WFTW Body: 

Secretul unei vieți evlavioase stă în Isus care a trăit pe pământ ca Om și care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar n-a păcătuit nici măcar o dată în gând, cuvânt, faptă, atitudine sau motiv sau în orice alt mod (1 Timotei 3:16; Evrei 4:15).

Ispita nu este același lucru cu păcatul. Iacov 1:14,15 clarifică acest lucru. Mintea noastră trebuie să fie de acord cu ispita înainte ca să păcătuim. Din Matei 4 reiese clar că Isus a fost ispitit. Dar mintea Lui nu a fost de acord cu vreo ispită nici măcar o dată. Astfel, El n-a păcătuit niciodată. El Și-a păstrat inima curată.

Isus a fost ispitit în toate lucrurile așa cum suntem și noi. Dar El nu S-a luptat mereu cu aceleași ispite. Dacă Isus a fost ispitit la fel ca și noi, El trebuie să fi fost ispitit, așa cum suntem noi, și în domeniul sexual. Dar El trebuie să fi sfârșit cu acest domeniu în anii adolescenței Sale, prin credincioșia Sa absolută. Drept urmare, nici măcar nu era ispitit în acest domeniu atunci când Și-a început lucrarea Sa publică. Femeile puteau să-I șteargă picioarele și El nici nu era ispitit. Cei care nu sunt ei înșiși credincioși în lupta împotriva ispitei în acest domeniu, nu pot înțelege acest adevăr.

Școala ispitei este la fel ca orice altă școală. Cu toții trebuie să începem în clasa de grădiniță. Domnul nostru de asemenea trebuie să fi fost ispitit mai întâi cu cele mai elementare ispite. Dar El n-a petrecut niciodată mai mult decât timpul minim necesar în fiecare clasă. Când a ajuns la 33 de ani, pe când murea pe cruce, El a putut spune: "S-a isprăvit". Fiecare ispită fusese biruită. Fiecare examen la școală fusese trecut cu succes. El fusese făcut desăvârșit. Educația Sa ca Om era acum completă (Evrei 5:8,9).

Este ridicol și prezumțios pentru o persoană care nu este credincioasă în clasa de ispită a grădiniței (de exemplu: gânduri murdare sexuale, mânie, minciună etc.) să încerce să înțeleagă cu ce ispite S-a confruntat Isus în clasa de doctorat. Dacă tu însuți ești credincios, vei înțelege (Asta a spus Domnul Isus clar în Ioan 7:17). Însă, dacă ești necredincios în momentele ispitei, nu vei înțelege niciodată, indiferent câte cărți citești sau predici asculți. Secretele lui Dumnezeu nu sunt auzite prin predici de pe casete audio sau cărți, ci direct din gura lui Dumnezeu Însuși, prin Cuvântul Său.

Nu este voia lui Dumnezeu ca noi să ne luptăm cu un anumit păcat toată viața. Dumnezeu dorește ca "fiecare uriaș din Canaan" să fie omorât. În fiecare etapă a creșterii noastre - fizice și spirituale - suntem ispitiți în noi moduri. Un copil de patru ani este ispitit să fie nervos, dar nu și cu dorință sexuală. Asta vine mai târziu, în anii adolescenței sale. Totuși, nu este voia lui Dumnezeu ca un om să rămână învins în domeniul sexual an de an, doar mărturisindu-și speranța că într-o zi va birui. Poate ajunge repede la biruință, dacă este din toată inima pentru Domnul.

Când Satan L-a ispitit pe Isus la sfârșitul a patruzeci de zile de ispite severe în pustie, el știa foarte bine că este zadarnic să încerci să-L ispitești pe Isus în domeniul sexual și al banilor, fiindcă Isus biruise aceste domenii în întregime, cu mulți ani mai devreme. Ultimele trei ispite în pustie au fost ispite de o ordine atât de înaltă încât nu putem înțelege implicațiile lor subtile decât dacă noi înșine suntem credincioși în a umbla pe calea pe care a mers Isus.

Vestea bună a Evangheliei este că, datorită faptului că Isus a devenit om și a fost ispitit ca noi în toate lucrurile și a biruit, și noi putem birui așa cum a făcut El (Apocalipsa 3:21).