scris de :   Zac Poonen categorii :   Religious or Spiritual
WFTW Body: 

Simeon a prorocit despre Isus, spunând: "El va înălța un standard pe care mulți îl vor ataca. Astfel, va expune gândurile ascunse ale inimilor lor" (Luca 2:35 - parafrazare J.B.Phillips)

Când oamenii Îl criticau și-L atacau pe Isus pentru standardul înalt de viață pe care îl predica, nu realizau că, prin acțiunile și cuvintele lor, ei dezvăluiau de fapt starea interioară a propriilor lor inimi corupte - într-un mod în care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă Isus n-ar fi venit în mijlocul lor.

Când Isus predica odată în sinagoga din Capernaum, un om posedat de demon a început să strige. Demonul din acel om fusese liniștit și tăcut pe tot parcursul anilor în care Fariseii predicaseră în acea sinagogă. Dar în momentul în care Isus a venit și a predicat, starea interioară a omului aceluia a fost expusă (Marcu 1:21-27).

Starea interioară și atitudinea inimilor oamenilor erau întotdeauna expuse, ori de câte ori Isus venea în mijlocul lor.

Toți conducătorii religioși din sinagogi păreau a fi sfinți în ochii oamenilor. Dar când Isus a venit în mijlocul lor, înfățișarea lor exterioară înșelătoare a fost descoperită și au fost expuși ca fiind fățarnici și înșelători.

Odată când Isus a venit în mijlocul unui grup de Farisei care voiau să ucidă cu pietre o femeie prinsă în preacurvie, atitudinile interioare ale inimilor lor au fost scoase la iveală imediat (Ioan 8:3-11). Ei voiau să găsească un motiv pe baza căruia să-L acuze pe Isus (Ioan 8:6). Dar Isus le-a spus că numai cel care era fără păcat putea arunca prima piatră. Imediat starea interioară a inimilor lor a fost expusă - și toți au trebuit să plece, "începând de la cei mai bătrâni"!! Fariseii cei mai în vârstă sunt întotdeauna cei mai mari fățarnici!!

Acolo vedem că Dumnezeu a folosit chiar și păcatul unei femei pentru a expune răutatea celor care au acuzat-o - de îndată ce a venit Isus în mijlocul lor.

Dacă nu ascultăm de Cuvântul lui Isus care vorbește inimii noastre astăzi, spunând: "Nu-i judeca pe alții. Cel care este fără păcat să arunce prima piatră" , și noi putem să ajungem în final cu acel grup de Farisei, și să fim aruncați din prezența lui Isus pentru veșnicie. Întotdeauna e cel mai bine să lăsăm toată judecata lui Dumnezeu, singurul Judecător Drept.

Pilat arăta ca un conducător atotputernic, care nu se temea de nimeni și nu-i păsa de părerea nimănui. Dar când Isus a stat înaintea lui și i-a vorbit, Pilat a fost imediat descoperit pentru ceea ce era cu adevărat. Chiar dacă știa că Isus era nevinovat, el tot L-a dat pe mâna oamenilor să fie răstignit. Astfel, Pilat a fost expus ca fiind un laș care se temea de părerile oamenilor.

În toate aceste cazuri, vedem că opoziția oamenilor față de Isus a dezvăluit propria lor condiție interioară - împlinind astfel prorocia lui Simeon (de mai sus).

Astăzi noi, care suntem membri ai Trupului lui Cristos, trebuie să îndeplinim aceeași lucrare pe care primul Trup al lui Cristos (Însuși Isus) a îndeplinit-o.

Atunci când creștinii firești astăzi ne critică pentru că proclamăm același standard înalt de viață pe care Isus l-a predicat , acești critici nu-și dau seama că ei dezvăluie de fapt prin asta cât de firești sunt inimile lor - într-un mod în care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă n-am fi venit în mijlocul lor proclamând standardul noului legământ.

Ca să dau doar un exemplu: Noi proclamăm că "Isus și apostolii sunt exemplele noastre în chestiuni financiare. Ei au avut o demnitate cerească ce i-a caracterizat, și astfel n-au cerut niciodată cuiva bani pentru propriile lor nevoi sau pentru lucrarea lor. Le-au cerut credincioșilor doar să-i ajute pe săraci".

