scris de :   Zac Poonen categorii :   Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

În Geneza 14 vedem că Avraam, întorcându-se din luptă, era epuizat și poate și mândru de faptul că, cu doar 318 de slujitori s-a dus și a distrus armatele atâtor împărați. Se afla, de asemenea, în pericolul de a strânge toate acele bogății pe care le acumulase prin câștigarea acestei bătălii. În acele zile, dacă câștigai o bătălie, tot aurul și argintul inamicului era al tău. În acel moment, Dumnezeu l-a trimis pe unul din slujitorii Săi la Avraam. Nu e minunat să vedem asta? Un om necunoscut, numit Melhisedec, care locuia acolo în deșert, se afla în legătură cu Dumnezeu (Geneza 14:18). Motivul pentru care Melhisedec este important este fiindcă, în Psalmul 110:4 Isus este numit Preot după rânduiala lui Melhisedec. Și în Evrei 7, acest lucru este confirmat. Singurul loc din Scriptură în care apare Melhisedec este în Geneza 14:18-20 - trei versete, atât. Melhisedec apare, își îndeplinește lucrarea și dispare. Și Dumnezeu I-a spus Fiului Său: "Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec", nu după rânduiala lui Levi - preoția vechiului legământ. Cum a devenit atât de important acest om Melhisedec, care apare în doar trei versete din Biblie? Este bine să cunoaștem motivul.

În primul rând, el era împărat al Salemului (Geneza 14:18) - Ierusalim. Ierusalimul este o imagine a adevăratei biserici - opusul Babilonului. Isus este Marele Preot după rânduiala lui Melhisedec, în această biserică, și noi trebuie să fim preoți conform aceleiași rânduieli. Isus este Împărat în Ierusalim, și noi suntem chemați să fim de asemenea împărați. Domnul nostru ne-a făcut împărați și vom împărăți pe acest pământ. Suntem chemați să stăpânim asupra păcatului și asupra patimilor noastre.

Ce a făcut Melhisedec? A adus mai întâi mâncare pentru Avraam și cei 318 slujitori ai săi. Creștinismul este practic. Dacă un om este epuizat, lucrul de care are nevoie este mâncare, nu o predică! Nu este nicio lipsă de spiritualitate în a oferi hrană unui om flămând. Acesta este cel mai spiritual lucru pe care îl poți face pentru el. Când Ilie a fost epuizat, un înger a venit din cer și i-a dat mâncare de două ori (1 Împărați 19:6-8). După ce Isus a înviat din morți, când i-a văzut pe ucenicii Săi într-o dimineață, întorcându-se epuizați după o noapte întreagă de pescuit, El a avut mâncare gata pentru ei (Ioan 21:9). Aceasta este adevărata spiritualitate, să-i ajuți pe alții cu hrană și lucruri materiale, acolo unde există o nevoie. Aceasta este prima parte a preoției lui Melhisedec.

Mai departe spune că Melhisedec l-a binecuvântat pe Avraam (Geneza 14:19). El nu l-a criticat pe Avraam. Nu există niciun duh de acuzare în rânduiala lui Melhisedec. Nu, ci doar binecuvântare. Și cum l-a binecuvântat? A spus: "Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului!" El i-a reamintit lui Avraam că Dumnezeul său deținea cerul și pământul și că, prin urmare, nu trebuia să ia puținul aur și argint pe care îl câștigase în război. Încerca să-l salveze pe Avraam de la a fi lacom. Apoi a zis: "Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!" În acest fel, i-a reamintit lui Avraam că Dumnezeu era Cel care îi dăduse victoria, salvându-l astfel de la mândrie.

Cum a știut Melhisedec că Avraam avea aceste trei probleme - că era epuizat, avea nevoie de hrană și era în pericolul de fi lacom și mândru? Cum a împlinit slujirea lui aceste trei nevoi? Slujba lui Melhisedec a fost ca niște săgeți care s-au dus direct în centrul țintei. Secretul lui a fost că el era un om care avea obiceiul de a-L asculta în fiecare zi pe Dumnezeu. El n-a trăit pe baza ideilor sale strălucite, ci pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este secretul slujbei profetice care întâmpină cu exactitate nevoile oamenilor.

Când Melchisedec aștepta într-o zi, ca de obicei, să audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu, Domnul i-a spus: "Scoală-te. Ia cu tine o cantitate mare de mâncare, pentru aproximativ 400 de persoane. Și ia și acest mesaj format din două propoziții și transmite-i-l unui slujitor de-al Meu, pe care nu l-ai întâlnit niciodată, care călătorește pe cutare drum." La fel cum Filip s-a dus să se întâlnească cu famenul etiopian pe drumul spre Gaza, Melhisedec s-a ridicat și a plecat, fără să știe cu cine avea să se întâlnească. Când s-a dus la locul despre care îi spusese Dumnezeu, s-a întâlnit cu Avraam. I-a dat mâncarea și mesajul - și apoi a plecat acasă. Ce lucrare - să-i binecuvintezi pe oameni și apoi să dispari, fără a aștepta să primești vreun dar sau apreciere. Preoția lui Melhisedec este una care slujește și apoi dispare. Ierusalimul este zidit prin astfel de preoți. Aceștia sunt adevărații împărați ai Ierusalimului astăzi.