scris de :   Zac Poonen categorii :   Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

Fii mai pregătit să-i binecuvintezi pe alții decât să-i judeci: Isaia 61:1-2 este o referire profetică la Domnul Isus uns cu Duhul Sfânt pentru a vesti altora Evanghelia eliberării. Acesta este pasajul din Scriptură la care a deschis Isus când a rostit prima Sa predică în sinagoga din Nazaret. Observați că Isus S-a oprit la a vesti"anul de îndurare al Domnului" și nu a vorbit despre"ziua de răzbunare a lui Dumnezeu" fiindcă acea zi nu sosise încă (compară v.2 cu Luca 4:19). Observați, de asemenea, proporția îndurării lui Dumnezeu în raport cu judecata Lui. Este un an întreg de îndurare, spre deosebire de o singură zi de judecată. Aceasta este o proporție de 365:1 în favoarea harului. Dumnezeu încearcă să ne arate aici că ne-ar arăta mult mai degrabă îndurare decât să ne judece. Atitudinea noastră față de alții trebuie să fie la fel. Ar trebui să fim de 365 de ori mai pregătiți să-i binecuvântăm pe alții și să fim îndurători cu ei decât să-i judecăm. Dumnezeu a venit să îndepărteze toată apăsarea din viața noastră și să o înlocuiască cu un duh de laudă (v.3). Versetul 10 vorbește despre faptul că Dumnezeu ne îmbracă cu neprihănirea lui Cristos (traducerea NASB) și ne face mireasa lui Cristos. Ce mod binecuvântat de a trăi.

Schimbă-ți puterea ta cu putere Divină: Isaia 40:29-31 ne învață că Atotputernicul Dumnezeu Căruia ne închinăm și Îi slujim ne va da putere atunci când suntem slabi. Când ne lipsește tăria, El ne va da putere. Ne va da sănătate și putere pentru a-L sluji. Chiar și tinerii pot deveni obosiți și osteniți, și tineri viguroși pot deveni epuizați în încercarea de a sluji Domnului. Dar cei ce se încred în Domnul, indiferent de vârsta lor, își înnoiesc puterea. Ce promisiune minunată! Iar atunci când tinerii se prăbușesc, acești oameni mai în vârstă "care se încred în Domnul vor zbura ca vulturii, vor alerga și nu vor obosi, vor umbla și nu vor osteni niciodată". Vreau să vă încurajez pe toți să învățați să-L așteptați pe Domnul în simplă încredere pentru toate nevoile voastre. Vi se va înnoi puterea, așa cum spune acest verset. Sau, după cum spune o altă traducere: "Cei care-L așteaptă pe Domnul își vor schimba puterea". Asta înseamnă că noi Îi dăm puterea noastră omenească Domnului și El ne dă în schimb puterea Lui Divină! Aleluia!! Este minunat să facem schimb la tot ce avem cu Domnul. Isus I-a spus Tatălui: "Tot ce este al Meu este al Tău, Tată. Și ce este al Tău este al Meu" (Ioan 17:10,11). În slujirea Domnului, ai nevoie de puterea Domnului să te susțină până la capăt. Toți cei care slujesc Domnului chiar au nevoie să se încreadă în Domnul pentru a le da putere supranaturală de sus, puterea învierii Lui - nu numai în duhul nostru, ci și în trupurile noastre. Atunci vom aduce roadă pentru El chiar și la bătrânețe (Psalmul 92:14).

Fie ca slava Domnului să se descopere în tine: Isaia 40:3 are patru aplicații pentru noi. În primul rând, "văile trebuie să fie înălțate" (v.4). Nu există loc pentru descurajare și depresie sub noul legământ. Nu trebuie să spunem niciodată: "Nu sunt bun de nimic, sunt inutil." Dumnezeu este un Dumnezeu al încurajării. El ne-a înălțat în Cristos și ne-a dat demnitate. Nu mai trebuie să trăim abătuți - în văi. Suntem copii ai Regelui și El ne înalță capul sus. În al doilea rând, "munții trebuie să fie aplecați" (v.4). Toată mândria din noi trebuie să fie coborâtă. În al treilea rând, "drumurile zgrunțuroase trebuie netezite". Există multă asprime, caracter grosolan și duritate în viețile noastre. Acestea trebuie să fie netezite și trebuie să devenim îndurători și blânzi. În al patrulea rând, căile strâmbe trebuie îndreptate (Acesta e modul în care e citat acest verset în Luca 3:5). Există zone strâmbe în viața noastră, precum nedreptate în chestiuni legate de bani. Toate acestea trebuie îndreptate. Asta implică adevărata pocăință - văile să fie înălțate, munții să fie aplecați, locurile zgrunțuroase să fie netezite și căile strâmbe să fie îndreptate. Atunci slava Domnului va fi descoperită în viața noastră și alții vor vedea slava lui Isus Cristos.