scris de :   Zac Poonen categorii :   Tânăr
WFTW Body: 

"Oştile (lui anticrist) vor spurca Sfântul Locaş și vor face să înceteze jertfa necurmată....... El va linguşi pe cei ce desconsideră legământul lui Dumnezeu, și astfel îi va câștiga de partea lui. Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi. Și cei cu pricepere din punct de vedere spiritual vor avea o lucrare vastă de învățătură în acele zile. Dar vor fi în pericol constant, mulți dintre ei murind loviţi de foc și sabie, sau fiind închiși şi jefuiți. În cele din urmă, aceste presiuni se vor micșora, și niște oameni neevlavioși vor veni, pretinzând că oferă o mână de ajutor, doar pentru a profita de ei. Și unii care sunt cei mai dăruiți în lucrurile lui Dumnezeu se vor poticni și vor cădea" (Dan. 11:31-35 – din versiunea în limba engleză Living Bible).

Acesta este un pasaj care se referă la zilele din urmă, și astfel există multe avertismente care pot fi găsite în el pentru biserică – fiindcă duhul lui anticrist se va găsi chiar și în interiorul bisericii (1 Ioan 2:18,19).

Duhul lui anticrist caută să "spurce Sfântul Locaș" (Dan. 11:31). Există opoziție extraordinară din partea lui Satan față de mesajul de sfințenie și neprihănire. Duhul lui anticrist încurajează, de asemenea, "desconsiderare față de legământ" (Dan. 11:32). Noul Legământ promite o viață de biruință asupra păcatului. Dar anticristul le spune credincioșilor că este imposibil să trăiești o astfel de viață.

Principalul motiv pentru care propria noastră lucrare ca biserică a avut împotrivire în ultimele două decenii a fost pentru că am predicat sfințenie și neprihănire. Am vestit faptul că "păcatul nu mai trebuie să stăpânească peste noi" (Rom. 6:14), că "cei care iubesc banii nu-L pot iubi pe Dumnezeu" (Luca 16:13), că "cei care sunt mânioși pe alții și-i disprețuiesc sunt îndeajuns de vinovați încât să meargă în iad" (Mat. 5:22), că "cei care poftesc după femei cu ochii lor sunt, de asemenea, în pericol de a pieri în iad" (Mat. 5:28,29), etc. Deoarece aceste cuvinte ale lui Isus sunt de nesuportat pentru marea majoritate a credincioșilor, ei ni s-au opus.

Ne-am opus sistemului nescriptural de salarizare pentru lucrătorii creștini (lucru care a fost nemaiauzit în primul secol) și cerșeala de bani nescripturală care caracterizează lucrarea creștină în India. Acest lucru ne-a atras mânia celor care-și câștigă existența prin predicarea lor, și care își construiesc imperiul privat astfel.

Ne-am împotrivit, de asemenea, cultelor de personalitate în biserică, papalității, denominaționalismului, dominației occidentale a bisericilor din India, și dependenței nesănătoase de conducerea occidentală care a împiedicat dezvoltarea bisericii aici. Acest lucru a înfuriat grupurile cultice. Ținta lui Satan este să corupă sanctuarul lui Dumnezeu într-un fel sau altul. El își plasează "oștile" sale (Dan. 11:31) în interiorul bisericii, cu scopul de a distruge lucrarea lui Dumnezeu din interior. Istoria creștinismului relevă cum aceste oști au reușit în a corupe grupare după grupare, și mișcare după mișcare, de-a lungul a toate aceste 20 de secole.

Principalul motiv pentru eșecul bisericii a fost că străjerii pe care Dumnezeu i-a numit în biserică n-au rămas în alertă și treji. Cum a reușit Satan să-i adoarmă pe acești străjeri? În unele cazuri, prin a-i face fricoși să spună adevărul ca nu cumva să ofenseze pe unii oameni – în special pe cei bogați și influenți. În alte cazuri, prin a-i face pe placul soției, și iubitori de bani și de mâncare bună. În unele cazuri, străjerii înșiși au obosit să suporte opoziție constantă față de mesajul lor, pe măsură ce au căutat să mențină standardele lui Dumnezeu în biserică. Și astfel au atenuat mesajele lor pentru a plăcea oamenilor.

În Evrei 12:3, ni se spune să ne uităm cu luare aminte la Isus "ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să ne pierdem inima şi să cădem de oboseală în sufletele noastre". Cine au fost acești păcătoși care s-au opus lui Isus? Ei nu au fost prostituatele sau criminalii sau hoții din Israel. Nu au fost nici romanii sau grecii. Nu. Păcătoșii care s-au opus în mod constant lui Isus, au fost predicatorii și liderii religioși din Israel care loveau cu Cuvântul Scripturii. Ei erau geloși pe Isus și în cele din urmă L-au omorât. Dacă Îl urmăm pe Isus, ne vom confrunta cu împotrivire din partea aceluiași grup de oameni chiar și astăzi. Cea mai mare opoziție ne va veni de la predicatorii care au coborât standardele lui Dumnezeu și au corupt biserica. Aceștia vor fi agenții de frunte ai lui Satan pentru a ni se opune. Este foarte ușor să obosim să ne confruntăm cu această opoziție constantă, și să devenim descurajați.

Satan încearcă să-i "asuprească pe sfinții lui Dumnezeu prin persecuție" (Dan. 7:25). Singura modalitate de a birui este uitandu-ne la exemplul lui Isus, care S-a confruntat cu împotrivire în mod constant, până când a fost omorât de vrăjmașii Lui. Și noi trebuie să fim dispuși să "fim credincioși până la moarte". Orice predicator care nu este dispus să se confrunte cu împotrivire până la sfârșitul vieții sale, va sfârși ca un predicator gâdilitor de ureche, care va "lingușii oamenii pentru a-i câștiga de partea lui" (Dan. 11:32), și își va sfârși zilele ca un Balaam compromițător.

Chemarea noastră ca biserică este să păstrăm standardele lui Dumnezeu cu orice preț în mijlocul nostru. Trebuie să fim cu ochii în patru împotriva oștilor lui anticrist în orice moment. Pavel păstrase biserica din Efes în curăție, prin harul lui Dumnezeu, în cursul celor trei ani în care a fost acolo. Dar le-a spus prezbiterilor atunci când pleca, că era sigur că corupția avea să vină în interior, după plecarea lui (Fapte 20:29-31). Și bineînțeles, a venit, după cum citim în a doua scrisoare către Efeseni (Apoc. 2:1-5).