WFTW Body: 

Una dintre ultimele promisiuni din epistole este că Domnul „POATE să ne păzească de orice cădere” (Iuda 24). Acest lucru este adevărat - Domnul cu siguranță poate să ne păzească de orice cădere. Dar dacă nu ne predăm în totalitate Lui, El nu va putea să ne păzească de orice cădere - căci El nu-Și impune niciodată voia asupra nimănui.

Ca și credincioși, relația noastră cu Hristos este comparată cu cea a unei fecioare logodite, care își așteaptă nunta (2 Corinteni 11:2 ; Apocalipsa 19:7). În versetul următor (2 Corinteni 11:3), Pavel spune că se teme că Satan ne va înșela și ne va îndepărta de la curăția și credincioșia față de Hristos, așa cum a înșelat-o pe Eva. Eva era în paradis și a fost înșelată de Satan - și a fost alungată din paradis de către Dumnezeu. Astăzi, noi care suntem „logodiți” cu Hristos ne îndreptăm spre paradis. Dar dacă îi permitem lui Satan să ne înșele, nu vom intra niciodată în paradis.

Dacă mireasa se încurcă cu lumea și cu păcatul, Mirele ei va refuza să se căsătorească cu ea. Aceasta este biserica desfrânată la care se face referire ca Babilon (în Apocalipsa 17), care este respinsă în cele din urmă de Domnul.

Dacă Îl iubești pe Domnul, te vei păstra curat pentru El, chiar și atunci când vezi în jurul tău alți credincioși care se joacă cu lumea și cu păcatul. Isus ne-a avertizat că în zilele din urmă, „dragostea celor mai mulți oameni se va răci. (Această propoziție se referă evident la credincioși, deoarece ei sunt singurii care Îl iubesc pe Domnul). Dar cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 24:11-13).

Satan caută să ne înșele pe toți. Dar Biblia ne avertizează că și Dumnezeu va îngădui să fim înșelați, „ca să credem ceea ce este fals” - DACĂ „nu primim dragostea adevărului ca să fim mântuiți” (2 Tesaloniceni 2:10,11).

Dacă acceptăm adevărul care este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă acceptăm adevărul despre păcatele din viața noastră pe care ni le arată Duhul Sfânt și dacă suntem dornici să fim salvați de TOATE acele păcate, atunci nu vom fii înșelați niciodată.

Dar dacă nu acceptăm ceea ce este scris în mod clar în Cuvântul lui Dumnezeu sau dacă nu dorim să fim salvați de păcat, atunci Dumnezeu va permite să fim înșelați și să credem ceea ce este fals - nu numai în această chestiune de „siguranță veșnică”, dar și în alte domenii.

Iată atunci concluzia întregii chestiuni:

Îl iubim pe Domnul, pentru că El ne-a iubit întâi și pentru că ne-a iertat de toate păcatele noastre. Prin urmare, prin harul Său, ne vom păstra conștiința curată în orice moment și Îl vom iubi și Îl vom urma până la sfârșit - iar astfel suntem veșnic în siguranță.

Fiecare ucenic al lui Isus, care Îl urmează, este veșnic în siguranță.

Dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă (1 Corinteni 10:12).

Cine are urechi de auzit, să audă.