WFTW Body: 

În relatarea despre Iov, vedem cum Dumnezeu a îngăduit ca Iov să ajungă la capătul puterilor, permițând ca acesta să-și piardă proprietatea, copiii și sănătatea. Într-un fel, și-a pierdut chiar și soția (care îl cicălea în mod constant) și cei trei buni prieteni ai săi (care l-au înțeles greșit și l-au criticat). Prietenii săi s-au dovedit a fi predicatori care aveau o neprihănire proprie, care se bucurau "să-l lovească cu piciorul când era la pământ". Ei au continuat să-l "lovească" până când Dumnezeu, în mila Lui, a pus capăt acestui lucru. În mijlocul tuturor acestor presiuni, Iov s-a justificat în mod repetat. Când Domnul i-a vorbit în cele din urmă, Iov și-a văzut stricăciunea propriei neprihăniri - și s-a pocăit. El era un om neprihănit. Acest lucru era bun. Dar era mândru de neprihănirea lui, iar acest lucru era rău. Însă, după ce a avut de-a face cu Dumnezeu, a devenit un om zdrobit. De atunci înainte, el avea să se laude numai în Dumnezeu. Astfel, scopul lui Dumnezeu pentru Iov a fost împlinit.

Când Iov a ajuns să fie zdrobit, observați ce i-a spus lui Dumnezeu: "Până acum, doar auzisem despre tine de la toți acești predicatori. Dar acum te văd față în față" (Iov 42:5). El a văzut fața lui Dumnezeu, iar viața lui a fost păstrată. Și care a fost rezultatul? S-a pocăit în ţărână şi cenuşă (v.6). Ceea ce n-au putut realiza cei patru predicatori nici după multe zile de predicare, Dumnezeu a împlinit în Iov într-o clipă, printr-o revelație a bunătății Sale. Bunătatea lui Dumnezeu a fost cea care l-a zdrobit pe Iov și l-a condus la pocăință.

Cei mai mulți dintre noi auzim despre Dumnezeu de la predicatori în întâlnirile de biserică. Ceea ce ne lipsește este o întâlnire față în față cu Dumnezeu, în care vedem bunătatea Lui față de noi și suntem frânți de ea. Asta i s-a întâmplat și lui Petru. Vă amintiți exact următorul lucru care s-a petrecut după ce Petru s-a lepădat de Domnul și a cântat cocoșul de două ori? El a văzut fața Domnului. Petru a avut și el Penielul lui! Citim că "Domnul S-a întors și S-a uitat țintă la Petru" (Luca 22:61). Și care a fost rezultatul? "Petru a ieșit afară și a plâns cu amar" (v.62). Acea privire de bunătate și iertare a lui Isus a frânt inima acelui pescar aspru. Sub vechiul legământ, Dumnezeu făgăduise lui Israel sănătate, bogăție și multe binecuvântări materiale. Dar a existat o binecuvântare care a fost cea mai mare dintre toate - cea descrisă în pasajul din Numeri 6:22-26. Acolo citim că lui Aaron i s-a poruncit să binecuvânteze poporul astfel: "Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine. Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!"

Nu este păcat că mulți credincioși din ziua de azi umblă după binecuvântările inferioare - ale sănătății și bogăției (pe care necredincioșii le primesc și fără să se roage) și caută să aibă experiențe emoționale (dintre care multe sunt false) - în loc să umble după cea mai mare binecuvântare dintre toate, care le poate transforma total viața, și anume, o întâlnire față în față cu Dumnezeu? Chiar dacă nu vom deveni niciodată bogați și nu vom fi niciodată vindecați, dacă vedem fața Domnului, asta ne va satisface toate nevoile.

Iov avea bube dureroase pe tot corpul când s-a întâlnit cu Dumnezeu, dar nu i-a cerut lui Dumnezeu vindecare. El a spus: "Am văzut fața Domnului și acest lucru îmi este de ajuns". Cei trei predicatori care s-au prefăcut că au "discernământ" și "un cuvânt de la Dumnezeu" îi spuseseră lui Iov că el este pedepsit pentru niște păcate ascunse din viața lui. Există și astăzi astfel de profeți autoproclamați, care au mesajele lor false: "Așa vorbește Domnul". Aceștia aduc poporul lui Dumnezeu sub condamnare. Dar Dumnezeu nu l-a amenințat pe Iov cu judecata, așa cum au făcut acei trei predicatori.

Dumnezeu nu i-a vorbit lui Iov despre eșecurile lui și nici măcar nu i-a amintit lui Iov de plângerile pe care le rostise (împotriva lui Dumnezeu) când era sub presiune. Dumnezeu doar Și-a revelat bunătatea față de Iov - bunătatea Sa văzută în universul frumos pe care Domnul l-a creat pentru plăcerea omului, și bunătatea Sa văzută în animalele pe care le-a creat pentru a fi supuse omului. Această revelație a bunătății lui Dumnezeu a fost cea care l-a condus pe Iov la pocăință. Mulți profită de bunătatea lui Dumnezeu și fac abuz de ea. Dar în privința lui Iov, aceasta l-a condus la pocăință. Apoi, Domnul l-a binecuvântat pe Iov cu dublu din ceea ce avusese la început.

Scopul final al lui Dumnezeu în zdrobirea noastră este binecuvântarea noastră din belșug - așa cum citim în Iacov 5:11. Ținta pe care Domnul a avut-o în minte cu privire la Iov a fost să zdrobească neprihănirea de sine și mândria lui și să-l facă să devină un om zdrobit - așa încât Domnul să-i poată arăta fața Sa și să-l binecuvânteze din belșug. Chiar și binecuvântările materiale și fizice pe care ni le dă Dumnezeu ne pot ruina dacă ne depărtăm de El și dacă nu vedem fața Lui în spatele tuturor acestor binecuvântări. Există mulți credincioși astăzi care s-au depărtat de Dumnezeu prin prosperitatea materială.

O singură privire la fața Domnului ne poate elibera de tânjirea după tot ceea ce poate oferi această lume.