scris de :   Zac Poonen categorii :   Lider
WFTW Body: 

În Exod capitolul 4 citim că Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Pentru a-l încuraja pe Moise și a-l învăța câteva lecții, Dumnezeu i-a dat trei semne. Când Moise i-a spus Domnului, "Ei nu vor crede ceea ce le spun," Domnul l-a întrebat: "Ce ai în mâna?" Rețineți asta! Domnul începe întotdeauna cu ceea ce este deja în mâinile noastre. Nu trebuie să mergem în căutarea a ceva ce nu avem. Elisei a întrebat-o pe văduvă: "Ce ai acasă?" Ea a răspuns: "Doar un vas cu untdelemn". Elisei a zis: "Asta-i de ajuns. Cu acel vas de untdelemn toate problemele tale pot fi rezolvate" (2 Împărați 4:2,3). Moise avea doar toiagul său de păstor în mână. Acesta era de ajuns. Când Dumnezeu este cu tine, se pot întâmpla minuni chiar și cu un toiag de păstor.

Pentru primul semn, Dumnezeu i-a spus lui Moise să arunce toiagul jos. Acesta s-a prefăcut într-un șarpe și Moise fugea de el (Exod. 4:3). Domnul a zis: "Nu-ți fie frică. Întinde-ți mâna și apucă-l de coadă." El l-a apucat și s-a prefăcut într-un toiag în mâna lui din nou. Care a fost mesajul acolo? În primul rând că Satan este mult mai aproape de noi decât credem noi - la fel de aproape ca acel toiag față de Moise. Crezi că Satan este departe de noi? Nu. El este întotdeauna în apropiere pentru a cauza neînțelegeri între soț și soție, și între colegi, etc., dar îl putem birui pe Satan! Nu trebuie să ne temem de el, fiindcă el este un dușman învins. Dumnezeu îl va zdrobi sub picioarele noastre. Una dintre primele lecții pe care trebuie să le învățăm când slujim Domnului este - să nu ne temem de Satan. Satan are cetățile lui și fortărețele sale, dar noi nu fugim de el. Noi trebuie să fugim de ispită (2 Tim. 2:22), dar Satan trebuie să fugă de la noi (Iacov 4:7). În Numele măreț al lui Isus, chiar lucrul pe care Satan îl folosește pentru a încerca să ne sperie, va deveni un toiag de autoritate în mâna noastră – pentru a despărți mările și a conduce poporul lui Dumnezeu înainte.

Ca slujitori ai lui Dumnezeu avem nevoie de autoritatea Lui - nu cunoștință biblică întâi, ci autoritate Divină. Mai degrabă aș avea autoritate spirituală decât cunoștință biblică în orice moment. Primul lucru de care a avut nevoie Moise a fost autoritate asupra vrăjmașului. Satan era cel care îi înrobea pe israeliți prin slujitorul său Faraon. Și Moise trebuia să-l ridice de coadă, fără nici o teamă. Satan niciodată nu ar trebui să ne poată face să ne fie frică de el.

Pentru al doilea semn, Domnul i-a cerut lui Moise să-și pună mâna în sân (Exod. 4:6). Când Moise a făcut asta și și-a scos mâna, aceasta era plină de lepră. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem ca slujitori ai Domnului, este că nimic bun nu locuiește în firea noastră (Rom.7:18). Egoismul și corupția se găsesc peste tot în firea noastră. Dacă crezi că acest lucru nu este adevărat, doar pune mâna în interiorul tau și vezi! Cere-i lui Dumnezeu să-ți dea lumină asupra leprei care locuiește în interior. Dacă nu înveți această lecție importantă, vei merge dintr-un loc în altul condamnând oameni, ca și când ar avea o fire care este mai rea decât a ta. Nimeni nu poate comite un păcat de care noi să fim incapabili. Dacă nu am păcătuit în același fel, este numai datorită milei lui Dumnezeu și pentru că nu ne-am confruntat niciodată cu aceeasi intensitate a ispitei. Nu suntem deloc mai buni decât semenii noștri. Dacă crezi că ești mai bun decât vreo ființă umană de pe fața acestui pământ, vreau să-ți spun că ești complet nepotrivit să fii un slujitor al Domnului.

Pentru al treilea semn, Domnul i-a cerut lui Moise să toarne niște apă din Nil și aceasta avea să se transforme în sânge (Exod. 4:9). Râul Nil era zeul prețios al egiptenilor și sângele este o imagine a morții. Astfel, înțelesul spiritual al acestui semn este că toate lucrurile de pe acest pământ la care oamenii lumești se închină și după care aleargă, noi trebuie să le turnăm la moarte. Un slujitor al Domnului trebuie să fie răstignit față de lume și lumea trebuie să fie răstignită față de el. Lumea nu mai este ca apa pentru mine (esențială pentru viață), ci ca sângele care nici măcar nu suntem ispitiți să-l bem. Mai degrabă ne-ar fi sete decât să bem sânge. Acesta este modul în care trebuie să vedem totul în această lume.