WFTW Body: 

Domnul Isus și apostolii ne-au avertizat în mod repetat că zilele din urmă vor fi caracterizate de înșelăciune la scară largă și de o mulțime de proroci falși (Matei 24:3-5,11,24; 1 Timotei 4:1) - și am văzut mulți astfel de proroci în ultimele decenii.

De ce sunt milioane de creștini înșelați de acești proroci mincinoși și de aceste „treziri” false? Și de ce cad pradă imoralității și lăcomiei atât de mulți predicatori?

Iată câteva dintre cauzele principale:

 1. Majoritatea creștinilor de astăzi nu sunt conștienți de ceea ce ne învață Noul Testament, pentru că nu l-au studiat cu atenție; astfel că, ei urmează învățăturile conducătorilor lor și nu învățăturile Noului Testament.
 2. Miracolele (darurile supranaturale) au devenit mai importante pentru ei decât caracterul lor (o viață evlavioasă).
 3. Bogăția materială a devenit mai importantă pentru ei decât bogăția spirituală.
 4. Ei sunt incapabili să distingă între frenezia sufletească sau manipularea psihologică și mișcarea autentică a Duhului Sfânt. Cauza pentru aceasta este, din nou, ignorarea Noului Testament.
 5. Ei sunt incapabili să facă distincția între vindecarea psihosomatică (vindecarea care vine prin atitudini corecte ale minții) și vindecarea supranaturală în Numele lui Isus.
 6. Excitarea emoțională și manifestările fizice ciudate au devenit mai importante pentru ei decât bucuria interioară a Domnului.
 7. Pentru lideri, slujirea lor față de oameni a devenit mai importantă decât umblarea lor interioară cu Dumnezeu.
 8. Aprobarea oamenilor a devenit mai importantă pentru aceşti conducători decât aprobarea lui Dumnezeu.
 9. Numărul de oameni care participă la întruniri a devenit mai important pentru acești lideri decât dacă acei oameni sunt total dedicați lui Cristos.
 10. Construirea împărățiilor lor personale și a imperiilor lor financiare au devenit mai importante pentru acești lideri decât a zidi o biserică locală și a se face slujitori în acea biserică locală. "Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală" (Ieremia 6:13).

Toate acestea sunt FOARTE OPUSE față de ceea ce ne-a învățat Isus. Opusul lui Cristos se numește „antiCrist” în Noul Testament. Dacă creștinii nu văd acest lucru clar, atunci când Anticrist va apărea pe scena lumii cu semnele și minunile lui false (2 Tesaloniceni 2:3-10), ei de asemenea îl vor accepta orbește. A fi condus de Duhul lui Cristos înseamnă a avea un duh exact opus celui menționat în punctele de mai sus.

Iată o parafrază a cuvintelor lui Isus din Matei 7:13-27 (citește în contextul din Matei capitolele 5-7):

"Atât poarta, cât și calea către VIAȚA VEȘNICĂ sunt foarte înguste - după cum tocmai am descris (Matei 5 la 7). Dar vor veni proroci mincinoși și vă vor spune că poarta și calea nu sunt înguste, ci ușoare și late. Feriți-vă de ei. Îi veți putea identifica cu ușurință observând roada caracterului lor: Trăiesc ei o viață eliberată de mânie, de pofta după femei, de dragostea de bani și de căutarea neliniștită după bogăție materială (așa cum caută oamenii din lume)? Predică ei împotriva acestor lucruri așa cum am făcut Eu aici? (Matei 5:21-32 și 6:24-34). Acești proroci mincinoși pot exercita multe daruri supranaturale și pot face minuni, și pot chiar să vindece oamenii în Numele Meu, dar tot îi voi trimite pe toți în iad în ziua de pe urmă, pentru că ei nu M-au cunoscut (ca Cel care este SFÂNT) și nu au renunțat la păcat în viața lor privată (Matei 7:21-23). Așadar, dacă vreți să zidiți o biserică pe o stâncă care niciodată nu se va zdruncina și nu va cădea în timp sau în veșnicie, aveți grijă să faceți tot ceea ce tocmai v-am spus (Matei 5-7) și învățați-i pe oameni să facă tot ceea ce v-am poruncit și vouă. Atunci Eu voi fi totdeauna cu voi și autoritatea Mea vă va sprijini întotdeauna (Matei 28:20, 18). Dar dacă doar ascultați ceea ce spun și nu puneți în practică, atunci ceea ce zidiți poate părea în ochii oamenilor ca fiind o biserică mare și impresionantă, dar cu siguranță se va prăbuși și va cădea într-o bună zi (Matei 7:25)."

Atunci cum vom zidi o biserică de neclintit în aceste zile de pe urmă?

 1. Trebuie să trăim predica de pe munte (Matei 5-7) și să o predicăm în mod constant.
 2. Trebuie să trăim în noul legământ și nu în vechiul legământ. Ca să putem face asta, trebuie să cunoaștem clar diferența dintre cele două legăminte (2 Corinteni 3:6). De asemenea, trebuie să predicăm noul legământ.

Când predicatorii cad în păcat grav astăzi, ei se îndreptățesc prin (și își găsesc mângâierea în) exemplele sfinților din Vechiul Testament care au căzut și ei în păcat. Și apoi își reîncep slujirea după o perioadă de tăcere. Ei citează exemplul lui David, care a comis adulter, și al lui Ilie, care s-a deprimat, și spun: „Dar Dumnezeu tot i-a folosit pe aceștia”! Dar ei nu vor cita exemplul lui Pavel care a trăit în biruință și curăție până la sfârșitul vieții sale.

Ceea ce acești predicatori (și majoritatea creștinilor) nu au văzut este că sfinții Vechiului Testament NU sunt exemplele noastre astăzi. Ni s-a dat mult mai mult în acest veac al harului - și „cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult” (Luca 12:48). Isus este Mijlocitorul unui NOU legământ, și EL este Exemplul nostru și Autorul (Căpetenia) credinței noastre astăzi - nu David sau Ilie. Distincția dintre sfinții din Vechiul Testament (enumerați în Evrei 11) și Isus este clarificată în Evrei 12:1-4. Dar foarte puțini trăiesc în această realitate. Foarte puțini au văzut că „Dumnezeu avea în vedere ceva MAI BUN pentru noi” în noul legământ (Evrei 11:40).

Oricare dintre noi poate cădea în felul în care au căzut mulți predicatori, dacă nu suntem atenți și vigilenți - pentru că Satan este un vrăjmaș viclean. Siguranța noastră stă în ascultarea și păzirea exactă a învățăturilor Noului Testament, și în supunerea față de o conducere evlavioasă. (Și, prin conducere „evlavioasă”, mă refer la lideri care nu au nici măcar una dintre valorile greșite enumerate în cele zece puncte pe care le-am menționat mai devreme). Dacă învățăm din greșelile altora, putem evita să facem și noi aceleași greșeli.

Așadar, haideți să rămânem cu fața la pământ înaintea Domnului în orice moment - pentru că acolo vom primi revelație divină, așa cum a făcut Ioan (Apocalipsa 1:17). Dacă ne smerim, vom primi har pentru a fi biruitori (1 Petru 5:5). Iar, când Duhul Sfânt ne arată adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul despre noi înșine, să fim cu totul sinceri și „să iubim adevărul, ca să fim salvați” de orice păcat. În felul acesta vom fi ocrotiți de Însuși Dumnezeu de orice înșelăciune (2 Tesaloniceni 2:10,11). Amin.