scris de :   Zac Poonen categorii :   Lider
WFTW Body: 

Isus a spus: "Urmați-Mă pe Mine" (Luca 9:23).

Pavel a spus: "Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Cristos" (1 Cor. 11:1, Filip. 3:17).

În aceste cuvinte ale apostolului Pavel, vedem ce așteaptă Duhul Sfânt ca un predicator evlavios să poată spune la cei cărora le predică.

Mulți predicatori spun: "Nu mă urmați pe mine, ci urmați-L pe Cristos". Sună foarte umil. Dar este doar o scuză ca să acopere viața lor înfrântă; și este total contrar învățăturii Duhului Sfânt.

Singurii predicatori pe care îi respect și-i urmez sunt aceia care pot spune: "Urmează-mă pe mine, așa cum Îl urmez și eu pe Cristos". Dar din nefericire, astfel de predicatori sunt rari în zilele noastre.

Înainte de convertirea sa, Pavel a fost un eșec total. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a schimbat și l-a făcut un exemplu măreț pe care alții să-l urmeze, chiar dacă el nu era desăvârșit (vezi Filip. 3:12-14). (Chiar și cel mai bun creștin din lume nu este desăvârșit, ci merge înainte către desăvârșire.)

Așadar, chiar dacă ai fost un eșec total în trecut, Dumnezeu încă te poate face un exemplu de urmat pentru alții.

Există șapte caracteristici pe care le caut în principal într-un predicator, înainte de a-l putea respecta și urma ca exemplu:

1. Trebuie să fie un om smerit, de care te poți apropia. Isus era smerit și abordabil (Mat. 11:29). Oamenii Îl puteau aborda oriunde și în orice moment. Nicodim a putut să-L viziteze în casa Luila miezul nopții; și oricine putea să vorbească cu Isus oricând în locuri publice. Smerenia lui Isus L-a făcut dornic să propovăduiască Evanghelia celor săraci (după cum citim în Luca 4:18). Pavel a fost un om smerit, care a fost grabnic în a-și recunoaște greșelile și a-și cere iertare imediat (Fapte 23:1-5). Voi urma doar astfel de predicatori care nu fac nicio deosebire între bogați și săraci, care nu au vreun "aer superior", care sunt grabnici să-și ceară iertare pentru greșelile lor, și care rămân mereu ca frați obișnuiți.

2. Trebuie să fie un om care nu cere niciodată bani nimănui - fie pentru sine, fie pentru lucrarea sa - și care are un stil de viață simplu. Dacă primește totuși daruri oferite de bunăvoie (așa cum a făcut ocazional Pavel - Filip. 4:16-18), le va primi numai de la oameni mai bogați decât el - și niciodată de la cineva mai sărac decât el. Isus n-a cerut niciodată nimănui bani, nici pentru El, nici pentru lucrarea Lui. Și a primit daruri numai de la cei care erau mai bogați decât El (Luca 8:3). Isus și Pavel aveau un stil de viață simplu. Îi voi urma numai pe acei predicatori care au aceeași atitudine pe care au avut-o Isus și Pavel față de bani și lucrurile materiale.

3. Trebuie să aibă mărturia de om evlavios. Trebuie să fie cunoscut ca un om evlavios și drept, care are râvnă pentru sfințenie - unul care nu-și caută propriul interes în nimic, care își controlează limba (Iac. 1:26; Efes. 4:26-31), este milos față de cei care eșuează și care nu se laudă niciodată cu privire la rugăciunea, postul sau dărnicia lui (Mat. 6:1-18). El trebuie să aibă și mărturia unei curății totale față de toate femeile - tinere și bătrâne (1 Tim. 5:2). Voi urma numai acei predicatori care au o astfel de mireasmă de evlavie în viața lor.

4. Trebuie să-și fi crescut copiii într-un mod evlavios. Copiii lui ar trebui să-l urmeze așa cum el Îl urmează pe Cristos. Duhul Sfânt spune că nimeni nu poate fi lider într-o biserică, dacă nu și-a condus mai întâi proprii copii înspre evlavie (1 Tim. 3:4,5; Tit. 1:6). Copiii noștri ne cunosc mai bine decât alții, fiindcă ne văd tot timpul acasă. Și dacă ne văd că trăim într-un mod evlavios acasă, și ei Îl vor urma pe Domnul din toată inima. Voi urma numai acei predicatori care și-au crescut copiii să fie evlavioși, smeriți și respectuoși față de toți oamenii.

5. Trebuie să fie un om care predică tot planul lui Dumnezeu fără teamă. Trebuie să vestească tot ceea ce este scris în Noul Testament - fiecare poruncă și fiecare promisiune - fără a căuta să fie pe placul vreunui om (Fapte 20:27, Gal. 1:10). Dacă este cu adevărat uns cu Duhul Sfânt în mod continuu, atunci, ca Isus și Pavel, mesajele lui te vor provoca și încuraja întotdeauna. Voi urma doar astfel de predicatori - în care simt ungerea lui Dumnezeu atunci când ei vorbesc.

6. Trebuie să aibă pasiune pentru zidirea de biserici locale ca expresii ale Trupului lui Cristos. Isus a venit pe pământ nu doar pentru a salva oamenii de toate păcatele, ci și pentru a-Și zidi Biserica - ca Trup care va manifesta viața Sa (Mat. 16:18). Pasiunea lui Pavel a fost, prin urmare, să planteze astfel de biserici locale pretutindeni, care aveau să funcționeze ca Trup al lui Cristos (Efes. 4:15,16). Și a lucrat din greu în acest scop (Col. 1:28,29). Voi urma numai acei predicatori care caută să zidească biserici locale ca expresii funcționale ale Trupului lui Cristos.

7. Trebuie să fi ridicat măcar câțiva conlucrători care au viziunea și spiritul său. Un predicator evlavios va fi întotdeauna preocupat ca mărturia Domnului să fie păstrată în curăție în următoarea generație. Isus a ridicat 11 ucenici care au asimilat spiritul Său și au trăit după standardele Sale pentru a continua lucrarea Sa. Pavel i-a ridicat pe Timotei și pe Tit, care au trăit după spiritul său de smerenie și lepădare de sine, pentru a continua lucrarea lui (Filip. 2:19-21, 2 Cor. 7:13-15). Voi urma doar acei predicatori care au ridicat măcar câțiva conlucrători ce au calitățile enumerate mai sus.

Dacă ești chemat de Dumnezeu să fii predicator, trebuie să te rogi ca El să te ungă în mod continuu cu Duhul Lui Cel Sfânt și să-ți dea puterea să ai toate calitățile enumerate mai sus, astfel încât să poți fi un exemplu de urmat pentru alții.

În această zi de compromis și caracter lumesc în creștinism, suntem chemați să ridicăm sus standardul de viață și de slujire în biserică. Domnul să ne ajute să facem asta. Amin.