scris de :   Zac Poonen categorii :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

Este scris despre Ștefan că atunci când a predicat liderilor religioși evrei, ei nu au putut să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el (Fapte 6:10). Acest lucru poate fi și experiența noastră, atunci când vorbim. Ștefan i-a întrebat apoi: "Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri?" (Fapte 7:52). Fiecare proroc din Vechiul Testament a fost lipsit de popularitate și persecutat. Un proroc este diferit de un învățător. Un învățător poate fi acceptat de mulți, dar un proroc este de obicei respins și lipsit de popularitate. Un învățător este o persoană non-controversată. Un adevărat proroc, însă, este întotdeauna controversat. Deci, prorocii sunt întotdeauna persecutați, dar nu și învățătorii și evangheliștii. Ștefan a predicat în așa fel încât ei s-au simțit condamnați. Acest lucru i-a făcut atât de mânioși încât l-au omorât. El a fost primul martir al bisericii creștine (Fapte 7:54,55).

În cuvintele scrise despre Ștefan din Fapte 7:55-60, vedem câteva trăsături ale unui proroc cu adevărat plin de Duhul Sfânt:

1. Mintea lui este fixată statornic asupra lucrurilor cerești.

2. El vede slava lui Dumnezeu în toate situațiile.

3. El este netulburat de opoziția oamenilor.

4. Privirea sa este fixată asupra lui Isus la dreapta lui Dumnezeu.

5. El mărturisește cu îndrăzneală despre acest Hristos Înviat.

6. El este persecutat și uneori ucis.

7. El îi iartă pe persecutorii săi și se roagă pentru ei.

Dumnezeu a îngăduit ca Ștefan să fie omorât pentru mai multe motive – dintre care unul a fost convertirea lui Saul din Tars. Mă întreb dacă Pavel s-ar fi convertit dacă n-ar fi văzut atitudinea lui Ștefan când era ucis.

Atunci când sutașul roman a auzit modul în care S-a rugat Isus pentru cei care L-au răstignit, el a fost convins că Isus era Fiul lui Dumnezeu.

Când Pavel a auzit felul în care s-a rugat Ștefan, conștiința lui a început să-l neliniștească și a început să se gândească: "Aceasta nu poate fi o religie falsă. Poate că mă înșel." Mai târziu, pe drumul Damascului, Domnul i-a spus: "Îți este greu să continui să dai cu piciorul în țepușele conștiinței tale" (Fapte 26:14) – și s-a convertit.

Felul în care reacționezi față de oameni care îți fac rău ar putea declanșa o reacție în cineva care te privește, care ar putea duce la mântuirea lui. Pavel a fost doar primul dintre multe mii care s-au convertit în ultimii 2000 de ani, văzând reacția evlavioasă a creștinilor față de persecuție. Dar, pentru a reacționa așa, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt.