scris de :   Zac Poonen categorii :   Ucenici
WFTW Body: 

Petru spune: "Dar au fost proroci mincinoși și în acele zile, la fel cum vor fi învățători mincinoși printre voi. Ei vor spune ingenios minciunile lor despre Dumnezeu..., mulți vor urma învățătura lor rea că nu este nimic greșit cu păcatul sexual. Și din pricina lor, Hristos și calea Sa vor fi batjocorite. Acești învățători, în lăcomia lor, vă vor spune orice ca să pună mâna pe banii voștri" (2 Pet. 2:1-3 – Versiunea Living).

Observați aici cele două moduri principale în care poate fi detectat un învățător mincinos – păcatul sexual și iubirea de bani (2 Pet. 2:2,3). Nu prin verificarea doctrinelor unui predicator în primul rând vom fi capabili să distingem învățătorul mincinos de cel adevărat. Fiindcă există mult mai mulți învățători mincinoși ale căror doctrine sunt toate corecte. Dacă un predicator vine și predică din Gita sau din Coran, sau spune că Isus Hristos nu este Dumnezeu, nici un creștin adevărat nu va fi înșelat de el. Dar dacă cineva vine și predică din Biblie, și predică toate doctrinele fundamentale ale credinței creștine, cei mai mulți creștini nu îl vor considera niciodată ca fiind un învățător mincinos. Dar Petru spune aici că trăsăturile principale ale învățătorilor mincinoși sunt atitudinea lor libertină față de păcatul sexual și lăcomia lor de bani (2 Pet. 2:2,3). Ochii lor sunt plini de adulter. Așadar, avertizez toate surorile: "Aveți grijă la orice predicator ai cărui ochi nu sunt curați, care simțiți că se uită la voi cu poftă. Feriți-vă de un astfel de predicator, dacă țineți la viața voastră. Este un învățător mincinos." Și, atât fraților cât și surorilor, vă spun: "Feriți-vă de orice predicator care vă îndeamnă să vă dați banii pentru lucrarea lui și citează Scriptura pentru a vă presa să dați. Feriți-vă de predicatori care au devenit bogați prin predicarea Evangheliei. Necurăția sexuală și lăcomia de bani sunt cele două caracteristici principale ale învățătorilor mincinoși. Dacă aveți grijă la aceste două lucruri la un predicator, veți fi scăpați de mulți învățători mincinoși."

Apoi Petru spune că, la fel cum Dumnezeu a pedepsit

1.Îngerii care au păcătuit în vremea lui Noe, și

2.Întreaga lume de oameni nelegiuiți (cu excepția familiei lui Noe), și

3.Oamenii din Sodoma și Gomora, și

4.Pe Balaam, prorocul mincinos

- Tot așa, El îi va pedepsi aspru și pe toți învățătorii mincinoși (2 Pet. 2:4-16).

Noe este numit "propovăduitor al neprihănirii" aici (2 Pet. 2:5). Acesta este tipul de predicator de care are nevoie Dumnezeu în aceste zile din urmă, care au ajuns ca zilele lui Noe. Și încă o dată, Petru repetă cele două trăsături principale ale învățătorilor mincinoși – preacurvia și lăcomia (2 Pet. 2:14). În cazul lui Balaam, măgărița lui știa mai multe despre Dumnezeu decât "prorocul". La fel este și cu învățătorii mincinoși de astăzi! Sunt mai rău decât animalele.

Acești învățători mincinoși se poate să fi cunoscut calea neprihănirii la un moment dat. Dar s-au întors de la ea acum (2 Pet. 2:21). Au ajuns ca porcul care s-a întors înapoi la tăvălitul în mocirlă și precum câinele care se întoarce la propria vărsătură (2 Pet. 2:22). Există mulți învățători mincinoși și proroci mincinoși în lume astăzi, care au pornit ca oameni foarte sinceri, și erau ca porci spălați. Dar n-au fost niciodată părtași naturii lui Dumnezeu.

Au rămas ca porci curați, în loc să fie părtași naturii lui Dumnezeu și să fie transformați. Au rămas ca și câinii în loc să fie părtași naturii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, curățenia lor era doar la exterior. Nu le-a păsat niciodată de umblarea lor interioară zilnică cu Dumnezeu. Și astfel, după un timp, s-au întors înapoi să mănânce ce au vomitat și înapoi în noroi.