WFTW Body: 

În Evrei 10:5, citim că "Dumnezeu nu vrea darurile noastre." Citez acest verset persoanelor care au suferit sub conducerea unor predicatori care au continuat să le spună că Dumnezeu vrea darurile lor. Ce zice aici că dorește Dumnezeu de la noi? Trupurile noastre. Sub vechiul legământ, se punea accentul pe a da leviților zeciuielile. În Noul Testament, accentul se pune pe a-ți da trupul lui Dumnezeu (Romani 12:1). O biserică care cere constant membrilor săi să-și dea zeciuiala este o biserica specifică vechiului legământ. O biserică caracteristică noului legământ va accentua aducerea trupurilor noastre - ochii noștri, mâinile noastre, limbile noastre, etc, – ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Nu daruri materiale dorește Dumnezeu de la noi astăzi, ci trupurile noastre. Aducerea trupurilor noastre lui Dumnezeu este echivalentul noului legământ pentru zeciuielile din vechiul legământ - la fel cum moartea lui Cristos pe cruce este echivalentul mielului din vechiul legământ jertfit în ziua Paștelui. Înseamnă aceasta că nu trebuie să dăm niciun ban acum pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ? Poți cu siguranță să dai, dar Dumnezeu vrea doar ce dai cu bucurie (2 Corinteni 9:7). În orice caz, El vrea trupul tău în primul rând. Cei care dau lui Dumnezeu trupurile lor, de obicei Îi dau și toate celelalte. Dar totul trebuie să fie dat cu bucurie.

Când Isus a venit în lume, El nu a venit să dea zeciuială și daruri materiale Tatălui Său (Evrei 10:5). El a venit să-Și dea trupul Său ca jertfă. Și El este Mijlocitorul noului legământ și ne-a învățat că ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, în primul rând, este trupul nostru.

Isus nu a avut niciodată un trup când era în cer. Când a venit în această lume Tatăl I-a dat un trup. Ce trebuia să facă El cu acest trup? Trebuia să-Și arate dragostea pentru Tatăl Său prin a merge ca misionar în vreun loc dificil ca Africa? Sau trebuia să Se roage timp de 4 ore în fiecare zi și să postească de două ori pe săptămână? Niciunul dintre aceste lucruri. El spune: "Am venit (pe pământ), să fac voia Ta Dumnezeule - și nu să aduc jertfe" (Evrei 10:7). Pentru asta Și-a folosit Isus trupul - și pentru asta trebuie să ne folosim și noi trupurile noastre. Când ne aducem trupurile noastre lui Dumnezeu, este pentru a face voia Lui după aceea cu fiecare parte din ele - cu ochii, mâinile, limba, pasiunile, dorințele noastre, etc. Singura noastră pasiune în viață, pe urmă, va fi să facem voia lui Dumnezeu în fiecare zi.

Care este voia lui Dumnezeu pentru noi, în primul rând? "Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră" (1 Tesaloniceni 4:3). Aceasta este prima parte a voii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și când vine vorba de slujirea noastră, nu trebuie să ne grăbim ici și colo încercând să facem ceva pentru Dumnezeu. Trebuie să căutăm să facem din nou voia lui Dumnezeu în lucrarea noastră. Isus ne-a învățat să ne rugăm: "Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ." Îngerii din cer nu aleargă de colo până colo încercând să fie ocupați pentru Dumnezeu într-un fel sau altul. Nici Isus nu a alergat de colo până cool încercând să facă vreun lucru sau altul pentru Tatăl Său. El a căutat voia Tatălui și a făcut exact aceasta. Când Tatăl I-a spus să lucreze ca tâmplar de la 18 ani până la 30 de ani, El a făcut asta. După ce a fost credincios în slujba Sa pământească în toți acei ani, Tatăl I-a spus să meargă și să predice timp de 3 ani și jumătate. Isus a fost la fel de plăcut Tatălui când făcea scaune și mese (timp de 12 ani), ca atunci când predica Evanghelia și-i vindeca pe bolnavi.

Isus nu a venit pe pământ pentru a fi misionar sau pentru a lucra o muncă cu normă întreagă. El a venit doar să facă voia Tatălui Său, oricare ar fi fost asta. Când voia Tatălui Său a fost tâmplăria, El a făcut asta. Când voia Tatălui Său a fost să facă lucrarea Sa cu normă întreagă, El a făcut asta. Trebuie să ne dedicăm și noi să facem voia Tatălui, și nu meseria aceasta sau aceea. Dumnezeu poate te cheamă să fii tâmplar și nu misionar. Ești dispus?

Isus a spus: "Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule." Astfel, El a desființat primul legământ și a așezat al doilea legământ (Evrei 10:8,9). În primul legământ a existat multă activitate religioasă - în special în interiorul cortului întâlnirii și al templului. Dar Isus nu a făcut nicio lucrare religioasă pentru 90% din viața Sa pământească. El Și-a ajutat mama acasă și a susținut familia ca tâmplar - timp de 30 de ani. Apoi a predicat în următorii 3 ani și jumătate. Astfel, a terminat lucrarea pe care Tatăl Său I-a dat-o s-o facă și L-a proslăvit (vezi Ioan 17:4). Învățăm aici că a-ți ajuta mama acasă este la fel de important în ochii lui Dumnezeu ca și a-i vindeca pe bolnavi. În noul legământ, voia lui Dumnezeu este orice vrea El să faci într-un anumit moment, iar acesta este cel mai sfânt lucru pe care îl poți face în acel moment.