scris de :   Zac Poonen
WFTW Body: 

În această epocă a noului legământ, Domnul nostru dorește "o mărturie curată în orice loc" - în fiecare națiune de la răsărit până la apus - așa cum este profețit în Maleahi 1:11. Acesta a fost versetul pe care Domnul ni l-a dat ca țintă de urmărit, când El a dat naștere bisericii noastre din Bangalore în 1975. Scopul principal al lui Satan este să corupă mărturia unei biserici spirituale, mai degrabă decât să împiedice orice creștere a numărului participanților. De fapt, s-ar putea să se potrivească destul de bine scopului lui Satan să permită unui număr mai mare de oameni să se alăture unei astfel de biserici, pentru că el poate apoi să se infiltreze mai ușor în biserică prin credincioși firești și poate să corupă mărturia acesteia.

Este o luptă să păstrezi o biserică curată pentru Domnul. E ușor să începi bine și apoi, după un timp, să cobori standardele și să degenerezi treptat într-o biserică moartă. Acesta e punctul în care trebuie să fim ageri și conștienți spiritual de planurile lui Satan. Această agerime și conștientizare pot fi ascuțite doar pe măsură ce suntem cu luare aminte în primul rând asupra propriei noastre vieți . Nu-i putem împiedica pe oamenii firești să participe la întâlnirile noastre de biserică. Însuși Isus a avut un Iuda Iscarioteanul care stătea în "biserica" Lui formată din 12 oameni. Iar biserica pe care Pavel a plantat-o ​​în Corint avea numeroși oameni firești în ea. Bisericile noastre pot avea și ele membri firești. Acest lucru nu poate fi evitat. Dar trebuie să ne asigurăm că conducerea bisericii este întotdeauna în mâinile unor oameni spirituali. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că mesajul predicat în biserică este întotdeauna mesajul curat al noului legământ.

Pavel i-a spus lui Timotei să fie cu luare aminte asupra sa însuși (1 Timotei 4:15, 16). Cei care sunt credincioși în a se curăța de orice întinăciune a cărnii și a duhului (2 Corinteni 7:1), vor deveni astfel sensibili spiritual față de amăgirile vrăjmașului. Nu există nici o altă cale. Cunoașterea doctrinei, elocvența și chiar darurile spirituale nu sunt de niciun folos aici, căci bătălia noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, nici chiar împotriva forțelor intelectuale, ci împotriva forțelor spirituale rele care așteaptă să-i înșele pe cei care pot fi înșelați.

Isus a spus că El va zidi o biserică pe care puterile morții spirituale nu o vor putea birui (Matei 16:18). Doar Domnul poate zidi o astfel de biserică. Noi nu putem. În cel mai bun caz, putem fi doar instrumente disponibile pe care El să le folosească așa cum dorește. Guvernarea bisericii, însă, trebuie să se sprijine doar pe umerii Lui (Isaia 9:6). Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Dacă nu zidește Domnul biserica, atunci toată truda noastră va fi în zadar (Psalmul 127:1). Cei care își închipuie că ei înșiși zidesc biserica Domnului în vreun loc, sunt în mod inconștient în părtășie cu Nebucadnețar, care a spus: "Oare nu este acesta Babilonul pe care l-am zidit eu?" (Daniel 4:30). O astfel de mândrie nu poate produce decât o "biserică" babiloniană, lumească (Apocalipsa 17:5).

Dumnezeu caută lideri smeriți. De asemenea, îi caută pe cei care vor căuta mai întâi Împărăția Sa - cei pentru care zidirea bisericii este prioritatea Numărul Unu în viața lor,așa cum a fost corabia pentru Noe. Hristos a iubit biserica și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea (Efeseni 5:25). Dacă iubim biserica, și noi ne vom da pe noi înșine și tot ceea ce avem în întregime pentru ea. Cei care își prețuiesc ocupația seculară mai presus de zidirea bisericii locale nu trebuie să se aștepte niciodată că vor zidi altceva decât un alt Babilon. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la munca noastră seculară. Nu. Ci, în zilele noastre, cel mai bine este să ne susținem singuri financiar, așa cum a făcut apostolul Pavel, fiindcă aceasta este o mărturie bună în fața necredincioșilor care-i acuză pe toți lucrătorii creștini că fac munca asta pentru bani. Dar Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în gândirea noastră, chiar în timp ce muncim la serviciul nostru secular.

Dumnezeu ne va testa pentru a vedea dacă biserica Sa are prioritate în gândirea și în viața noastră, înainte ca El să ne sprijine în zidirea bisericii Sale.
Nu trebuie să ne intereseze niciodată creșterea numerică - fie a credincioșilor, fie a bisericilor. Trebuie să ne preocupe doar mărturia curată pentru Domnul. Acest lucru Îl interesează și pe Însuși Dumnezeu. Domnul Isus ne-a învățat că prima noastră rugăciune către Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna: "Sfințească-se Numele Tău", și nu "Crește-ne numeric". Este cu mult mai bine să nu ai deloc o biserică într-un loc decât să ai una care nu urmărește curăția - și astfel nu este o mărturie bună pentru Hristos.