WFTW Body: 

"Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu" (Efeseni 2:8).

Ne-am început viața de credință (primind iertarea păcatelor și botezul cu Duhul Sfânt) prin har, prin credință. Într-o bună zi când Isus Cristos, Domnul nostru, Se va întoarce cu slavă, vom fi răpiți sus în nori ca să-L întâlnim în văzduh. Acest lucru va fi de asemenea prin har și prin credință. Deci, începutul și sfârșitul vieții noastre de credință pe pământ sunt prin har și prin credință. Ceea ce trebuie noi să învățăm este că tot ce se află la mijloc trebuie, de asemenea, să fie primit pe baza aceluiași principiu. Prin har, prin credință, putem birui tot ce este rău și putem să ne îndeplinim sarcina desemnată de Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu cunoaște întreg viitorul. Nu ni se va întâmpla nimic mâine sau săptămâna viitoare sau anul viitor care să-L poată surprinde pe Dumnezeu. El știe sfârșitul de la început. Acest lucru ar trebui să ne dea o mare mângâiere. Căci, dacă Dumnezeu știe că te vei confrunta cu o încercare sau o ispită masivă mâine sau săptămâna viitoare, El cu siguranță îți va da har să faci față ei.

Domnul i-a spus lui Pavel: "Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită" (2 Corinteni 12:9). Harul Său ESTE de ajuns pentru orice nevoie. "Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună" (2 Corinteni 9:8). Harul este disponibil din abundență pentru a ne ajuta la vremea noastră de nevoie. "Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie" (Evrei 4:16). Oricare ar fi nevoia ta, harul lui Dumnezeu este disponibil pentru a te ajuta să împlinești acea nevoie. Prin urmare, suntem invitați să venim CU DEPLINĂ ÎNCREDERE la scaunul harului pentru a primi acel har. Am fost biruiți în trecut pentru că nu am primit acel har. Povestea poate fi diferită în viitor. Dacă ne smerim și strigăm cu toată inima după har la vremea noastră de nevoie, Dumnezeu nu ne va dezamăgi.

Biblia spune că cei care primesc har din belșug vor domni în viață prin Isus Cristos. "Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Cristos!" (Romani 5:17). Aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru Adam - ca el să aibă stăpânire peste toate. Geneza 1:26 spune: "Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el SĂ STĂPÂNEASCĂ peste tot pământul.”" Neascultarea lui Adam a împiedicat împlinirea acestui lucru în viața lui. Dar acum Dumnezeu a ridicat o nouă rasă pe pământ - fiii lui Dumnezeu care trăiesc prin credința în Isus Cristos - care trebuie să trăiască cu demnitatea de împărați, și să domnească pe pământ.

Niciun păcat nu mai trebuie să aibă stăpânire asupra ta dacă te vei smeri și vei primi harul lui Dumnezeu. Nicio frică sau anxietate nu trebuie să îți mai intre în inimă. Nimeni de pe pământ nu-ți mai poate face viața nefericită - nici șeful tău, nici vecinul tău, nici rudele tale, nici vrăjmașii tăi, și nici Satan. Mulțumiri fie lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Cristos (2 Corinteni 2:14)! Cât de minunat este să trăiești sub Noul Legământ al harului lui Dumnezeu! Pământul promis se află înaintea ta!

Intră și stăpânește-l!