WFTW Body: 

Viața veșnică este să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată al nostru și pe Isus Cristos ca Domn, Mântuitor și Înaintemergător al nostru (Ioan 17:3). Trebuie să dezvolți o relație apropiată cu Tatăl tău ceresc și cu Isus, dacă vrei să trăiești o viață creștină stabilă. Aceasta este cea mai mare protecție împotriva alunecării.

Nu este suficient să auzi mesaje care să te stârnească emoțional, chiar dacă sunt cuvinte unse de la Dumnezeu. Chiar și mana care a venit din cer a început să facă viermi și să miroasă în 24 de ore (Exodul 16:20). Este ușor să pierzi prospețimea vieții tale creștine și să devii uscat în 24 de ore!! Dar când aceeași mană a fost păstrată în interiorul chivotului (în locul cel mai sfânt al cortului), în prezența lui Dumnezeu, ea nu a făcut viermi și nici nu a mirosit în toți cei 40 de ani în care israeliții au rătăcit în pustie și nici măcar pentru sutele de ani de după aceea în Canaan (Exodul 16:33; Evrei 9:4). Aceasta este puterea prezenței lui Dumnezeu de a păstra totul proaspăt în viața noastră. Deci, tot ceea ce auzi despre Domnul, de la alții (în întâlniri de biserică și pe casete) trebuie luat înaintea Domnului și convertit în cunoștințe pe care le obții de la Domnul prin Cuvântul Său direct.

În Matei 11:27-29, Isus ne spune că nu-L putem cunoaşte pe Tatăl decât dacă Isus ni-L descoperă. Pentru a primi această revelație, El ne invită să venim la El și să luăm jugul Lui (crucea) asupra noastră și să învățăm blândețea și smerenia de la El (citește toate acele 3 versete împreună). Acestea sunt singurele două lucruri pe care Isus ne-a cerut să le învățăm de la El. Așa că trebuie să privești în Cuvânt pentru a vedea slava lui Isus în special în aceste aspecte.

(1) Blândețea. În primul rând, blândețea lui Isus se vede în faptul că El a luat întotdeauna partea oamenilor păcătoși împotriva fariseilor. Vedem acest lucru în cazul femeii prinse în adulter (Ioan 8:1-12). Și, de asemenea, în cazul femeii păcătoase care a uns picioarele lui Isus în casa fariseului Simon (Luca 7:36-50). Atâta timp cât Simon nu a avut o atitudine critică față de acea femeie păcătoasă, Isus nu a spus niciodată nimic. Dar în momentul în care Isus a văzut că Simon a disprețuit-o, El l-a mustrat pentru lipsa de curtoazie și dragoste față de Dumnezeu (Luca 7:40-47). Isus a fost foarte sever cu cei care îi criticau pe păcătoșii care se pocăiau. El este întotdeauna de partea păcătosului care se pocăiește și împotriva fariseilor care lovesc cu Biblia. Este o mare mângâiere pentru noi să știm asta. Trebuie să învățăm această blândețe de la El.

Al doilea aspect al blândeții lui Isus este văzut în atitudinea Sa iertătoare față de cei care I-au făcut rău. Când oamenii L-au numit prințul demonilor, El a spus imediat că sunt iertați (Matei 12:24, 32). Când L-au tratat rău, El nu i-a amenințat niciodată. El doar a tăcut (1 Petru 2:23). Acesta este al doilea aspect al blândeții lui Isus pe care trebuie să-l învățăm. Trebuie să ne scuturăm de cel mai mic gând de amărăciune, răzbunare, sau de ranchiună sau de un duh de neiertare, așa cum ne-am scutura imediat dacă o șopârlă sau un gândac ne-ar cădea pe mână.

(2) Smerenia. Primele șase versete din Evanghelia după Matei ne arată ceva din smerenia lui Isus în privința liniei familiale prin care El a ales să vină pe pământ. Genealogiile evreiești nu menționează în mod normal numele femeilor. Dar sunt patru femei menționate aici - Tamar, Rahav, Rut și Bat-Șeba. Tamar a fost cea care a avut un copil comitând adulter cu socrul ei Iuda (Geneza 38). Rahav a fost o prostituată binecunoscută în Ierihon (Iosua 2). Rut era moabită - o descendentă a Moabiților care s-a nascut prin incest - fiica lui Lot a comis adulter cu tatăl ei (Geneza 19). Și Bat-Șeba a fost cea care a comis adulter cu David. De ce au fost menționate numele acestor patru femei (care aveau toate legătură într-un fel cu păcatul sexual) chiar în primul paragraf al Noului Testament? Pentru a arăta că Isus a venit pe lume pentru a se identifica cu păcătoșii și pentru a-i mântui.

Smerenia lui Isus se vede în slujba smerită (de tâmplar) pe care El a luat-o pe pământ și în atitudinea de slujitor pe care a avut-o pe parcursul vieții Sale pământești. O atitudine de slujitor este una care este în permanență în alertă, având grijă de nevoile celorlalți și care se mișcă rapid pentru a satisface astfel de nevoi de îndată ce sunt observate (de exemplu, Isus spălând picioarele ucenicilor).

Cartea lui Andrew Murray despre „Smerenie” definește smerenia ca: „A fi dispus să fii nimic, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toate”. Aceasta este ceea ce Isus S-a bucurat să fie. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm de la El. Așa că ia jugul lui Isus întotdeauna pe gât și învață de la El blândețea și smerenia. Astfel, El va putea să Ți-L descopere pe Tatăl din ce în ce mai mult.