Predicatorii și pastorii firești vor pune imediat sub semnul întrebării acest standard al Cuvântului lui Dumnezeu pe care îl vestim noi, și vor cita exemplul leviților sub vechiul legământ. Astfel, gândurile ascunse ale inimilor lor sunt expuse: (1) Desconsiderarea lor față de acest standard al Noului Testament în chestiuni financiare; (2) Necredința lor în abilitatea lui Dumnezeu de a se îngriji de ei, și (3) ignoranța lor față de faptul că Vechiul Legământ a fost desființat și căIsus și apostolii Lui sunt acum exemplele noastre , nu leviții (Evr. 8:7-13; 12:1,2; 1 Cor. 11:1; Filip. 3:17).

Și acesta este doar un exemplu. Sunt multe altele.

N-ar trebui să fim surprinși, prin urmare, dacă întâmpinăm împotrivire (la fel ca Însuși Isus) de la lideri religioși și predicatori din zilele noastre. Noi îndeplinim aceeași lucrare pe care a îndeplinit-o primul Trup al lui Cristos (Isus) pe pământ acum 20 de secole. Și rezultatul va fi de asemenea același: Dumnezeu va folosi împotrivirea oamenilor față de mesajul nostru pentru a dezvălui cât de firești sunt inimile lor.

Uneori Dumnezeu folosește chiar și suferința copiilor Săi pentru a expune condiția interioară a inimilor altora.

Când Isus a suferit, atârnând pe cruce, gândurile interioare ale multor oameni s-au descoperit. Trecătorii L-au batjocorit - și astfel au dezvăluit corupția inimilor lor. Pe de altă parte, sinceritatea interioară a unui soldat roman a fost de asemenea descoperită, când a declarat că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Inima unui tâlhar răstignit a fost descoperită ca fiind coruptă - și el s-a dus în iad; pe când în inima celuilalt tâlhar răstignit a fost descoperită o pocăință adevărată - și el a intrat în paradis.

În Marcu 3:2, citim că atunci când Isus a intrat într-o sinagogă, vrăjmașii Lui erau atât de mâniați pe El încât Îl "pândeau" pentru a găsi ceva de criticat. Fariseii contemporani urmăresc, de asemenea, îndeaproape viețile credincioșilor drepți pentru a găsi vreo greșeală pe care să o poată critica.

Cu cât ești mai supărat sau invidios pe cineva, cu atât mai îndeaproape îi vei urmări probabil viața, pentru a găsi vreo vină în el. S-ar putea ca într-adevăr să existe o greșeală neînsemnată în viața lui, sau în casa lui sau în familia lui (așa cum există în toți oamenii). Dar Dumnezeu folosește acele greșeli neînsemnate din slujitorii Săi pentru a expune răutatea celor care îi judecă.

Domnul spune: "În mijlocul poporului Meu sunt oameni răi care pândesc după victime, ca un vânător care stă ascuns. Își pun capcanele ca să prindă oameni. Casele lor sunt pline de comploturi rele....... Să stau cu mâinile încrucișate și să Mă port ca și cum nimic nu se întâmplă?" (Ier. 5:26,29 - Versiunea Living).

Odată, Fariseii "L-au asaltat pe Isus cu o mulțime de întrebări, încercând să-I întindă lațuri ca El să spună ceva pentru care puteau să- L aresteze " (Luca 11:54 - Living). Cu altă ocazie, "au trimis alți lideri religioși să vorbească cu El ca să încerce să-L prindă cu vorba" (Marcu 12:13 - Living).

Descendenții acelor Farisei "care-i urmăresc pe alții îndeaproape" și-i asaltează pe slujitorii lui Dumnezeu cu întrebări (ca să-i prindă cu vorba) se găsesc din abundență în creștinismul de astăzi. Așadar, trebuie să fim "înțelepți ca șerpii" pe măsură ce ne deplasăm printre ei, "ca oile în mijlocul lupilor" (Mat. 10:16).

Una dintre cele mai rapide modalități ca cineva să devinăun fariseu de primă clasă este "urmărindu-i îndeaproape pe alți credincioși". Dacă vrei să eviți să fii un fariseu, sfârșește-o odată pentru totdeauna cu acest obicei - fiindcă acesta nu se face niciodată cu un motiv bun, pentru a-i ajuta pe oameni, ci doar cu scopul de a găsi vină în ei.

Mila este un antidot minunat pentru fariseism. Deci, învață să fii îndurător cu alții, așa cum a fost Dumnezeu îndurător față de tine.

Când Isus a umblat pe acest pământ, dragostea, mila și bunătatea lui Dumnezeu s-au manifestat prin viața Lui.

Astăzi, și noi putem fi umpluți cu Duhul Sfânt (Duhul lui Cristos), pentru ca aceeași dragoste, milă și bunătate să se poată manifesta și prin viețile noastre (așa cum este promis în Romani 5:5).

Fie ca așa să se întâmple. Amin