WFTW Body: 

În Apocalipsa 15:3,4 citim: "Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”"

Există două cântări ale lui Moise menționate în Vechiul Testament - una în Exodul 15:1-18, când israeliții au trecut Marea Roșie iar Faraon și armata lui au fost înecați în ea. Atunci, Moise a cântat spunând: "Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ." Vedem în Apocalipsa 6 cum și Anticrist este prezentat ca un călăreț pe un cal alb. Aici îi vedem pe biruitori cântând laudă lui Dumnezeu pentru că i-a înfrânt pe cal și pe călărețul lui. În bătălia finală de la Armaghedon, Anticrist și forțele sale vor veni în țara lui Israel și o vor ataca. În acel moment, Domnul Isus Cristos Se va pogorî pe pământ cu sfinții Săi. Picioarele Lui vor sta pe Muntele Măslinilor și El va distruge forțele lui Anticrist. Poporul lui Dumnezeu va privi și va fi părtaș la acea victorie fără a lupta deloc. Și, acesta este modul în care trebuie să câștigăm fiecare biruință chiar și astăzi. Nu câștigăm bătălia cu arme umane, ci stăm pe loc și ne încredem în Domnul, iar Domnul îi distruge pe vrăjmașii noștri. Așadar, cei care au credință legat de acest lucru, pot cânta cântarea lui Moise și astăzi!! Putem cânta cântarea lui Moise în luptele vieții. Putem "sta pe loc" și vom vedea ce face Domnul vrăjmașilor noștri

Cea de-a doua cântare a lui Moise se află în pasajul din Deuteronomul 31:30 până la 32:43. Aici, de asemenea, Moise cântă astfel: "Neamuri, cântaţi laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi Şi face ispăşire pentru ţara Lui, pentru poporul Lui" (Deuteronomul 32:43). În ambele cântări, vedem un adevăr: Copiii lui Dumnezeu nu se răzbună pe vrăjmașii lor, ci se trag înapoi iar Dumnezeu luptă pentru ei și îi răzbună.

Aceasta este cântarea pe care trebuie să o învățăm acum, ca s-o putem cânta într-o bună zi în glorie cu harfele lui Dumnezeu. Situațiile cotidiene ale vieții sunt ca o repetiție de cor pentru noi, ca să învățăm această cântare. Biruitorii cântă spunând: "Căile lui Dumnezeu sunt perfecte". În rai, vom cânta că "Isus a făcut toate lucrurile așa cum trebuie". În acea zi, când vom privi înapoi la felul în care ne-a condus Dumnezeu pe pământ, vom descoperi că totul - da, totul - a fost rânduit de Dumnezeu pentru binele nostru suprem. Astăzi, nu înțelegem de ce se întâmplă multe lucruri. Dar în acea zi, vom înțelege perfect. Dar omul credincios nu trebuie să aștepte până în ziua aceea. El crede și știe acest lucru chiar și acum. El nu trebuie să aștepte până când Dumnezeu va explica motivul pentru tot ceea ce i s-a întâmplat pe pământ. Chiar acum el cântă: "Doamne! Căile Tale sunt perfecte!"