Dimpotrivă, ne vor polua mintea, ne vor aduce prejudecăți față de alții, ne vor face să gândim rău, și vor împiedica mărturia și lucrarea noastră pentru Domnul. Acesta este modul în care Satan îi abate pe mulți credincioși de la calea cea dreaptă. Biblia spune: "Nimeni din voi să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia" (1 Petru 4:15). Cu alte cuvinte: Vezi-ți de treaba ta - VDTA! Nu trebuie să permiți niciodată cuiva să-ți povestească despre păcatele lui din trecut, chiar și în mod voluntar. Fiecare trebuie să-și mărturisească păcatele numai lui Dumnezeu, și la nicio ființă umană. Păcatul trebuie mărturisit numai în cercul în care a fost comis. Păcatele din gânduri și cele comise în privat, care nu fac rău nimănui decât nouă înșine, trebuie mărturisite DOAR lui Dumnezeu. Dar păcatele care rănesc o altă persoană trebuie să fie mărturisite atât lui Dumnezeu, cât și persoanei în cauză. Păcatele comise împotriva unei biserici trebuie mărturisite atât lui Dumnezeu, cât și în mod public în întâlnirea de biserică. Trebuie să urmăm cu strictețe această regulă, dacă vrem să ne păstrăm mintea curată și nepoluată.

Alege-L întotdeauna pe Creator în loc de lucrul creat

Omul devine sclav atunci când alege ceea ce a creat Dumnezeu în loc să-L aleagă pe Dumnezeu Însuși. Majoritatea oamenilor iubesc banii și plăcerile păcătoase mai mult decât pe Dumnezeu. În consecință, ei devin sclavi ai banilor și ai plăcerilor păcătoase și astfel se distrug. Isus a venit să ne elibereze de această sclavie. O convertire adevărată va elibera omul de o astfel de sclavie. Cei mai mulți oameni sunt înrobiți și de părerile altora - astfel că nu pot să-I slujească în mod liber lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul să fie ca vulturul care zboară pe cer. Dar pretutindeni găsim omul în robie, neputincios în învingerea temperamentului și poftelor sale. Isus a venit nu doar pentru a ne ierta păcatele, ci și pentru a ne elibera de orice formă de sclavie față de poftele și dorințele firii pământești. Majoritatea certurilor din familii sunt cu privire la lucruri pământești. Astfel de certuri apar deoarece atât soțul cât și soția aleg lucruri create în loc să-L aleagă pe Dumnezeu Însuși - și culeg consecințele alegerii lor. Seamănă în firea lor pământească și seceră corupția. Casa ta poate fi extrem de fericită dacă refuzi să faci alegerea pe care a făcut-o Eva, alegând ceea ce crease Dumnezeu în locul lui Dumnezeu Însuși. Spune-I Domnului: "Doamne, nu vreau ca Sinele să se afle în centrul vieții mele, vreau ca tot ce se petrece în viața mea să fie centrat doar în Tine".

Aceasta este calea spre viața abundentă pe care Isus a venit să ne-o dea.