WFTW Body: 

În Numeri 13 aflăm că israeliții au venit la Cades-Barnea la granița țării Canaan - țară pe care Dumnezeu le-o promisese. Trecuseră acum doi ani de când părăsiseră Egiptul (Deuteronom 2:14) și Dumnezeu le-a spus să intre și să ia în stăpânire țara. Israeliții au trimis doisprezece spioni să cerceteze țara.

Toți doisprezece s-au întors spunând că țara era într-adevăr un pământ minunat. Zece dintre ei, însă, au zis: "Dar sunt oameni uriași acolo și nu îi putem cuceri" (Numeri 13:27,28,29).

Dar doi dintre ei - Caleb și Iosua - au răspuns spunând: Țara pe care am străbătut-o pentru a o spiona este una extrem de bună. Dacă Domnul este binevoitor cu noi, atunci El ne va aduce în această țară și ne-o va da - o țară în care curge lapte și miere. Domnul ne va ajuta să-i biruim pe acei uriași (Numeri 14:6-9). Dar cei 600.000 de israeliți au ascultat de majoritate.

Ce învățăm din asta? În primul rând, faptul că este periculos să te iei după majoritate - fiindcă majoritatea greșește fără excepție. "Îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află" , a spus Domnul Isus. Majoritatea merge încă pe calea largă spre pierzare. Prin urmare, dacă te iei după majoritate, vei fi cu siguranță alături de ei pe calea largă spre pierzare. Nu îți imagina vreodată că o biserică mare este o biserică spirituală. Biserica lui Isus a avut doar 11 membri. Când zece conducători spun un lucru și doi spun exact opusul, de partea cui te vei da? Dumnezeu a fost aici de partea celor doi - Iosua și Caleb.

Necredința și Satan au fost de partea celorlalți zece. Dar israeliții au urmat în mod nechibzuit majoritatea - și de aceea au trebuit să rătăcească în pustie pentru următorii 38 de ani. N-au avut discernământ să vadă de partea cui era Dumnezeu! Dumnezeu plus o singură persoană sunt întotdeauna o majoritate - și, alături de El vreau să stau întotdeauna. Vedem în Exodul 32 că Dumnezeu a fost de partea unui singur om, Moise, când toți israeliții se închinau vițelului de aur. Dar din toate cele douăsprezece seminții, numai seminția lui Levi a putut vedea asta atunci. Iar acum, când Dumnezeu era cu Iosua și Caleb, nici chiar seminția lui Levi n-a putut să-și dea seama de asta!

Toate aceste lucruri ne oferă lecții nouă astăzi. Lumea creștină, în general, este plină de compromis și de lumesc. Pe ici pe acolo, Dumnezeu ridică câțiva care stau de partea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu fără niciun compromis. Dacă ai discernământ, vei recunoaște că Dumnezeu este cu acei câțiva și vei sta alături de ei împotriva majorității. Vei intra în țara promisă cu ei.

Cum identifici omul de partea căruia stă Dumnezeu? El vorbește limbajul credinței. Iosua și Caleb au vorbit limbajul credinței: "Putem birui". Putem birui uriașii mâniei, poftei sexuale, invidiei, nemulțumirii etc. Putem să-l biruim pe Satan. Dumnezeu îl va zdrobi sub picioarele noastre. Acesta este limbajul omului de partea căruia stă Dumnezeu.