WFTW Body: 

Evrei 1:9 este un verset care ne arată cum a trăit Isus pe pământ ca Om: "Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi."

Când Domnul Isus a fost pe pământ, El a trăit cu toate limitările noastre, ale oamenilor. Astfel că a trebuit să fie uns. Dumnezeu Tatăl n-are nevoie să fie uns. Și Isus n-a avut nevoie să fie uns când era în cer. Dar când a trăit pe pământ, a avut nevoie de ungere pentru ca să fie un Exemplu pentru noi. Aici, în acest verset, ni se spune de ce L-a uns Dumnezeu pe Isus cu un untdelemn de bucurie mai mult decât pe noi, tovarășii Săi. Acest lucru a fost, în principal, datorită unui singur motiv - El a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea. A iubit curăția și a urât păcatul.

Există o diferență între a lucra neprihănirea și a iubi neprihănirea. Un copil poate să asculte de tatăl său fără să iubească ascultarea. Domnul Isus nu numai că a lucrat neprihănire, ci a iubit neprihănirea. În același fel, Isus nu doar a evitat păcatul. El a urât păcatul.

SIDA este una dintre bolile mortale pe care oamenii le contractează prin păcat sexual în zilele de azi. Și astfel, mulți nu curvesc din cauza fricii de a contracta SIDA. Ei nu urăsc păcatul sexual; doar le e frică de a contracta SIDA. În același fel, mulți care vor să fure nu fac acest lucru, pentru că se tem că ar putea fi prinși - nu fiindcă urăsc furtul. La fel, poți evita orice alt păcat fără să-l urăști.

Dar, dacă vrei să fii uns cu untdelemnul bucuriei, trebuie să iubești neprihănirea și să urăști păcatul. Spune aici că acesta a fost motivul pentru care Isus a fost uns cu untdelemnul bucuriei mai mult decât alții.

Dumnezeu nu este părtinitor. Un tată bun nu se va purta niciodată cu fiul său cel mare cu o mai mare favoare decât cu ceilalți copii ai săi - nu va fi părtinitor. Ceea ce face pentru fiul său cel mare va face pentru toți copiii săi. Dumnezeu Tatăl este de asemenea așa. Isus este numit Cel Întâi Născut dintre mai mulți frați. Noi, care suntem născuți din nou, suntem frații Săi mai mici. Isus este Fiul Cel Mare. Din moment ce Dumnezeu nu este părtinitor, va face pentru noi tot ce a făcut pentru Fiul Său Cel Mare, Isus. Orice a făcut Dumnezeu pentru Isus, va face și pentru mine, dacă îndeplinesc aceleași condiții pe care le-a îndeplinit Isus. Acesta este unul din marile adevăruri pe care le descoperim cunoscând despre umanitatea lui Cristos.

Dacă ar fi fost scris că Isus a fost uns cu untdelemnul bucuriei fiindcă El era Fiul lui Dumnezeu, acest lucru nu ne-ar fi încurajat sau provocat în niciun fel. Dar când citim că a fost uns pentru că a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea, asta ne dă speranță că putem fi și noi unși în același fel, dacă iubim și noi neprihănirea și urâm păcatul. Prin urmare, trebuie să ne rugăm: "Doamne, lucrează în inima mea prin Duhul Sfânt, astfel încât nu numai să lucrez neprihănirea, ci s-o iubesc; și nu numai să evit păcatul, ci să-l urăsc."

Cu cât mai mult iubim neprihănirea și cu cât mai mult urâm păcatul în viața noastră, cu atât mai mult vom fi umpluți cu bucuria Duhului Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu, care este neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, va veni și ne va umple inimile (Romani 14:17). Atunci, vom putea să ținem porunca ce ne spune "să ne bucurăm TOTDEAUNA în Domnul" (Filipeni 4:4).