scris de :   Zac Poonen categorii :   Ucenici
WFTW Body: 

În Fapte 3 citim despre vindecarea unui om olog. El avea peste 40 de ani (Fapte 4:22), era olog din naștere, și era adus la Poarta Frumoasă a templului în fiecare zi ca să cerșească. El trebuie să fi stat acolo în fiecare zi de 20 de ani cel puțin. Isus trebuie să-l fi văzut în mod frecvent. Și Isus trebuie să-i fi dat bani de fiecare dată – nu vindecare. De ce nu l-a vindecat Isus? Fiindcă n-a avut nici o călăuzire de la Tatăl Său să facă acest lucru. Unii oameni își imaginează că Isus mergea pretutindeni vindecându-i pe toți. El n-a făcut asta. S-a dus la scăldătoarea Betesda, unde stăteau mulțimi de oameni bolnavi, și a vindecat un singur om olog. El nu l-a vindecat niciodată pe acest om de la poarta Templului, chiar dacă l-a văzut în mod frecvent. Dacă Isus l-ar fi vindecat, trezirea care a izbucnit în Fapte 3 și 4 prin vindecarea acestui om, nu ar fi avut loc.

Noi putem împiedica lucrarea lui Dumnezeu dacă acționăm în conformitate cu propria noastră rațiune fără a căuta voia lui Dumnezeu în rugăciune. Din acest motiv Isus i-a spus Martei că cel mai important lucru nu este să facem unele slujbe pentru El, ci să-L ascultăm mai întâi (așa cum a făcut Maria) și apoi să facem ceea ce ne spune El să facem. Timpul Tatălui pentru ca omul acela să fie vindecat a fost după ziua Cincizecimii prin Petru. Acest lucru ne învață o lecție. Chiar dacă avem un dar spiritual, trebuie să-l folosim numai cum ne călăuzește Dumnezeu – și nu cum ne gândim noi că e cel mai bine. Altfel, vom împiedica scopurile lui Dumnezeu. Dar cine înțelege acest lucru în zilele noastre?

Majoritatea credincioșilor nu trăiesc călăuziți de Duhul Sfânt. Ei trăiesc după reguli, precum: "Toți pot fi vindecați în mod supranatural", sau "Nimeni nu poate fi vindecat în mod supranatural" – în funcție de denominație, penticostal sau anti-penticostal.

Isus, totuși, n-a trăit după reguli, ci prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cei care trăiesc după reguli sunt legaliști, și nu pot niciodată împlini voia lui Dumnezeu. Isus era condus de Duhul Sfânt – și Duhul Sfânt nu I-a dat niciodată libertate în duhul Lui să vindece pe acest om. Așa că, de fiecare dată când Isus a trecut pe lângă el, i-a dat doar bani. Astfel, Isus a împlinit voia lui Dumnezeu. Mai târziu, când Petru a trecut pe acolo și omul i-a cerut bani, Petru a spus: "Nu am bani să-ți dau, dar în Numele lui Isus ridică-te în picioare." Rezultatul a fost că 5000 de persoane au fost salvate. 5000 de oameni s-au născut din nou, fiindcă Isus a ascultat de Duhul Sfânt timp de 3 ani și jumătate, și nu l-a vindecat pe acest om.

Acesta este un mare avertisment pentru mine – cum pot împiedica lucrarea lui Dumnezeu dacă "mă bizui pe propria mea înțelepciune" (Proverbe 3:5), dacă acționez fără o călăuzire de la Duhul Sfânt. Poate fi un lucru bun cel pe care-l fac (ce ar putea fi mai bine decât a vindeca un om olog??), dar ar putea împiedica planurile lui Dumnezeu. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Omul inteligent, omul care trăiește după reguli, va fi o piedică pentru scopurile lui Dumnezeu. Mulți creștini care trăiesc după principii și reguli drepte sunt cea mai mare piedică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Omul care este cel mai folositor lui Dumnezeu este cel care ascultă de Duhul Sfânt.